Vi som ingår i Press och redaktion

Anna von Corswant, presschef
Karin Tjulin, pressekreterare
Per Larsson, kommunikatör
Johnny Bergenholtz-Foglander, pressekreterare
Anna-Karin Landin, kommunikatör och presskontakt
Hanna Hellzén Cramér, kommunikatör
Annika Hallman, kommunikatör och presskontakt
Anette Gärdeklint Sylla, kommunikatör och presskontakt
Stefan Nyman, kommunikatör och presskontakt

Det stöd vi erbjuder

Press och redaktion fungerar som ett stöd till universitetets medarbetare och forskare i frågor som gäller press och redaktionellt material. Press och redaktion består av Presstjänsten som kommunicerar mot media och Redaktionen som arbetar redaktionellt med webbpublicering, nyhetsbrev, sociala medier och internkommunikation. Kontakta Presstjänsten om du behöver stöd i frågor som:

  • utskick av pressmeddelande eller övrigt pressarbete
  • mediebevakning
  • kriskommunikation
  • utbildning i press- och mediefrågor

Kontakta Redaktionen om du behöver stöd i frågor som: 

  • att få ut redaktionellt material på de centrala webbarna
  • hjälp med att sprida redaktionellt material
  • internkommunikation på central nivå

Kontakt

Presstjänsten

Presstelefonen bemannas vardagar kl. 7-21 samt helger kl. 8-21. För ärenden som inte är av akut natur, vänligen ring under kontorstid eller mejla. Funktionsadressen bevakas vardagar. 
E-post: press@su.se 
Presstelefon: 08-16 40 90

Redaktionen

Funktionsadressen bevakas vardagar, för- och eftermiddag. 
E-post: redaktion@su.se