Målet är att på ett agilt och kostnadseffektivt sätt möta universitetets ökande efterfrågan på de professionella kommunikationstjänster som ligger utanför det centrala kommunikationsuppdraget. Kommunikatörspoolen ersätter inte befintliga kommunikatörer i kärnverksamheten utan innebär en möjlighet att via internt inhyrd personal möta arbetstoppar, komplettera kompetens under begränsad tid och främja verksamhetsutveckling.

Exempel på tjänster

 • Kommunikationsplanering; strategier och aktiviteter
 • Digitala kanaler, redaktör (skriva, redigera, publicera)
 • Översättningar från svenska till engelska
 • Medierelationer, i samråd med den centrala pressfunktionen
 • Produktion: presentationer, mallar, formgivning av produktioner (i SU:s verktyg och utanför)
 • Evenemang, planering-genomförande-uppföljning inkl. kommunikation
 • Leverantörskontakter, vid behov
 • Flera uppdrag per person möjligt, placering efter huvudsyssla. Uppdrag om minst 50 procent och under minst tre månader kommer inledningsvis att prioriteras.
 •  

Rutiner

 • Den dagliga arbetsledningen sker på respektive institution/enhet.
 • Personalansvar (inkl. kompetensutveckling): Sektionen för kommunikation (arbetsplatsintroduktion, sektionsmöten, kommunikatörspoolsmöten, medarbetarsamtal, kommunikatörsnätverket), organisatorisk tillhörighet är arbetsområdet Kommunikationsrådgivning, (ansvar för intern information, stöd, vidareutbildning efter behov). Fysisk placering efter uppdrag.
 • Flera uppdrag per person möjligt, placering efter huvudsyssla. Uppdrag om minst 50 procent och under minst tre månader kommer inledningsvis att prioriteras.
 • Överenskommelse upprättas mellan uppdragsgivaren och Sektionen för kommunikation och ska vara undertecknad innan uppdrag kan påbörjas. Önskemål om förlängning av uppdraget måste meddelas minst en månad innan.
 • Fakturering (intern) sker per projekt eller per timme (vid kortare uppdrag), kvartalsvis.
 • Uppföljning och avstämningar med uppdragsgivaren sker vid fakturering eller enligt överenskommelse liksom med den inhyrda kommunikatören.
 • Kommunikatören utrustas med en SUAD bärbar dator, mobil (mex-telefoni) och ett Adobe CC paket från Sektionen för kommunikation. Uppdragstagare äger inte rätten att göra ändringar, avinstallationer eller ominstallationer av befintlig programvara förinstallerad på SUAD dator, som ägs och betalas av Samverkansavdelningen.
 • Kommunikatören deltar i poolens månadsmöten, sektionsmöten och kommunikatörsnätverkets träffar.

E-post: komrad@su.se