Arbetet med internationell studentrekrytering och studentkommunikation utgår från Stockholms universitets Strategier. Målet är att öka antalet internationella studenter genom att öka preferensen för Stockholms universitet, förbättra kännedomen om och attityden till universitetets utbildning och ge stöd och service inför och under ansökningsprocessen.  

Rekryteringsaktiviteter och kommunikation 

Universitetets rekryteringsarbete och kommunikation som riktas mot internationella studenter är en blandning mellan fysiska och digitala aktiviteter med tyngdpunkten på det digitala. Exempel på aktiviteter är:

 • riktade kampanjer i digitala kanaler
 • produktion och spridning av kommunikationsmaterial för olika kanaler såsom webb och sociala medier (filmer, redaktionellt material, bilder)
 • koordinering av kommunikationsaktiviteter som riktas mot målgruppen internationell student
 • studieinformationsaktiviteter genom personliga möten
 • studiebesök från internationella studentgrupper
 • riktade aktiviteter inför ansökningsdeadlines samt för nyantagna 
 • virtuella mässor 
 • webbinarier
 • Virtual Master's Fair
 • kontinuerlig kommunikation med sökande/antagna under hela ansökningsprocessen
 • e-postutskick med riktad information
 • evenemang med samarbetspartners
 • studentundersökningar, t.ex. International Student Barometer (ISB)
 • deltagande i nationella nätverk såsom Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation
 • Sverigegemensamma rekryteringsaktiviteter i samarbete med Svenska institutet, utlandsmyndigheter och svenska lärosäten

En lista över planerade aktiviteter finns här.

Samarbete inom universitetet

Den internationella studentrekryteringen och studentkommunikationen vid Stockholms universitet sker i samarbete med kärnverksamheten. Bland annat genom:

Kontakt

Tina Larsson, samordnare för internationell studentrekrytering, Studentavdelningen, e-post: tina.larsson@su.se

Serena Nobili, projektledare för internationell kommunikation, Kommunikationsavdelningen, e-post: serena.nobili@su.se