Rekryterings- kommunikation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Kommunikation
  6. Rekryterings- kommunikation
Foto: Viktor Gårdsäter

Sammanhållen kommunikation till nationell och internationell student

Sedan 2008 har universitetet arbetat med övergripande och sammanhållen extern kommunikation. I detta arbete används ett gemensamt kommunikationskoncept för att berätta om universitetets utbildning, forskning och samverkan och på så sätt stärka varumärket Stockholms universitet. Syftet är att underlätta rekrytering och stärka bilden av Stockholms universitet genom att kommunicera med studentmålgruppen, både nationellt och internationellt.

Öppet hus

Koncept för studentrekrytering

Utgångspunkten för universitets samlade koncept är de övergripande kärnvärdena: Öppenhet, Nyskapande och Gränsöverskridande. Målsättningen är att konceptet ska fungera för både nationell och internationell kommunikation gentemot studenter.

Viktor Gårdsäter

Nationella studenter

Målgruppen nationella studenter omfattar både presumtiva studenter 19-35 år i Storstockholm och befintliga studenter vid universitetet. Kommunikationsaktiviteterna är väl integrerade och omfattar både annonsering i egna och köpta kanaler under hela året. Särskilt fokus läggs på kommunikation inför ansökningsdatumen i april och oktober samt vid terminsstart och särskilda aktiviteter som till exempel Välkomstdagar och Öppet hus.

Foto: Viktor Gårdsäter

Internationella studenter

I internationaliseringsprocessen för Stockholms universitet deltar många olika parter, på central, områdes- och institutionsnivå. Expertkompetens finns utspridd bland forskare, studierektorer, institutioner, Studentavdelningen, Samverkansavdelningen, Avdelningen för forskningsstöd med flera.

Studeinformationsaktiviteter utomlands

Studieinformation utomlands 2018

Stockholms universitet kommer att delta i rekryteringsaktiviteter utomlands under 2018. Delegationen ska informera om universitetets studieutbud för internationella studenter genom olika aktiviteter.

Platsannonsering

Behöver du ta fram en platsannons för en ledig anställning vid universitetet? För annonsering i externa kanaler finns anvisningar och exempel i manualen för visuell identitet. För annonsering på su.se finns också en framtagen form.