Vid problem av leverans kontaktas redaktören.
Eventuella överexemplar returneras till redaktören.
 
Vill du annonsera i Universitetsnytt kontaktar du redaktören.