Universitetsnytt

Omslag nr 2 2020

Universitetsnytt 2 2020

I det sista numret av Universitetsnytt är fokus på hur coronapandemin påverkar verksamheten, exempelvis den digitala omställningen. Profilen i detta nummer är kemiprofessor Xiaodong Zou. Läs även om nedslag i tidningens historia.

Universitetsnytt 1 2020

Universitetsnytt 1 2020

Att nå ut med forskning. Det är temat i årets första Universitetsnytt. Men hur går det till att sprida forskningsresultat så att fler får nytta av dem? Dessutom: Profilintervju med medieforskaren Ester Pollack och besök på nyöppnade Centrum för paleogenetik.

Omslag nr 4 2019

Universitetsnytt 4 2019

Möt Christoffer Carlsson, kriminolog, författare och prisad lärare. Temadelen ägnar vi åt lokaler och miljöer. Läs även om forskare som fryst fast i Arktis och om digital humanvetenskap.

Universitetsnytt nr 3 2019

Universitetsnytt 3 2019

För hundra år sedan bildades en humanistisk fakultet vid dåvarande Stockholms högskola. Vilken roll har humaniora idag och hur är intresset för att läsa humanistiska ämnen? I det här numret är temat humaniora. Profilintervju med studie- och karriärvägledaren Marie Nordström.

Foto: Niklas Björling

Universitetsnytt 2 2019

Här kan du bland annat läsa om hur universitetet ska arbeta med att minska sin klimatpåverkan och hur Företagsekonomiska institutionen hållbarhetsprofilerar sina utbildningar. Profilintervjun är med fysikprofessor Hiranya Peiris.

Universitetsnytt 1 2019

Universitetsnytt 1 2019

Hur ser universitetets arbete mot oredlighet och plagiat ut? Det är temat i årets första Universitetsnytt. Dessutom: profilintervju med Katarina Kristensson, administrativ chef, forskning om kunskapsmotstånd och handlingsplanen som kallas Plan S.

Universitetsnytt

Universitetsnytt är Stockholms universitets personaltidning. Den kommer ut med fyra nummer per år i cirka 4 600 exemplar.

Kontakta Universitetsnytt

Redaktör

Per Larsson
Tfn: 08-16 44 64
E-post: per.larsson@su.se

Annika Hallman
Tfn: 08-16 15 53
E-post: annika.hallman@su.se