Nyhetsvärdering

Börja med att göra en nyhetsvärdering. Är nyheten intressant för medier att rapportera om? Här följer några frågor som kan hjälpa till i pressarbetet:

 1. Är ämnet nytt och okänt? Är nyheten intressant eller oväntad på något sätt?
 2. Är det ett ämne som medier kan tänkas vara intresserade av? Är det endast smala medier, som till exempel fackpress, eller även bredare medier, som dagspress, som skulle vara intresserade? Är nyheten relevant för många? Om svaret är ja, kanske bredare medier kan vara intresserade.
 3. Är det ett ämne eller en forskare som universitetet gärna vill lyfta fram? Ta hänsyn till om ämnet hör till något av universitetets profilområden eller om nyheten rör en ledande forskare.
 4. Är ämnet aktuellt? Går nyheten att koppla till någonting som händer i omvärlden just nu?  

Tipsa medier

Du har bedömt att nyheten är intressant för medierna – hur går du vidare?

Bedömer du att nyheten är intressant för bredare medier som dagspress och att det är gott om tid innan nyheten äger rum – kontakta gärna Press och redaktion vid Kommunikationsavdelningen. Vi gör då i vår tur en bedömning. Beroende på ämne och var vi bedömer att det mediala intresset kan finnas skickar vi ut ett pressmeddelande eller tipsar enskilda medier och journalister.

Innan du tar kontakt med oss är det bra om du har förberett ett par saker:

 • Textunderlag (be om mall för pressmeddelanden om du inte har den)
 • Bilder (pressbild på forskaren samt bilder från själva forskningen, ämnet eller studien)

Bedömer du att nyheten mest är intressant för smalare medier (fackpress) – kan det vara lämpligare att du själv tipsar de tidningar och journalister som du tror kan vara intresserade samt publicerar nyheten på den egna webbsidan. Vi på Press och redaktion har vissa kontakter, men främst övergripande och inte ämnesspecifikt. Ofta har du som kommunikatör i verksamheten bättre koll på vilka tidningar som skriver om ämnet.

Är du ny som kommunikatör vid Stockholms universitet är en bra början att söka efter ämnesrelevant press och titta på vilka journalister som skrivit om ämnet tidigare. Ta sedan kontakt och tipsa om nyheter inom ditt område och skapa på så sätt en relation med de som rapporterar. Det ligger även i journalistens intresse att ha en bra relation med dig som kommunikatör i verksamheten. Kanske kan journalisten få förhandstips av dig om det skulle dyka upp en riktigt spännande nyhet? Många forskare skapar också över tid egna kontakter som ”återanvänds”. Är det en lite mer erfaren forskare, fråga efter forskarens egna kontakter.

 • Leta upp journalister som skriver om ämnet.
 • Mejla de utvalda journalisterna och berätta kort och intresseväckande om nyheten. Fråga om de är intresserade av att skriva om det.
 • Behöver du bolla idéer eller få stöd i kontakterna med medier, kontakta gärna Press och redaktion vid Kommunikationsavdelningen.
 • Uppmärksamma gärna Press och redaktion via e-post när nyheten är publicerad på den egna webben för vidare spridning i universitetets digitala kanaler.

Bra att tänka på vid pressinbjudan till konferens och evenemang

 • Hör efter med forskare eller ansvarig vid universitetet att det är ok att representanter från medier närvarar
 • Planera intervjutid med de forskare som lyfts i pressinbjudan
 • Samordning med eventuella medarrangörer så att pressarbete/pressinbjudan inte görs dubbelt
 • Presskit på plats (mappar med material om konferens/deltagare/forskning)