Lathund – så hanterar du kommentarer i sociala medier
Lathund – så hanterar du kommentarer i sociala medier

Ansvaret i att kommunicera som statlig myndighet

Sociala medier följer under lagen om elektroniska anslagstavlor. Därför är det viktigt att vi som myndighet svarar på meddelanden och kommentarer som inkommer via sociala medier inom 24 timmar. Kom ihåg att vara opartisk och svara sakligt.

Ta bort ett inlägg eller kommentar

Om inlägget bryter mot lagen eller våra riktlinjer för sociala medier kan du ta bort eller dölja inlägget. Vid eventuell borttagning av annan person/kontos innehåll, gör då på detta sätt:

  1. Ta en skärmdump / bild på inlägget.
  2. Spara bilden på inlägget i en mapp som du döpt Borttagna inlägg. Namnge bilden med vad för typ av inlägg och datum för borttagning. Exempelvis: spam 2018-06-14.
  3. Om inlägget bryter mot plattformens regler, anmäl även inlägget till plattformsägaren, det vill säga Facebook, Instagram, YouTube eller Twitter.
  4. Vid behov: Svara i ett direktmeddelande och länka till våra riktlinjer för sociala medier. Dölj inlägget eller ta bort det om det inte är möjligt att dölja det.
  5. Vid hot eller trakasserier: Gå till checklista för agerande.

Riktlinjer för sociala medier – kortadresser att hänvisa till:

su.se/socmedpolicy (svenska)
su.se/english/socmedpolicy (engelska)

Blockera ett konto i sociala medier

Om en person/konto bryter mot lagen eller inte följer våra riktlinjer för sociala medier kan du välja att blockera den personen/kontot. Följ dock samma steg som för att ta bort ett inlägg eller kommentar innan du blockerar personen/kontot. 


Exempel på situationer:

Situation 1. Irrelevant för vår verksamhet
jag vill ta bort denna sida på min gula sida nu på en gång jag har inte gjort detta inte gått på denna skola kan nån svara mig på detta svara nån på detta nu

Svar
Hej Namn, 
Om du har problem med din Facebook-profil uppmanar vi dig att höra av dig till Facebooks kundservice. Om du har frågor angående Stockholms universitets verksamhet får du gärna höra av dig igen. 
Vänliga hälsningar, Stockholms universitets Facebook-team

Situation 2. Relevant, negativt / Fel forum 
I feel this poster is inappropriate, since 1: it implies Asians do grammar mistakes 2. Asians do not have English as their mother tongue. Hope you can do something about it.
Stereotyping is the first step to racism. This is detrimental to your image as school

Svar
Dear Name, 
We’re so sorry to hear about your experience. We have contacted the Department of Language Education who is responsible for the poster.


Dear Name, 
We received the following reply from the Head of the Department, Anna Chryssafis: “I am sorry to hear that you feel upset about the photograph. The choice of the photograph was made on the basis of the topic of the seminar, namely native speakers of Chinese in the U.K. and first language influence on the foreign language. I promise that in the future we will be more careful when we make posters for our seminars. We appreciate the fact that you contacted us and we apologize if we have offended you” 
Regards, Stockholm University Facebook Team

Situation 3. Irrelevant för vår verksamhet
Detta är en av era studenter Namn. Men denna extrema människosynen borde hen stängas av ett tag.

Svar
Hej Namn, 
Vi har mottagit din synpunkt. Stockholms universitets uppdrag omfattar inte att bevaka, eller vidta åtgärder på grund av, studenters privata åsikter i sociala medier. Om studenters beteende i utbildningssammanhang på universitetet stör undervisningen eller inte är förenligt med svensk lag vidtar universitetet åtgärder. Hoppas att vårt svar ger klarhet i vilket ansvar universitetet har i frågan. 
Vänliga hälsningar, Stockholms universitets Facebook-team

Situation 4. Stötande / Olämpligt
If you need help with you research paper, essay writing or homework, you may use www.cheapesseyservices.com 
All papers are 100% plagiarism-free & affordable.
I hope this would be useful for you

Svar i direktmeddelande
Dear Name,
You're comment has been removed because it was against our guidelines for the University's social media channels. Learn more at su.se/english/socmedpolicy.
Regards, Stockholm University Facebook Team