Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter

Gemensam bild av Stockholms universitet

Målsättningen är att konceptet ska fungera för både nationell och internationell kommunikation till studenter. Det ska fungera över tid och revideras vid behov utifrån omvärlds- och invärldsförändringar. Det ska också kunna användas av alla verksamheter inom universitetet.

Uppgifterna för rekryteringskommunikationen är att:

  • ge en samlad bild av universitetet gentemot målgrupperna nationell och internationell student
  • stärka bilden av universitetet och underlätta rekrytering
  • ta fram och använda budskap med tydlig koppling till kommunikationsplattformen
  • genom formspråket, som utgår från vår visuella identitet, skapa igenkänning över tid
  • stärka Stockholms universitet som avsändare

Till grund för konceptet ligger Kommunikationsplattformen (Regelboken 1.5, Information och kommunikation) som innehåller övergripande budskap, kärnvärden och profiltexter.

Hela universitetet kommunicerar

Universitetet fokuserar på det egna innehållet i image- och rekryteringskommunikationen utifrån devisen att ”hela universitetet kommunicerar”. Detta innebär främst att vi satsar på innehåll och kommunikation i universitetets egna digitala kanaler.

Anpassningen till digitala kanaler, nya målgrupper och nya arenor innebär att:

  • Ökat fokus läggs på innehåll i egna digitala kanaler
  • Kopplingen mellan kommunikationsinsatser riktade till olika målgrupper – studenter, forskare, intressenter stärks
  • Specifika behov hos målgrupperna t ex studieinformation identifieras och hanteras
  • Kommunikationen blir mer flexibel och mindre fokus läggs på ansökningsperioderna
  • Verktyg som underlättar och möjliggör sammanhållen kommunikation finns tillgänliga för verksamheten