Vi har gjort de webbtekniska omdirigeringarna till de nya landningssidorna. Du som webbredaktör på de centrala webbarna, institutionswebbplats eller motsvarande behöver kontrollera dina länkar till Studenthälsan i Stockholm, respektive Styrdokument - Regelboken vid SU. Det gäller länkar på webbsidor inklusive högerspalten som inte leder till dess tidigare startsidor.

Studenthälsan i Stockholm har flyttat in på su.se/utbildning och su.se/education

Studenthälsan i Stockholm byter webbplats till su.se-domänen. Anledningen till flytten är att få säkrare webbsidor och att effektivisera Studenthälsans webbarbete.

Kortadresser att länka till samt att kommunicera i tal och skrift:

Regelboken på svenska och engelska har flyttat in i ny struktur på su.se/medarbetare respektive su.se/staff

Universitetets styrdokument är numera tematiskt ordnade under olika rubriker. Under varje rubrik är styrdokumenten inordnade under de fyra huvudtyperna: policydokument, planer, regler och handläggningsordningar. Den svenska flyttades in på medarbetarwebben för några veckor sedan, medan den engelska blev färdigflyttad den femte december.

Kortadresser att länka till samt att kommunicera i tal och skrift: