Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Workshop: Utveckla din relationskompetens för fungerande samspel i undervisningen 2019-01-18 Workshop med Jonas Aspelin där du får möjlighet att lära dig mer om relationskompetens för ett fungerande samspel i din undervisning. Tillsammans med kollegor jobbar du med "case" som deltagarna upplevt i sin egen undervisning. Metoden Critical Incident Analysis hjälper oss identifiera avgörande aspekter i relationellt utmanande situationer, förankra händelsen i relationell teori och hitta alternativa sätt att hantera liknande situationer framöver.
 • Skola registrerade närvaro med ansiktskamera 2019-01-18 Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå har testat elevregistrering med ansiktsigenkännande kameror. Det har lett till bättre närvaroregistrering. Theo Kanter intervjuas i Skolvärlden.
 • Emil Bergholtz får konsolideringsbidrag från Vetenskapsrådet 2019-01-18 Emil Johansson Bergholtz från Fysikum får Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag, ett bidraget som “syftar till att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare.”
 • AW på Fakultetsklubben 2019-01-17 för medlemmar med gäster onsdag 12/6 kl 16:30-20
 • Vägledarinfo från Studentavdelningen 2019-01-17 Välkommen till Vägledarinfo – nyhetsbrevet för dig som jobbar med studentadministration vid Stockholms universitet. Med detta månatliga brev vill vi informera om Studentavdelningens aktiviteter m.m. till institutionerna så att ni är uppdaterade om allt från ändrade öppettider till aktuella seminarier och alltid har korrekt information.
 • Frescatihallen vt 2019 2019-01-16
 • Ny utlysning av samverkanscheckar 2019-01-16 Universitetet har som ambition att stärka och utveckla samverkan med det omgivande samhället. Samverkansavdelningen fortsätter därför sin satsning på att underlätta initiering och utveckling av samverkan genom en ny utlysning av samverkanscheckar.
 • Forskare möter media. Medieutbildning med intervjuträning 2019-01-15 Välkommen till en halv dags medieutbildning med fokus på praktisk intervjuträning den 14 mars 2019
 • Presentation Ungdomsbarometern 2019-01-15 Vad är viktigt för unga idag? Hur tar de beslut, och hur bör man tänka när man vill nå dem med sitt budskap?
 • Servicecenter assisterar vid lokal-, service- och säkerhetsrelaterade frågor 2019-01-15 Med Servicecenter bredvid biblioteket kan Fastighetsavdelningen på ett samlat och effektivt sätt assistera vid lokal- och säkerhetsrelaterade servicefrågor. Där administreras även bostadsrelaterade frågor till internationella studenter och gästforskare.
 • Känner du till universitetets kanaler för kommunikation? 2019-01-14 Behöver du kommunicera internt inom universitetet, eller kommunicera och sprida budskap till universitetets externa målgrupper?
 • Stöd för forskningsbaserad innovation 2019-01-14 Är du forskare eller lärare vid Stockholms universitet och har forskningresultat eller undervisningsmaterial som du tror skulle kunna omvandlas till nya produkter eller tjänster? Stockholm universitet hjälper dig att komma igång.
 • Mitt universitet har flyttat in till utbildningsingångarna 2019-01-14 Studenternas samlingssida Mitt universitet (Mitt SU) har flyttat in till utbildningsingångarna på svenska och engelska webben. Förutom nytt utseende och struktur innebär förändringen högre tillgänglighet och färre webbplatser att hålla reda på för studenterna.
 • Tänk på det här när du ska vara ledig 2019-01-14 Tänk på att hänvisa din telefon och lägga in ett frånvaromeddelande i e-posten när du ska vara ledig. Meddela eventuella avvikelser i öppettider m.m. så att telefonisterna kan koppla samtalen rätt.
 • Hur har du påverkats av uppsägningen av Elsevier? 2019-01-14 I somras sade Stockholms universitet upp kontraktet med förlaget Elsevier, genom det nationella konsortiet Bibsam. Nu ska en nationell utvärderingsgrupp se hur användarna har påverkats av uppsägningen.
 • Projektbidrag inom utvecklingsforskning 2019-01-10 Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom utvecklingsforskning. Ett anslag går till Stockholms universitet.
