Checklista

Checklistan är till för institutioner, centra och övriga enheter inom Stockholms universitet som funderar på att starta ett konto i sociala medier, en blogg eller liknande.

Checklistan är tänkt att vara ett stöd för vad man ska tänka på innan man startar så att man vet vilka resurser och vilka lagar och regler som gäller för sociala medier. Gå till checklistan för sociala medier.

Sociala medier vid Stockholms universitet

Universitetet har flera konton i olika sociala medier. Utöver de universitetsgemensamma kanalerna har även några av universitetets institutioner, centra och förvaltningsavdelningar egna kanaler.

Att skriva för sociala medier

Under Text och språk hittar du riktlinjer för vad du ska tänka på när du skriver för sociala medier. Här finns även information om hashtags.

Annonsering via sociala medier

För att annonsera via sociala medier behöver du ha ett betalkort för att kunna registrera kostnader. Du kan även använda våra upphandlade leverantörer för digitalbyråtjänster för hjälp med annonsering. Du kan även kontakta socmedia@su.se för att få rådgivning kring annonsering i sociala medier. För mer information om annonsering via sociala medier, gå till respektive informationssida hos plattformen:

Riktlinjer för annonsering via sociala medier

Ska du annonsera i studentrekryterande syfte? Använd bilder från Mediabanken från mappen Studentkommunikation. Fördjupa dig i konceptet som framtagits för rekryteringskommunikation. Som med all kommunikation måste logotyp finnas med då Stockholms universitet är avsändare. 

Innehållsansvar

Innehållsansvar har den som är högste chef vid institutionen, institutet, centrat eller avdelningen inom universitetetsförvaltningen. Det är enheter med ett 3-siffrigt "institutionsnummer" som räknas in. Övriga institut och centra ligger under en institution eller fakultet. Ytterst är rektor ansvarig för innehåll i sociala medier-kanaler där universitetet är avsändare.

Regler och policys

För alla kanaler, oavsett vem som har innehållsansvar eller är redaktör, gäller att universitetets visuella identitet, tonalitet och språkriktlinjer ska följas. Dessa finns i:

Så hanterar du kommentarer i sociala medier

Ibland har vi svårt att veta hur vi ska besvara frågor och kommentarer i sociala medier. Här hittar du vår lathund om hur du kan agera vid olika situationer. Gå till Så hanterar du kommentarer i sociala medier

Kriskommunikation

För hjälp och stöd i krissituationer, se vidare under Kriskommunikation.