Rådgivning

Kommunikationsrådgivning

Strategisk rådgivning kring planerad kommunikation och stöd i processledning, coachning och mentorskap.

Kommunikatörspool - att anlita en kommunikatör

Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen har inrättat en kommunikatörspool vid sektionen. Institutioner, avdelningar inom förvaltningen och andra enheter kan via poolen hyra in en kommunikatör för en kortare eller längre period och för kommunikationsuppdrag av olika omfattning och karaktär, både operativa och strategiska.