 • Föreläsningsserie om att använda digitala verktyg i undervsiningen 2019-01-10 Medieverkstan arrangerar öppna inspirationsföreläsningar om hur digitala verktyg kan användas i SO-undervisning. Ämneslärarstudenten Robert deltog i höstas och berättar mer.
 • Skriv bättre texter – kreativ kurs i två steg 2019-01-10 Hur kan du skriva intressanta och kreativa texter om forskning? Texter som lockar och blir lästa?
 • Karensavdrag ersätter karensdagen 2019-01-10 Nya bestämmelser om karensavdrag har införts i sjuklönelagen fr.o.m. 1/1 2019.
 • Föreläsning: Relationskompetens i högre utbildning — för fungerande samspel och en god lärmiljö 2019-01-09 Föreläsning med Jonas Aspelin om relationskompetens. Relationskompetens är viktigt kompetens när vi skapar goda pedagogiska lärmiljöer och kan i många fall vara helt avgörande för ett kvalitativt lärande. Lär dig mer om hur du stärker din roll som lärare och samtidigt förbättrar studenternas lärande genom ett fungerade samspel.
 • SPV:s informationsträffar 2019 – lär dig mer om din pension 2019-01-09 Myndighetsgemensam pensionsinformation för dig som har några år kvar till pensionen, men inte är på väg att ansöka om pension riktigt än.
 • Prenumerera på medarbetarnotiser 2019-01-08 Ta del av de nyheter som publiceras på Medarbetarwebben genom att prenumerera på Notiser för medarbetare.
 • Professor: Medierna står för en "överbevakning av allt som Trump gör" 2019-01-08 När medieanalysföretaget Retriever i slutet av december presenterade en topplista över årets mest omnämnda personer i svenska medier, toppade president Trump listan.
 • Hur går utvecklingsarbetet i Athena till? 2019-01-08 Den nya lärplattformen Athena används nu som lärplattform på åtminstone någon kurs på de flesta av universitetets institutioner. I takt med att fler använder tjänsten så kommer också fler önskemål om ny funktionalitet i Athena in till IT-avdelningen. Utvecklingen av systemet pågår för fullt.
 • AW på Fakultetsklubben 2019-01-07 för medlemmar med gäster onsdag 10/4 kl 17-20
 • AW på Fakultetsklubben 2019-01-07 för medlemmar med gäster onsdag 27/3 kl 17-20
 • AW på Fakultetsklubben 2019-01-07 för medlemmar med gäster onsdag 27/2 kl 17-20
 • AW på Fakultetsklubben 2019-01-07 för medlemmar med gäster onsdag 30/1 kl 17-20
 • AW på Fakultetsklubben 2019-01-07 för medlemmar med gäster onsdag 16/1 kl 17-20
 • FAQ om Forskningsdatabasen 2019-01-07 Forskningsdatabasen stängs av den 1 juni 2019 och kommer då inte vara tillgänglig varken för externa eller interna användare.
 • Naturbänkar ska inspirera till samverkan 2019-01-07 I hjärtat av campusområdet på Frescati har två nya mötesplatser i form av samverkansbänkar uppförts. De robusta, enkla och vackra bänkarna är gjorda av ek och borden av alm, träd som en gång vuxit i Nationalstadsparken
 • Karin Helander ny ständig sekreterare för Kungl. Vitterhetsakademien 2019-01-07 Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, är ny ständig sekreterare för Kungl. Vitterhetsakademien.
 • Ny enhetshyra för 2019 2019-01-04 Enhetshyran för år 2019 är 3 790 kr/kvm, det är en ökning från 2018 års nivå på 3 659 kr/kvm. Syftet med enhetshyran är framför allt att solidariskt dela på kostnader för att möjliggöra ny- och ombyggnationer av stora projekt.
 • Två anslag till ekonomisk forskning 2019-01-03 Vid sitt höstsammanträde har forskningsnämnden för Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse tilldelat 20 nya doktorer Wallanderstipendier för deras framstående avhandlingar. Stipendiet ger möjlighet till fortsatt heltidsforskning under tre år.
 • Introduktion e-postverktyg 2019-01-03 E-postverktyget gör det möjligt att göra e-postutskick, som t. ex. nyhetsbrev, enligt vår visuella identitet. Verktyget ligger i "Verktyg för visuell identitet" som alla anställda vid Stockholms universitet kan använda utan kostnad, dock krävs en kort utbildning innan du ges tillgång till just e-postverktyget.
