Nyhets- och evenemangstips

Nyhets- och evenemangstips för svenska eller engelskspråkiga medarbetare e-postas till universitetets redaktion: redaktion@su.se.

Synpunkter eller tips för su.se/medarbetare eller su.se/staff

Saknar du stöd-, styr-, eller serviceinformation för universitetets medarbetare på webbarna e-postar du enklast huvudredaktör: Marie Jackalin, Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen, marie.jackalin@su.se.

Innehållet på medarbetarwebben och staff-ingången aktualitetssäkras av ca 50 webbredaktörer från universitetsförvaltningens olika avdelningar.

Har du frågor om innehållet på en viss sida kontaktar du redaktören eller någon annan på den enhet som står som informationsägare längst ned på webbsidan.

Utveckling av innehåll och struktur

För att medarbetarwebben ska ha ett aktuellt och behovsanpassat innehåll finns flera mindre arbetsgrupper bestående av informationsägare inom universitetsförvaltningen (oftast webbredaktörer). Dessa grupper träffas mer eller mindre frekvent beroende av informationsägarens behov och önskemål.

Sedan finns en större grupp som träffas en till två gånger per år. Den gruppen består av representanter från olika funktioner av medarbetare inom Stockholms universitet. Huvudredaktören är sammankallande.