Den fysiska närvaron i olika länder kompletterar vår digitala kommunikation, och vi vet att det personliga mötet är viktigt. Att möta studenterna i deras hemländer ger oss möjlighet till omvärldsbevakning och ger viktig vägledning om vad som är viktigt för studenterna.

I samband med aktiviteterna arrangeras också ofta alumnaktiviteter, besök vid partneruniversitet och samarbetspartners. 

Aktiviteter under året

Mexiko

QS World Grad School Tour  i Mexico City 12 februari 

FPP EduMedia i Mexico City 17 februari

Storbritannien

QS World Grad School Tour London 3 mars

Colombia

Expo-Estudiante i Bogotá 14-15 april 2018

Indien

2 september 2018, EDUEXPOS, New Delhi, plats ej bestämd

USA

12 september 2018, Idealist Grad Fair, New York, Metropolitan Pavilion

15 september 2018, QS World Grad School Tour, New York, New York Hilton Midtown

Kina

27-28 oktober 2018, China Education Expo in Shanghai

Tyskland

1 December 2018, Master and More in Frankfurt

Praktiska detaljer

Aktiviteterna utomlands arrangeras av Samverkansavdelningens Sektion för kommunikation i samarbete med Studentavdelningen. Samverkansavdelningens Sektion för kommunikation håller i kontakten med mässan och bokar monter samt ordnar med skickning av material.

Resa bokas individuellt via universitetets resebyrå beroende på vilka städer ni önskar delta i. Pris ca 10 000 kr/resa. Hotell bokas separat men koordineras så att vi bor på samma plats. Pris för hotellrum per natt är ca 1 000 kr.

Visum ansöks av varje deltagare, men Samverkansavdelningens Sektion för kommunikation kommer att tillhandahålla visumbrev från arrangörerna för varje person.

Samverkansavdelningens Sektion för kommunikation ansvarar för att deltagarlistor och program delas till samtliga i delegationen. Studentavdelningen ansvarar för att alla får information om studier vid Stockholms universitet.

Intresseanmälan

Kontakta Helene Komlos Grill, projektledare för internationell kommunikation vid Samverkansavdelningen om ni är intresserade av att delta: helene.komlos.grill@su.se.

Ett informationsmöte med deltagarna kommer att hållas när det närmar sig.

Kontaktpersoner

Helene Komlos Grill, Samverkansavdelningens Sektion för kommunikation, projektledare för internationell kommunikation, tel. 08-16 30 97, e-post: helene.komlos.grill@su.se

Tina Larsson, Studentavdelningen, koordinator för internationell studentrekrytering, tel. 08 16 19 43, e-post: tina.larsson@su.se