• Planerad kommunikation, intern och extern kommunikation                       
  • Varumärke och profilering
  • Verksamhets- och relationsutveckling
  • Upphandlade leverantörer

Kontakt: 

Eva Albrektson, Kommunikationsstrateg, Sektionen för kommunikation
Helena Bruzelius, Kommunikationsstrateg, Sektionen för kommunikation

E-post: komrad@su.se