Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter

Gemensam bild av Stockholms universitet

Målsättningen är att konceptet ska fungera för både nationell och internationell kommunikation till studenter. Det ska fungera över tid och revideras vid behov utifrån omvärlds- och invärldsförändringar. Det ska också kunna användas av alla verksamheter inom universitetet.

Uppgifterna för rekryteringskommunikationen är att:

  • ge en samlad bild av universitetet gentemot målgrupperna nationell och internationell student
  • stärka bilden av universitetet och underlätta rekrytering
  • ta fram och använda budskap med tydlig koppling till kommunikationsplattformen
  • genom formspråket, som utgår från vår visuella identitet, skapa igenkänning över tid
  • stärka Stockholms universitet som avsändare

Till grund för konceptet ligger Stockholms universitets Strategier och Kommunikationspolicyn som innehåller övergripande mål, kärnvärden och profiltexter.

Hela universitetet kommunicerar

Universitetet fokuserar på det egna innehållet i image- och rekryteringskommunikationen utifrån devisen att ”hela universitetet kommunicerar”. Vi fokuserar på innehåll och kommunikation i universitetets egna digitala kanaler året runt med syfte att ge en övergripande bild av universitetet. Detta gör vi genom att:

  • Identifiera specifika behov hos målgrupperna och planera, samordna och genomföra strategiska kommunikationsinsatser för möta dessa
  • Stärka kopplingen mellan kommunikationsinsatser riktade till olika målgrupper – studenter, forskare, intressenter
  • Tillhandahålla rådgivning, stöd och verktyg som underlättar och möjliggör sammanhållen kommunikation inom hela verksamheten