Rådgivning

Vi ger råd och stöd utifrån expertfunktioner. Om du har en fråga som rör kommunikation i någon form behöver du inte försöka hitta rätt specialist, det tar vi hand om. Skicka din fråga till komrad@su.se så ser vi, i dialog med dig, till att du får det stöd du behöver.


Mallar och manualer

Som stöd i ditt kommunikationsarbete finns mallar både för hur du ska planera din kommunikation och hur du sedan kan producerar den i färdiga formgivna mallar. I vår grafiska manual hittar du anvisningar för hur du korrekt ska hantera vår namnstrategi, vårt varumärke och allt övrigt som rör vår visuella identitet. Våra Polopolymanualer stöttar dig som är utbildad webredaktör. 
Grafisk manual >>
Polopolymanual i gamla mallarna >>
Polopolymanual i webb2021-mallarna >>


Utbildningar och kompetensutveckling

Vi erbjuder utbildningar inom kommunikation såsom medieträning för forskare och administrativa chefer. Kompetensutveckling av webbredaktörer både i webbpubliceringsverktyget och övrigt webbarbete såsom att att skriva klarspråk, bli hittat av både besökare och sökmotorer samt i juridik för innehåll på internet. Kommunikationsavdeningen erbjuder kommunikatörer introduktionsutbildning samt kompetensutveckling inom såväl att skriva polulärvetenskapligt, som fördjupning inom vår visuella identitet.

Kalender för kommunikationsutbildningar >>   

Upphandlade leverantörer inom kommunikation och PR 

I avtalskatalogen för Stockholms universitet finns avtalade leverantörer för kommunikation och PR. Du hittar dem och avtalsperioder genom att klicka på bildknappen för kommunikation och PR. 

Avtalskatalogen >>


Stödverktyg och system för kommunikation

Stödverktyg vid produktion av e-postutskick, evenemang, layoutade produkter för tryck och digitalt samt webbpublicering (CMS). Verktygen gör det enkelt för medarbetare att följa universitetets visuella identitet och bildpolicy.

Läs mer om stödverktygen >>


Kontakt

Kontakta gärna funktionen rådgivning på Kommunikationsavdelningen om du är osäker på vem du ska vända dig till. Vi lotsar dig till våra expertfunktioner. Kommunikationsavdelningen har ett nätverk och täta kontakter med alla kommunikatörer inom universitetsförvaltning och kärnverksamhet.