För mobila webbplatser där användarens skärmyta många gånger är begränsad ersätts Stockholms universitets logotyp istället med texten "Stockholms universitet" respektive "Stockholm University" satt i typsnittet theSans.

Central extern webbplats

Denna typ av avsändarinformation placeras högst upp på sidan och ersätter i mobil upplösning det ordinarie sidhuvudet. Annan bakgrund än universitetsblå är ej tillåtet.

Central svensk webbplats
Central svensk webbplats

 

 

 

 

Central internationell webbplats
Central internationell webbplats

 

 

 

 

Fristående system och tjänster som tillhör universitetet

Vid utveckling av nya fristående webbsystem eller vid re-design av befintliga system ska avsändarinformationen utformas såsom visat nedan. Detta gäller oavsett teknikval.

I system sätts systemnamnet i Georgia och placeras under "Stockholms universitet" respektive "Stockholm University". Annan bakgrund än universitetsblå är ej tillåtet.

Mitt universitet
Mitt universitet

 

 

 

 

 

Regelboken
Regelboken

 

 

 

 

 

Institutioner, fakulteter, centra

Institutioner, fakulteter, centra och motsvarande enheter inom Stockholms universitet ska i det fall deras webbplatser är mobila utforma avsändarinformation såsom visat nedan.

Enhetsnamnet sätts i Georgia och placeras under "Stockholms universitet" respektive "Stockholm University". Annan bakgrund än universitetsblå är ej tillåtet.

Institutionen för lingvistik
Institutionen för lingvistik

 

 

 

 

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten

 

 

 

 

 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

 

 

 

 

 

 

 

Samprofilering

När man ska utforma avsändarinformation och övrig grafisk form för webbplatser som faller under reglerna för samprofilering gäller riktlinjerna enligt vad som beskrivs i avsnittet Grafisk manual, Samprofilering.