Välkommen till SU

Innehållet som annonseras i kanalerna är korta filmer med olika ”För att”-argument för att välja Stockholms universitet. Nytt för i år är även ett argument som hänvisar till hållbar utveckling och vad kunskapen från SU kan ta dig som student. ”För att världen behöver förändras. För att din kunskap kan göra skillnad.”

Formuleringen kommer igen både i de korta filmerna samt i nya marknadsföringsytor som finns att hämta i mediabanken.

Ett flertal institutioner har deltagit vid workshops för hur man kan använda konceptet för ett ämne eller en utbildning och vi ser fram emot att ta del av institutioners kreativa formuleringar under ansökningsperioden, precis som under förra året. För frågor och tankar kring konceptet, mejla konceptet@su.se.

Koppling till utbildningssidorna

Den väg vi främst kommer att leda presumtiva studenter till via marknadsföringsytor och puffar på våra centrala webbplatser, är sidan med intresseområden där det även finns en genväg till utbildningssöket. Det kommer också att finnas andra direktlänkar till utbildningssöket. De centrala sidor vi jobbar med är startsidan, ingångssidan under Utbildning, Utbildning>Alla kurser och program och su.se/studera (Vill studera).

På institutioners webbplatser ser vi gärna att det på samma sätt främst länkas antingen till intresseområdessidan eller till de egna ämnessidorna.

Lanseringen av sidorna sker i och med att webbplatser och webbsidor uppdateras under nästa vecka inför starten av ansökningsomgången för hösten 2019 som öppnar den 15 mars.

I mediabanken finns marknadsföringsytor och puffar att hämta (Bilder / Digitala kanaler / Marknadsföringsytor resp. Puffar/ Rekryterings och imagekommunikation). Puffar för egna ämnen skapar du i produktionsverktyget.

Mediabank och produktionsverktyg»

 

Marknadsföringsytor

Länkas till intresseområdessidan eller till egen ämnessida.

MF-yta rekrytering vt-19
MF-yta Hitta din utbildning

Textlänk under:
Se alla våra utbildningar. Sök senast 15 april.
alt.
Läs allt om [ämnet]. Sök senast 15 april.
Om du har flera ämnen kan du använda bildkarusell.

Länka till intresseområdessidan/ämnessidan.

 

Puffar

Placeras antingen i högerspalt eller i delad mittspalt (ingångssida/startsida B) med synlig rubrik.

Puff Alla våra ämnen

Rubrik ovanför puffen:
Vad finns att läsa på SU?
Länka till intresseområdessidan.
 

Puff Sök kurser och program

Rubrik ovanför puffen:
Vet du vad du vill läsa?
Länka till sidan för utbildningssöket.

Puff Explore our subjects

Rubrik ovanför puffen:
What can I study?

Länka till intresseområdessidan.

Puff Find your study programme

Rubrik ovanför puffen:
Know what you want to study?

Länka till sidan för utbildningssöket.

Puff Ämnet

Rubrik ovanför puffen:
Läs allt om ämnet och ansök!

alt. om flera ämnen:

Gemensam rubrik ovanför puffarna:

Läs allt om våra ämnen och ansök!

Länka till ämnessidan/ämnessidorna.

Puff Subject

Rubrik ovanför puffen:
Read all about the subject and apply!

alt. om flera ämnen:

Gemensam rubrik ovanför puffarna:

Read all about our subjects and apply!

Länka till ämnessidan/ämnessidorna.

 

Ämnespuffarna skapar du själv i produktionsverktyget: SU-blå, utan grafiskt element.


Länka till:

intresseområdessidorna

  • Svenska: su.se/alla-amnen
  • Engelska: su.se/all-subjects
  • Till specifikt intresseområde på sidan: lägg till #

utbildningssöket

  • Svenska: su.se/sok-kurser-och-program
  • Engelska: su.se/search-courses-and-programmes

ämnessidor

  • Svenska: su.se/utbildning/ämnesnamn
  • Engelska: su.se/english/education/subject