Det är fortfarande åtta profilområden inom humanvetenskapen respektive åtta inom naturvetenskapen. De korta introduktionstexterna till respektive område är omskrivna och flera av områdena har fått nya namn.

Alla sexton profilområden samlade:

Här finns de åtta profilområdena inom humanvetenskapen:

Och här finns de åtta profilområdena inom naturvetenskapen:

Nyhetsartiklar för respektive profilområde 2015-2018 är fortfarande sökbara via google eller via webbplatserna sökfunktioner.

Filmartiklar på svenska och engelska för profilområdena 2015-2018 finns fortsatt på www.su.se/play:

För kommunikatörer och webbredaktörer inom SU

Alla nyhetsartiklar bör som vanligt kategoriseras med relevanta globala kategorier i Polopoly, för spridning på centrala webbplatser, på områdes- och fakultetswebbplatser. Glöm inte globala kategorin: profilomraden på www.su.se respektive ProfileAreas på www.su.se/english.