Denna webbsida har kortadressen: su.se/webbalias och su.se/kortadresser

Urval av befintliga korta webbadresser

Webbredaktörer, främst inom universitetsförvaltningen, har ansvar för innehållets aktualitet, kvalitet och att innehållet utvecklas. 

Huvudredaktör, Marie Jackalin, för su.se, su.se/english och su.se/medarbetare kallar till arbetsmöten för struktur- och innehållsutveckling på de olika ingångarna och till några av landningssidorna nedan. Ingångsredaktör, Karin Persson, Studentavdelningen kallar till struktur och innehållsutvecklingsmöten för su.se/utbildning och su.se/education.

För studenter

Webbredaktör respektive innehållsansvar    
su.se/admittedstudents Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/antagning Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/applicationdates Karin P, Studentavdelningen    
su.se/bestallkatalogen Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/blilarare Nicole Thorén, Områdeskansliet för humanvetenskap    
su.se/career Karin Persson, Studentavdelningen    
       
su.se/civis/exchange Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/civis/student Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/coursecatalogue Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/ouralumni alumni@su.se, Erica, Anna N och Karin P, Studentavdelningen    

su.se/mittsu
su.se/mysu

Mia Söderbärj, IT-avdelningen    
su.se/degrees Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/departmentalcoordinators Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/digitalaverktyg Mia Söderbärj, IT-avdelningen    
su.se/digitaltools Mia Söderbärj, IT-avdelningen    
su.se/disability Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/disputationer Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/disputationsprocess Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/dissertationdefence Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/egentligen Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/english/infocenter Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/entryrequirements Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/erasmuspraktik Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/erasmusutbyte Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/examen Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/english/mfs Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/funktionsnedsattning
su.se/funktionsnedsattning/introduktionskurs
Karin Persson, Studentavdelningen    
       
su.se/infocenter Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/mycareer Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/english/ps Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/exchange-students Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/karriarservice Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/lararutbildningar Nicole Thorén, Humanvetenskapliga fakultetskansliet    
su.se/lararutbildningsinstitutioner Nicole Thorén, Humanvetenskapliga fakultetskansliet    
su.se/livingcosts Karin P, Studentavdelningen    
su.se/mastersfair Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/mastersprogrammes Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/matnyttigt Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/meetus Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/mfs Karin Persson, Studentavdelningen     
su.se/newstudent/coronaqa Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/nordlys Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/north2north Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/ordlista Paul Parker, Kommunikationsavdelningen    
su.se/orientationday Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/partneruniversitet Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/partneruniversities Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/predeparture Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/ps Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/reellkompetens Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/registrering Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/sisu Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/studera Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/newstudent Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/nystudent Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/scholarships Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/skolbesok Karin Persson, Studentavdelningen    

su.se/sprakverkstaden

Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/stipendier Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/study Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/studentambassador Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/studentbostader Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/studenthalsan Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/studenthealth Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/studenthousing William Edwin, Fastighetsavdelningen    
su.se/studenthuset Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/studentlife Karin P, Studentavdelningen (SUS kommunikatör)    
su.se/studentliv Karin P, Studentavdelningen (SUS kommunikatör)    
su.se/studentservice Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/student-services Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/studentsupport Mia S, IT-avdelningen    
su.se/english/studentsupport Mia S, IT-avdelningen    
su.se/studentunions Studentavdelningen, SUS    
su.se/studerautomlands Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/studieavbrott Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/studiebesok Karin P, Studentavdelningen    
su.se/studievagledning Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/studyabroad Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/studycounselling Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/studyqa Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/styrdokument/disciplinarenden Rektors kansli    
su.se/termdates Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/tranapacampus Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/english/studentsupport Mia S, IT-avdelningen    
su.se/oppethus Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/student/programvara Mia S, IT-avdelningen    
su.se/tuitionfees Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/utbildningskatalog Karin Persson, Studentavdelningen (externt system)    
su.se/utbyteskoordinatorer Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/utlandsstudier Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/valkomstaktiviteter Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/vfu Karin Warvlin, Studentavdelningen    
su.se/waitinglist Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/webinars Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/welcomeactivities Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/writingservice Karin Persson, Studentavdelningen    
su.se/yrkeslarare Karin Persson, Studentavdelningen    
       
För alumner Webbredaktör    
su.se/alumn Erica Öjermark Strzelecka,  Studentavdelningen    
su.se/alumni Erica Öjermark Strzelecka, Studentavdelningen    
       
För medarbetare Webbredaktör    
su.se/anstalld Tarja K, Personalavdelningen (samt webbredaktörer från förvaltningsavdelningar)    
su.se/hr Tarja K, Personalavdelningen    
su.se/ladok Karin P, Studentavdelningen    
su.se/serviceportalen

Mia S, IT-avdelningen (externt system)

   
su.se/faktatillit Annika Hallman, Kommunikationsavdelningen    
su.se/forskare

Emily Dock Åkerman, Avdelningen för forskning och samverkanstöd, vakant, Universitetsbiblioteket, 

     
su.se/friskvard Tarja K, Personalavdelningen    

su.se/internationalisering
su.se/internationalisation

Helene KG, Kommunikationsavdelningen, Gunvor Latva, Fastighetsavdelningen, Emily Åkerman, Avd för forskning och samverkansstöd    
su.se/kanaler suwebb@su.se, Kommunikationsavdelningen    
su.se/kommunikation Elisabeth Lundmark, Kommunikationsavdelningen    
su.se/karnvarden suwebb@su.se, Rektors kansli    
su.se/corevalues suwebb@su.se, Rektors kansli    
su.se/medarbetare (webbplats) Marie Jackalin, Kommunikationsavdelningen    
su.se/personalgym Johan Cederström, Kulturgeografiska institutionen    
www.su.se/ordlista Paul Parker, Kommunikationsavdelningen    
www.su.se/glossary Paul Parker, Kommunikationsavdelningen    
       
