Sista numret av papperstidningen

Detta är det sista numret av Universitetsnytt som papperstidning. Arbete pågår för att skapa en digital kanal för internkommunikation till hösten. Vidare information om denna kommer senare.

På grund av coronapandemin och att de flesta av SU:s medarbetare arbetar i distansläge har pappersupplagan av detta nummer dragits ned. Om ni önskar få flera exemplar av papperstidningen till er institution/motsv går det bra att kontakta redaktör Per Larsson på per.larsson@su.se. Det går även bra att returnera eventuella överexemplar av tidningen.

 

Läs tidigare nummer av Universitetsnytt.