För att underlätta både vid översättning och läsning är informationen om akademiska ord och begrepp på engelska uppdaterad och utökad. Listan kompletteras av UHR:s svensk-engelska akademiska ordbok. Dessutom finns länkar till ytterligare ordböcker och -listor som kan vara matnyttiga i akademiska sammanhang.

Universitetet använder i regel brittisk (UK) engelska vid översättning från svenska, men då den amerikanska (US) vokabulären ändå kan vara värd att känna till, anges vissa ord i båda varianterna. I enstaka fall har universitetet dessutom av pragmatiska skäl valt att använda det amerikanska ordet, till exempel president för ’rektor’ och semester för ’termin’. Ord kan även ha flera översättningar, utan inbördes rangordning och utan skillnad på UK och US.

Universitetet ska enligt den gällande språkpolicyn i så hög grad som möjligt vara parallellspråkigt, det vill säga svenska och engelska ska fungera som parallella vetenskapsspråk.

Du hittar sidan på Medarbetarwebben under Råd & stöd – Kommunikation – Text & språk: Engelska termer

Sidan finns även med engelska som utgångspunkt på su.se/english: English terms at Stockholm university.