Vid problem med leverans kontaktas redaktörerna Per Larsson, per.larsson@su.se, eller Annika Hallman, annika.hallman@su.se.
Eventuella överexemplar returneras till redaktörerna.
Vill du annonsera i Universitetsnytt kontaktar du redaktörerna.

Läs tidigare nummer av Universitetsnytt.