Bild

Under avsnittet Bild hittar du information om hur du använder bilder på bästa sätt och vilka bildkällor du kan använda. 

E-plikt

För Stockholms universitet liksom för andra myndigheter gäller från och med 2015 att visst elektroniskt material ska levereras till Kungliga biblioteket genom så kallad pliktleverans. Främst gäller detta avhandlingar och informationsmaterial och leveransen sker automatiskt.

Håll webbplatsen aktuell

Våra webbplatser ska alltid innehålla relevant, aktuell och korrekt information.
Planera webbarbetet över året, följ universitetets årsklocka av aktiviteter, upprätta en kommunikationsplan för specifika insatser och gör regelbundna genomgångar av webbplatsens innehåll.

Håll dig uppdaterad vad gäller information från andra delar av verksamheten och dela gärna med dig av det du själv publicerar på den egna webbplatsen. Integrera utsökningar i relevanta system såsom DiVA, Sukat och Sisu. Ange alltid sidansvarig och webbredaktör/funktionsadress för möjlighet till kontakt.

Juridik på internet

Ansvarig huvudredaktör ska ha kunskap om relevanta regler, riktlinjer samt lagstiftning ( "Juridik på internet"). 

För utbildningar - se polopolymanualen samt Kommunikationsnätverket

Om du har frågor om de juridiska aspekterna på webben så kan du vända dig till jurist@su.se.

Mallar - marknadsföringsytor och puffar

Med hjälp av marknadsföringsytor och puffar kan du göra din information och dina budskap mer synliga på din webbplats.

Mallar för marknadsföringsytor och webbpuffar finns både i Produktionsverktyget och i Photoshopformat att ladda ner i Mediabanken.

I den grafiska manualen finns riktlinjer för webb.

Profilsidor

Varje medarbetare som har en anställning vid Stockholms universitet har en profilsida. Profilsidan skapas automatiskt vid nyanställning och avpubliceras när anställningen avslutas. Om personen återkommer i tjänst återaktiveras profilsidan med all inlagd info intakt.

Till profilsidan hämtas relevant information från SUKAT och medarbetaren kan sedan själv komplettera med egen bild, texter, filer och länkar vidare. Rubrikerna kan visas på svenska eller engelska. Profilsidorna kan därför med fördel användas som den samlande presentationssidan för en medarbetare.

Regler och riktlinjer för webbplatser

Universitetets visuella identitet såsom logotyp, färger, typsnitt och tonalitet ska användas enligt anvisningar i avsnittet Grafisk manual. Det finns även anvisningar för struktur, terminologi och informationsinnehåll i Polopolymanualen.

Oavsett publiceringsverktyg ska samtliga institutioner/enheter inom Stockholms universitet:

Rörlig bild

Under avsnittet Film & rörlig bild hittar du information om hur du kan jobba med rörlig bild på din webbplats.  

Skriva för webb

Du bör anpassa dina texter vad gäller innehåll och utformning beroende på vilket syfte och vilken målgrupp det gäller. Under avsnittet Text & Språk hittar du en guide för att skriva bra webbtext samt andra riktlinjer för språk.

Spridning på universitetets webbplatser

Genom att använda kategorier kan du få en artikel från din egen webbplats att synas på flera webbplatser, t.ex. på su.se, medarbetarwebben eller lärarportalen. 

Statistikverktyg

Att använda ett statistikverktyg på din webbplats är det bästa sättet att kunna följa upp hur besökare hittar din webbplats, hur de använder den och vad som fungerar. Google Analytics är ett gratis statistikverktyg som nås via ett enkelt webbgränssnitt. Du får tillgång till ett avancerat verktyg där du t.ex kan se hur många som har besökt din webbplats, hur de tog sig dit och vilka sidor de besökte m.m. Följ gärna upp en artikel eller film som du publicerat på din webbplats och se vilket genomslag den fick.

