Universitetsnytt

Foto: Niklas Björling

Hållbarhet tema i nya Universitetsnytt

Här kan du bland annat läsa om hur universitetet ska arbeta med att minska sin klimatpåverkan och hur Företagsekonomiska institutionen hållbarhetsprofilerar sina utbildningar. Profilintervjun är med fysikprofessor Hiranya Peiris.

Universitetsnytt 1 2019

Universitetsnytt 1 2019

Hur ser universitetets arbete mot oredlighet och plagiat ut? Det är temat i årets första Universitetsnytt. Dessutom: profilintervju med Katarina Kristensson, administrativ chef, forskning om kunskapsmotstånd och handlingsplanen som kallas Plan S.

Universitetsnytt

Universitetsnytt är Stockholms universitets personaltidning. Den kommer ut med fyra-fem nummer per år i cirka 4 600 exemplar.

Kontakta Universitetsnytt

Redaktör

Per Larsson
Tfn: 08-16 44 64
E-post: per.larsson@su.se

Annika Hallman
Tfn: 08-16 15 53
E-post: annika.hallman@su.se