Nyheter till svensk media

Pressmeddelanden från universitetet som riktar sig till svenska medier kommuniceras i flera kanaler:

  • Pressmeddelanden, nyheter och evenemang publiceras i universitetets pressrum på Mynewsdesk samt skickas till prenumeranter och relevanta redaktioner/journalister.
  • Pressmeddelanden publiceras som nyheter på universitets webb och Twitter. 
  • Universitetet använder Vetenskapsrådets tjänst Expertsvar.
  • En del nyheter publiceras även på Forskning.se.

Nyheter till internationella medier

När universitetet kommunicerar internationella nyheter till medier publiceras dessa på AlphaGalileo som är ett nyhetscenter för europeisk press med nyheter från vetenskapliga tidskrifter och pressmeddelanden. Universitetet har även avtal med EurekAlert, AAAS portal i USA för vetenskapliga nyheter, där våra internationella pressmeddelanden publiceras. Både AlphaGalileo och EurekAlert har expertdatabaser där journalister kan söka efter forskare som är experter i ett ämne.

Mediebevakning

För att följa vad som sägs om högskolesektorn och om Stockholms universitet i medierna använder vi Retrievers mediebevakningsverktyg. Universitetet har ett centralt avtal där de institutioner som själva vill bevaka sitt ämne eller ha en mediebevakning kan teckna egna påhängsavtal. För mer information, kontakta press@su.se.

Journalistfrågor

Universitetet är med i Expertsvar, en förmedlingstjänst för kontakt mellan forskare och journalister. Ett trettiotal kommunikatörer inom universitetet är expertsvarare och förmedlar kontakt till relevanta forskare vid inkomna förfrågningar. I tjänsten ingår även att ett urval av universitetets pressmeddelanden publiceras på forskningsportalen Forskning.se. Expertsvar är ett samarbete mellan universiteten, högskolorna och Vetenskapsrådet med redaktion vid Vetenskapsrådet.