Följ de regler som finns för hur logotypen skall användas. Den grafiska hierarki som gäller för trycksaker, avseende logotyp och exempelvis institutionsnamn, gäller även för webben.

Logotypen

Logotypen får aldrig användas som dekoration eller bakgrundsbild. Minsta storlek för Stockholms universitets logotyp på webben är:

  • Svensk logotyp, 112 x 94 pixlar
  • Engelsk logotyp, 112 x 102 pixlar 

Utförliga riktlinjer om hur logotypen får användas samt sida för nedladdning hittar du under avsnittet Grafisk manual. Logotyper finns även för nerladdning i Mediabanken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotypens länkning

Där universitetets logotyp förekommer och är länkad skall denna alltid vara länkad till universitetets webbplats startsida.

Logotypen med svensk text (”Stockholms universitet”) skall länkas till www.su.se medan logotypen med engelsk text (”Stockholm University”) skall länkas till den internationella webbplatsens startsida, www.su.se/english

Enhetsnamnets länkning

Där ett enhetsnamn förekommer och är länkat skall detta alltid vara länkat till enhetens webbplats startsida.

Observera: För institutionswebbplatser gäller alltså att universitetets logotyp är länkad till universitets startsida, medan institutionsnamnet är länkat till institutionens startsida.