This page in English 🇬🇧

Stockholms universitets ordlista

Lista över titlar, termer och begrepp som används allmänt inom akademin och specifikt vid Stockholms universitet, översatta till engelska.

Engelska namn på institutioner, centra, enheter och motsvarande återfinns här:

Rekommenderade ordböcker och ordlistor

Universitets- och högskolerådet (UHR) har ansvaret för Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Den omfattar både svenska till engelska och engelska till svenska. Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

Utrikes namnbok innehåller namn på svenska myndigheter och organisationer, EU-organ och länder samt titlar inom svensk offentlig förvaltning på svenska, engelska, tyska, franska, spanska, finska och (i viss utsträckning) ryska.

Stockholms universitet prenumererar på tjänsten Wordfinder som innehåller bland annat ordböcker för översättning från engelska till svenska och svenska till engelska. 

Nationalencyklopedins ordböcker är också användbara vid översättning från och till engelska.

EU-kommissionens ”English styleguide” är i första hand avsedd för skribenter och översättare med engelska som modersmål som arbetar för Europeiska kommissionen.  Men den fungerar även som påminnelse och inspiration för en bredare krets läsare med andra modersmål.