"För att"/"To" + argument = formulering

Konceptet "För att" och "To" ramas in av formuleringen ”För att [det] finns på Stockholms universitet”. Konceptet baseras på ett manifest på svenska och engelska som presenterar anledningarna till varför studenter ska välja Stockholms universitet.

"För att" är en viktig byggsten när du skapar budskapsformuleringar. Budskap är det du vill förmedla och argument är det du kommunicerar, till exempel ett ämne, fokusområde, institution och vår akademiska miljö.

När du väljer fler än ett argument, välj några som kontrasterar till varandra och som skapar dynamik. Du kan till exempel kombinera något rationellt med något emotionellt, något filosofiskt med något konkret.

Verktyg och stöd

För att använda konceptet har följande verktyg tagits fram för att stödja kommunikationsarbetet.

  • Mallar för marknadsföringsytor, affischer och annonser finns i Produktionsverktyget
  • Bilder finns i Mediabanken i mappen ”Studentkommunikation”. Sök på orden "studentkommunikation" och/eller "koncept"
  • Budskapsmatris är ett hjälpmedel i kommunikationsarbetet för att inspirera och härleda budskap på svenska och engelska och för att hitta argument som stödjer dessa budskap. Matrisen innehåller mångfacetterade argument till varför man som student ska söka till Stockholms universitet. Maila konceptet@su.se för att få den skickad.

Mer information och kontakt

Kommunikationsavdelningen: konceptet@su.se.