Hur sidhuvudet på en webbplats som hör till Stockholms universitet ser ut styrs av vilken typ av webbplats som avses, vilken teknik den bygger på och hur webbplatsens koppling till universitetet ser ut.

För institutioner, centra, motsvarande och/eller enheter inom förvaltningen ska enhetsnamnet ha samma storleks-/punktgrad som logotypens ordbild. Enhetsnamn sätts i PMN Caecilia Bold. Enhetsnamnet ska, i de flesta fall, löpa över två rader – för mycket långa namn är tre rader tillåtna. Inga andra typsnitt är tillåtna för enhetsnamnet.

Bilder i sidhuvudet ej tillåtna.

Sidhuvud tas fram av Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen, kontakta visuellidentitet@su.se.


Central extern webbplats

Denna typ av sidhuvud användas av universitetets centrala webbplatser. Bilder i sidhuvudet är ej tillåtet.

 
Sidhuvud central svensk webbplats
Sidhuvud central svensk webbplats
 

 

 
Sidhuvud central internationell webbplats
Sidhuvud central internationell webbplats
 

 

Fristående system och tjänster som tillhör universitetet

Vid utveckling av nya fristående webbsystem eller vid re-design av befintliga system ska följande sidhuvud användas. Detta gäller oavsett teknikval.

I system sätts systemnamnet till höger. Proportioner i relation till logotypens ordbild och antal rader som får användas för systemnamnet är samma som för enhetsnamnet på exempelvis institutionswebbar.

 
Sidhuvud för mitt universitet
Sidhuvud för mitt universitet
 

 

 
Sidhuvud för regelboken
Sidhuvud för regelboken
 

 

Institutioner, fakulteter, centra

När institutioner, fakulteter, centra och så vidare bygger ny webbplats eller re-designar sin befintliga ska denna, oavsett om den använder Polopoly eller ej, använda det sidhuvud som visas nedan.

Bilder i sidhuvudet är ej tillåtet.

Mer information om enhetsnamnet finns i avsnittet Avsändare webb, Enhetsnamnets länkning.

 
Sidhuvud Institutionen för lingvistik
Sidhuvud Institutionen för lingvistik
 

  

 
Sidhuvud för Samhällsvetenskapliga fakulteten
Sidhuvud för Samhällsvetenskapliga fakulteten
 


Samprofilering

När man ska utforma sidhuvud och övrig grafisk form för webbplatser som faller under reglerna för samprofilering gäller riktlinjerna enligt vad som beskrivs i avsnittet Grafisk manual, Samprofilering.

Mobila webbplatser

För mobila webbplatser där användarens skärmyta många gånger är begränsad ersätts Stockholms universitets logotyp istället med texten "Stockholms universitet" respektive "Stockholm University" satt i typsnittet theSans.

Central extern webbplats

Denna typ av avsändarinformation placeras högst upp på sidan och ersätter i mobil upplösning det ordinarie sidhuvudet. Annan bakgrund än universitetsblå är ej tillåtet.

Central svensk webbplats
Central svensk webbplats

 

 

 

 

Central internationell webbplats
Central internationell webbplats

 

 

 

 

Fristående system och tjänster som tillhör universitetet

Vid utveckling av nya fristående webbsystem eller vid re-design av befintliga system ska avsändarinformationen utformas såsom visat nedan. Detta gäller oavsett teknikval.

I system sätts systemnamnet i Georgia och placeras under "Stockholms universitet" respektive "Stockholm University". Annan bakgrund än universitetsblå är ej tillåtet.

Mitt universitet
Mitt universitet

 

 

 

 

 

Regelboken
Regelboken

 

 

 

 

 

Institutioner, fakulteter, centra

Institutioner, fakulteter, centra och motsvarande enheter inom Stockholms universitet ska i det fall deras webbplatser är mobila utforma avsändarinformation såsom visat nedan.

Enhetsnamnet sätts i Georgia och placeras under "Stockholms universitet" respektive "Stockholm University". Annan bakgrund än universitetsblå är ej tillåtet.

Institutionen för lingvistik
Institutionen för lingvistik

 

 

 

 

 

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten

 

 

 

 

 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

 

 

 

 

 

 

Samprofilering

När man ska utforma avsändarinformation och övrig grafisk form för webbplatser som faller under reglerna för samprofilering gäller riktlinjerna enligt vad som beskrivs i avsnittet Grafisk manual, Samprofilering.