Vi som ingår i Press och redaktion

Fia Rolfsdotter, pressekreterare, gruppledare
Per Larsson, kommunikatör, redaktör för Universitetsnytt
Johnny Foglander, pressekreterare
Karin Tjulin, kommunikatör och presskontakt, tf gruppledare
Anna-Karin Landin, kommunikatör och presskontakt (tjänstledig)
Stefan Nyman, kommunikatör och presskontakt
Hanna Hellzén Cramér, kommunikatör och presskontakt 
Annika Hallman, kommunikatör och presskontakt

Det stöd vi erbjuder

Press och redaktion fungerar som ett stöd till universitetets medarbetare och forskare i frågor som gäller press och redaktionellt material. Kontakta Press och redaktion om du behöver stöd i frågor som:

  • att få ut redaktionellt material på de centrala webbarna
  • utskick av pressmeddelande eller övrigt pressarbete
  • omvärldsbevakning
  • kriskommunikation
  • utbildning i press- och mediefrågor

Kontakt

Presstelefonen bemannas vardagar kl. 7-21 samt helger kl. 8-21. För ärenden som inte är av akut natur, vänligen ring under kontorstid eller mejla.

För pressärenden:
E-post: press@su.se 
Presstelefon: 08-16 40 90

För tips om evenemang och nyheter eller övriga redaktionella frågor:
E-post: redaktion@su.se