Konceptet För att och To ramas in av att formuleringen ”För att [det] finns på Stockholms universitet”. Ett manifest på svenska och engelska som presenterar anledningarna till varför studenter ska välja Stockholms universitet har tagits fram.

För att/To + argument = formulering

För att är en viktig byggsten när du skapar budskapsformuleringar. Budskap är det du vill förmedla och argument är det du kommunicerar, till exempel ett ämne, fokusområde eller en institution. Det finns även andra argument som är relevanta för presumtiva studenter.

När du väljer fler än ett argument, välj några som kontrasterar till varandra och som skapar dynamik. Du kan till exempel kombinera något rationellt med något emotionellt, något filosofiskt med något konkret.

Verktyg och stöd

För att använda konceptet har följande verktyg tagits fram för att stödja kommunikationsarbetet.

  • Lathund som presenterar manifesten och förklarar hur konceptet kan användas  Lathund koncept (203 Kb)
  • Mallar för marknadsföringsytor, affischer och annonser finns i Produktionsverktyget
  • Bilder finns i Mediabanken i mappen ”Studentkommunikation”
  • Budskapsmatris: ett hjälpmedel i kommunikationsarbetet för att inspirera och härleda budskap på svenska och engelska och för att hitta argument som stödjer dessa budskap. Matrisen innehåller mångfacetterade argument till varför man som student ska söka till Stockholms universitet. Argument hittas i utbildningsutbud, fokusområden inom verksamheten eller vår akademiska miljö.

Mer information och kontakt

Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen: konceptet@su.se.