Universitetsnytt

Universitetsnytt nr 3 2019

Nytt nummer av Universitetsnytt

För hundra år sedan bildades en humanistisk fakultet vid dåvarande Stockholms högskola. Vilken roll har humaniora idag och hur är intresset för att läsa humanistiska ämnen? I det här numret är temat humaniora. Profilintervju med studie- och karriärvägledaren Marie Nordström.

Foto: Niklas Björling

Hållbarhet tema i Universitetsnytt 2 2019

Här kan du bland annat läsa om hur universitetet ska arbeta med att minska sin klimatpåverkan och hur Företagsekonomiska institutionen hållbarhetsprofilerar sina utbildningar. Profilintervjun är med fysikprofessor Hiranya Peiris.

Universitetsnytt 1 2019

Universitetsnytt 1 2019

Hur ser universitetets arbete mot oredlighet och plagiat ut? Det är temat i årets första Universitetsnytt. Dessutom: profilintervju med Katarina Kristensson, administrativ chef, forskning om kunskapsmotstånd och handlingsplanen som kallas Plan S.

Universitetsnytt

Universitetsnytt är Stockholms universitets personaltidning. Den kommer ut med fyra-fem nummer per år i cirka 4 600 exemplar.

Kontakta Universitetsnytt

Redaktör

Per Larsson
Tfn: 08-16 44 64
E-post: per.larsson@su.se

Annika Hallman
Tfn: 08-16 15 53
E-post: annika.hallman@su.se