Rekrytering av internationella studenter

Arbetet med internationell studentrekrytering sker löpande under året och syftar till att attrahera internationella studenter, både betalande och avgiftsfria internationella studenter med utgångspunkt i Stockholms universitets Strategier. Målet är att öka preferensen för Stockholms universitet bland internationella studenter samt förbättra deras kännedom om och attityd till universitetets utbildning och forskning.

All kommunikation som syftar till att öka kännedomen om universitetet internationellt sker på olika arenor baserat på vilken målgrupp som kommunikationen riktas mot. Universitetets egna digitala kanaler och sociala medier är viktiga i arbetet med marknadsföring av universitetet gentemot de internationella målgrupperna, så är även samarbete med aktörer både nationellt och internationellt och deltagande i möten och evenemang.

Kommunikation och aktiviteter

Universitetets rekryteringsarbete som riktas mot internationella studenter är en blandning mellan fysiska och digitala aktiviteter. Exempel på aktiviteter är:

En lista över planerade aktiviteter finns här.

Samarbete inom universitetet

Den internationella studentrekryteringen vid Stockholms universitet sker i samarbete med kärnverksamheten. Bland annat genom:

  • Informationsträffar för medarbetarna anordnas regelbundet.
  • Forum för studentrekrytering och kommunikation i kanalen Slack: Studentavdelningen och Samverkansavdelningen lägger löpande upp information kring internationell studentrekrytering och studentkommunikation i ett forum på Slack. Gå med via denna länk.
  • Webbinarier tillsammans med institutioner: Vi anordnar gärna webbinarier tillsammans med institutioner och anpassar upplägget efter institutionens önskemål. Kontakta oss för att få veta mer!
  • Webinar weekend arrangeras direkt efter antagningsbeskeden har skickats ut till mastersstudenterna.
  • Migrationsfrågor: Om det dyker upp frågor/problem kring migrationsärenden relaterat till internationella studenter är du välkommen att kontakta clara.tortellini@su.se.
  • Frågor och svar angående coronaviruset – för antagna internationella studenter. På webbsidan för ”New students” finns en Q&A med frågor och svar om den aktuella situationen med coronavirusets utbrott och hur det kan påverka antagna internationella studenter. Sidan uppdateras löpande så länka gärna till den från er webb.
  • Samlingssida på webben: Det finns en sida på webben med samlad information inför ankomst: su.se/predeparture
  • Virtual Master's Fair är en digital studentrekryteringsmässa med syfte att rekrytera studenter till universitetets internationella masterprogram. Läs mer på su.se/mastersfairVid frågor kontakta: mastersfair@su.se

Informationsträffar VT2021

ISR-teamet på Studentavdelningen kommer under våren 2021 att hålla en serie av institutionsträffar uppdelade på olika teman. Följande träffar planeras under våren, listan uppdateras kontinuerligt.

Kontakt

Tina Larsson, samordnare för internationell studentrekrytering, Studentavdelningen, e-post: tina.larsson@su.se

Serena Nobili, projektledare för internationell kommunikation, Kommunikationsavdelningen, e-post: serena.nobili@su.se