Bland de regelbundet återkommande utbildningarna finns följande att välja på:

Stockholms universitets pressarbete

En timmes presentation av hur universitetets pressarbete är organiserat, vilket genomslag Stockholms universitet har i svenska medier, vilken typ av nyheter som har möjlighet att väcka uppmärksamhet, varför det är viktigt för forskare att kommunicera sina resultat till allmänheten och vilket stöd som finns att få från den centrala förvaltningen. Kursen kan anordnas vid förfrågan, obegränsat antal deltagare.

Forskare möter media

En halvdag med tonvikt på praktisk intervjuträning framför filmkamera. Deltagarna får möta lätta och svåra frågor om sitt eget forskningsområde och öva sig på att svara kortfattat och samtidigt korrekt även om frågorna är komplicerade. Kursen anordnas två gånger per år, max sex deltagare per tillfälle.

Pressarbete och medieträning för kvinnor

Trots att kvinnor utgör majoriteten av universitetets anställda är de i minoritet som talespersoner. En halvtimmes föreläsning och efterföljande diskussion om specifika utmaningar och möjligheter som gäller för kvinnliga forskare i mediearbetet. Totalt 30–60 minuter. Kursen kan anordnas vid förfrågan.

Journalistiskt skrivande

En halvdag inklusive praktiska övningar. Vi går igenom olika typer av journalistiska texter för olika behov, hur man lägger upp en debattartikel och mycket annat. Kursen kan anordnas vid förfrågan och lämpar sig för både forskare och kommunikatörer.

Kreativt skrivande

Två tillfällen med uppgifter att genomföra däremellan. Varje tillfälle är fyra timmar. Kursen riktar sig främst till kommunikatörer men även forskare med behov av att kunna skriva populärvetenskapliga texter är välkomna. Kursen kan anordnas vid förfrågan.

Kriskommunikation

Negativ publicitet kan uppkomma både hastigt och oväntat, och inte sällan är det svårt även för den som omskrivs att får överblick över vad som egentligen har hänt. Kursen i kriskommunikation ger en överblick över hur Stockholms universitets centrala kriskommunikationsarbete är organiserat, visar ett antal autentiska exempel och innefattar en två timmars praktisk övning. Sammanlagt en halvdag. Kursen kan anordnas vid förfrågan och riktar sig till all den personal vid centra/institution som har chefsansvar eller är involverad i kommunikationsarbetet.

Frågor och anmälan

Kurser som anordnas av Press och redaktion är normalt kostnadsfria men en avgift kan eventuellt tas ut för att täcka externa kostnader. Vid intresseanmälan till kurser eller frågor om kursutbudet, kontakta gärna press@su.se.