Universitetets kommunikationskoncept syftar till att lyfta fram att det finns många olika anledningar till att studera vid just Stockholms universitet. Närheten till storstaden och dess möjligheter samt närheten till spetsforskning är några. Vi vill att målgrupperna ska känna att universitetet är ett av landets ledande lärosäten och även påminna om fördelarna med att stanna i eller komma till huvudstaden.

Samarbete inom universitetet

I rekryteringsaktiviteterna för Stockholms universitet deltar många olika parter, både från centralt håll och ute i organisationen. Centralt är det främst Studentavdelningen, Fakultetskanslierna och Samverkansavdelningen som samarbetar. Expertkompetens finns även utspridd bland till exempel lärare, studierektorer, studievägledare, institutioner, informations- och kommunikationsfunktioner med flera. Olika roller behövs och bidrar på olika sätt till helheten Inför ansökningsperioden anordnas workshops för institutionerna för de ska kunna använda kommunikationskonceptet för sina utbildningar. Exempel på övergripande studentriktade aktiviteter är Öppet hus, Välkomstdagen, Egentligen-kampanjen och deltagande i SACO-mässan. Därutöver arbetar vi löpande under hela året med utvalt innehåll i egna kanaler. I planeringen av kommunikationsaktiviteter eftersträvas en väl avvägd kombination av både varumärkesbyggande samt rekryterande budskapsformuleringar. I val av kanaler arbetar vi för att få bästa möjliga effekt och skapa synergier mellan olika insatser. Kanalmixen har gått från traditionella tryckta kanaler mot mer digitala och riktade kanaler.

Varför kommunicera?

Syftet med kommunikationsinsatserna är dels att öka andelen studenter som söker till Stockholms universitet i första hand och att de studenter som valt att läsa vid universitetet kan tänka sig att komma tillbaka för ytterligare studier även efter sin grundutbildning.

Kontakt

För mer information e-posta konceptet@su.se