su.se/researchers

Emily Dock Åkerman, Avdelningen för forskning och samverkansstöd, vakant, Universitetsbiblioteket, 

   
su.se/researcherhousing Maria Haraldsson, Fastighetsavdelningen    

www.su.se/mintelefon

Helpdesk, IT-avdelningen    
su.se/polopoly Anna Karin Haspe, Kommunikationsavdelningen    
su.se/programvara Mia S, IT-avdelningen    
su.se/stodsystem suwebb@su.se, Kommunikationsavdelningen    

su.se/samverkansstod
su.se/staff (Ingång på su.se/english)

suwebb@su.se, Kommunikationsavdelningen    
su.se/strategier suwebb@su.se, Rektors kansli    
su.se/strategies suwebb@su.se, Rektors kansli    
su.se/visuellidentitet visuellidentitet@su.se, KOmmunikationsavdelningen    
 

 

   
För presumtiva medarbetare Webbredaktör    
su.se/relocation Helene Komlos Grill, Kommunikationsavdelningen    
su.se/vacancies suwebb@su.se. Personalavdelningen och Kommunikationsavdelningen    
su.se/ledigaanstallningar suwebb@su.se. Personalavdelningen,  Kommunikationsavdelningen    
su.se/jobb Tarja K, Personalavdelningen (externt system)    
su.se/job Tarja K, Personalavdelningen (externt system)    
su.se/itjobb Mia S, IT-avdelningen    
su.se/pedpris Annika Forslund, CEUL    
su.se/pedagogicalprize Annika F, CEUL    
       
Ändamål Webbredaktör    
su.se/aktivera Mia S, IT-avdelningen    
su.se/corona redaktion@su.se, Kommunikationsvdelningen    
su.se/coronafaq redaktion@su.se, Kommunikationsvdelningen    
su.se/coronavirus redaktion@su.se, Kommunikationsavdelningen    
su.se/coronaenglishfaq redaktion@su.se, Kommunikationsvdelningen    
su.se/aulamagna Anne H S, Rektors kansli    
su.se/konferens Anne H S, Rektors kansli    
su.se/livetpadistans redaktion@su.se, Kommunikationsavdelningen    
su.se/lunch suwebb@su.se, Kommunikationsavdelningen    
su.se/lunchvenues suwebb@su.se, Kommunikationsavdelningen    
su.se/akademiskahogtider Anne H S, Rektors kansli    
su.se/ceremonies Anne H S, Rektors kansli    
su.se/doktorspromotion Anne H S, Rektors kansli    
su.se/doctoralconferment Anne H S, Rektors kansli    
su.se/magisterpromotion

Anne H S, Rektors kansli

   
su.se/mastersconferment Anne H S, Rektors kansli    
su.se/hedersdoktorer Anne H S, Rektors kansli    
su.se/honorarydoctorates Anne H S, Rektors kansli    
su.se/albano Gunvor Latva, Fastighetsavdelningen     
su.se/almedalen Paul Parker, Kommunikationsavdelningen    
su.se/civis Helene KG, Kommunikationsavdelningen    
su.se/civis/sv   Helene KG, Kommunikationsavdelningen    
su.se/evenemang Kommunikationsavdelningen    
su.se/forskardagarna Kommunikationsavdelningen    

su.se/incident

su.se/english/incident

Karin TJ, Kommunikationsavdelningen samt Fastighetsavdelningen    
su.se/innovation Emily Dock Åkerman, Avdelningen för forskning och samverkanstöd    
www.su.se/criminologyprize suwebb@su.se & redaktion@su.se, Kommunikationsavdelningen    
www.su.se/kriminologipriset suwebb@su.se & redaktion@su.se, Kommunikationsavdelningen    
       
su.se/nobel, su.se/nobelpris Kommunikationsavdelningen    
su.se/nobelprize Kommunikationsavdelningen    
su.se/nyttkort  Mia S, IT avdelningen    
su.se/oppettider suwebb@su.se,  Kommunikationsavdelningen    
su.se/oppnaforelasningar Kommunikationsavdelningen    
su.se/prisma Emily Dock Åkerman, Avdelningen för forskning och samverkansstöd    
su.se/profilomraden Områdeskanslierna: Lina Enell, Anna Frykholm, Rebecca Röhlander    
su.se/profileareas Områdeskanslierna: Lina Enell, Anna Frykholm, Rebecca Röhlander    
su.se/rankning Kommunikationsavdelningen    
su.se/ranking Kommunikationsavdelningen    
su.se/rats Humanvetenskapliga områdeskansliet    
su.se/regulations Henrik Lindell, Rektors kansli    
       
su.se/styrdokument Henrik Lindell, Rektors kansli    
su.se/gdpr DSO, Rättssekretariatet, Rektors kansli    
su.se/english/gdpr DSO, Rättssekretariatet, Rektors kansli    
su.se/personuppgifter DSO, Rättssekretariatet, Rektors kansli    
su.se/privacypolicy DSO, Rättssekretariatet, Rektorskansli    
su.se/gdpranvisningar DSO, Rättssekretariatet, Rektors kansli    
su.se/consents DSO, Rättssekretariatet, Rektors kansli    
su.se/stockholmtrio Helene KG, Kommunikationsavdelningen    
su.se/evenemangsformular

För alla utan webbredaktörskunskap.
Bevakas och publiceras av redaktion@su.se på vardagar och  arbetstid