Struktur och innehåll

En webbplats ska vara välstrukturerad och överskådlig så att besökaren lätt hittar det den söker. Menyerna bör inte vara djupare än 3 nivåer. Om en vänstermeny innehåller fler än 5 ingångar ska dessa placeras i bokstavsordning. Se också till att de olika delarna på webbsidorna, och särskilt startsidan, är i balans.
Externa länkar ska öppnas i nytt fönster.

Det är också viktigt att besökaren känner att webbplatsen är en del av Stockholms universitet vad gäller struktur, färger, språk och terminologi. Innehållet ska vara relevant för verksamheten. Bilder och bildspråket ska addera något ytterligare – bilden av ett modernt och aktivt universitet i huvudstaden.

Sökmotoroptimering

I texten om "Att skriva för webben" kan du även läsa om sökmotoroptimering, d.v.s. hur du gör innehållet på din webbplats sökbart och rankat i träfflistorna. En viktig del av sökmotoroptimeringen är att du anger metadata för varje artikel och att du använder nyckelord och tydliga rubriker.

Tillgänglighet på webben

För att bilder och andra grafiska eller multimediala objekt ska kunna tolkas av alla användare behöver de kompletteras med alternativa texter, så kallade alt-texter. Var också noga med att göra dina pdf-dokument tillgängliga och att vara tydlig i länktexter.

Utbildning och kunskaper för webbredaktörer

En webbplats måste alltid ha en ansvarig huvudredaktör (webbplatsansvarig) som är informations- och innehållsansvarig å prefektens eller motsvarande enhetschefs vägnar. (Regelboken, bok 1).
Ansvarig huvudredaktör ska ha gått tre specifika halvdagsutbildningar som anordnas inom ramen för Kommunikationsnätverket och som ger kunskap om

  • relevanta regler, riktlinjer samt lagstiftning ( "Juridik på internet")
  • informationsstrukturer för webb samt hur optimera webbsidan för sökmotorer ("Sökmotoroptimering")
  • hur man skriver för webben och våra olika målgrupper samt benämner länkar enligt E-delegationens riktlinjer ("Att skriva för webben")

En huvudredaktör ska även ha kunskap i bildbeskärning och bildhantering och följa universitetets bildanvisningar.

Webbplatsansvarig ansvarar för att övriga webbredaktörer på webbplatsen arbetar enligt den lagstiftning och de regler, riktlinjer och rekommendationer som är gällande. Även webbredaktörer uppmanas att gå dessa tre halvdagsutbildningar.

Inom Kommunikationsnätverket anordnas även andra webbrelaterade seminarier och workshops. Du hittar mer information under Nätverk & utbildningar

För webbplatser i Polopoly gäller att ansvarig huvudredaktör även ska ha gått den huvudredaktörsutbildning som anordnas av Avdelningen för IT och media. Ansvarig huvudredaktör ska ha gått samtliga utbildningsmoment inom en 1.5 års period och erhåller då ett diplom som huvudredaktör i Polopoly.

Kommunikationsenheten anordnar webbstugor och brush-ups där redan utbildade huvudredaktörer och webbredaktörer i Polopoly 9 kan komma och få hjälp med specifika problem samt bolla idéer kring struktur, innehåll och funktionalitet.

Webbpublicering i Polopoly

Majoriteten av alla institutioner, enheter och centra vid Stockholms universitet använder webbpubliceringsverktyget Polopoly för sina webbplatser. Tillgång till Polopoly ges efter genomgången webbredaktörsutbildning.

Webbalias

På de centrala webbplatserna finns webbsidor och samlingssidor för olika målgrupper eller ändamål. För att enkelt kunna kommunicera dessa har de fått en kortadress, ett så kallat webbalias.

Här ser du en förteckning över de webbalias som finns på de centrala webbplatserna: 
Korta webbadresser att kommunicera i tal och skrift

Du kan även nå denna lista via kortadressen: su.se/webbalias eller su.se/kortadresser