 • Introduktion e-postverktyg 2019-01-03 E-postverktyget gör det möjligt att göra e-postutskick, som t. ex. nyhetsbrev, enligt vår visuella identitet. Verktyget ligger i "Verktyg för visuell identitet" som alla anställda vid Stockholms universitet kan använda utan kostnad, dock krävs en kort utbildning innan du ges tillgång till just e-postverktyget.
 • Så anmäler du halka och halkskador 2019-01-03 Ser du behov av halkbekämpning eller har halkat och skadat dig gör du en anmälan på su.se/samir.
 • Introduktion e-postverktyg 2019-01-03 E-postverktyget gör det möjligt att göra e-postutskick, som t. ex. nyhetsbrev, enligt vår visuella identitet. Verktyget ligger i "Verktyg för visuell identitet" som alla anställda vid Stockholms universitet kan använda utan kostnad, dock krävs en kort utbildning innan du ges tillgång till just e-postverktyget.
 • Utbildning för administratörer i SISU 2019-01-03 I utbildningsdatabasen SISU hanteras kursplaner och utbildningsplaner för utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå. Dessutom finns stöd för att lägga in forskarkurser. Det är även i SISU det årliga utbildningsutbudet läggs in.
 • Introduktion e-postverktyg 2019-01-03 E-postverktyget gör det möjligt att göra e-postutskick, som t. ex. nyhetsbrev, enligt vår visuella identitet. Verktyget ligger i "Verktyg för visuell identitet" som alla anställda vid Stockholms universitet kan använda utan kostnad, dock krävs en kort utbildning innan du ges tillgång till just e-postverktyget.
 • Introduktion e-postverktyg 2019-01-03 E-postverktyget gör det möjligt att göra e-postutskick, som t. ex. nyhetsbrev, enligt vår visuella identitet. Verktyget ligger i "Verktyg för visuell identitet" som alla anställda vid Stockholms universitet kan använda utan kostnad, dock krävs en kort utbildning innan du ges tillgång till just e-postverktyget.
 • Ny prefekt och ställföreträdande prefekt vid Institutionen för svenska och flerspråkighet 2019-01-02 Från den 1 januari 2019 är Anna-Malin Karlsson prefekt och Karolina Wirdenäs ställföreträdande prefekt vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler). De efterträder Gunlög Sundberg respektive Jan Pedersen.
 • Ge feedback på implementeringen av Plan S 2018-12-29 Ge återkoppling på implementeringsguiden av EU-initiativet Plan S, som syftar till omedelbar öppen tillgång till vetenskapliga publikationer från offentligt finansierad forskning.
 • Informationsmöte: översyn av ämnestexter för webben 2018-12-21 Nästa steg i projekt Nya mallar/Webb2021 är att erbjuda presumtiva studenter ett alternativ till utbildningssöket: att kunna botanisera och hitta sin utbildning via sidor för intresseområden och ämnessidor. I samband med detta gör vi därför en översyn av befintliga ämnestexter - hur arbetar vi med ämnestexter för att de på bästa sätt ska fylla sitt syfte?
 • Prenumerera på nyhetsbrev från Stockholms universitetsbibliotek 2018-12-20 Bibliotekets nyhetsbrev informerar om aktuella nyheter och händelser på biblioteket, bibliotekets arbete med forskning samt nyheter med fokus på Open Science.
 • Forskare vill se hur pressen skildrade terrordådet i bilder 2018-12-20 Medieforskaren Maria Nilsson, Stockholms universitet, kommer kartlägga hur svenska dagstidningar skildrade terrordådet i Stockholm den 7 april 2017 i bilder.
 • Konstverk byts ut i biblioteket 2018-12-20 Under november har konstintendenterna vid universitetet varit tvungna att montera ned verket ”Organism, näringskedja och drömvärld” av konstnären Matti Kallioinen i en av universitetsbibliotekets ljusgårdar. Konstverket har haft en skada som inte har kunnat repareras, utan måste nu skickas tillbaka till Statens konstråd.
 • Vårens naturvetenskapliga orienteringskurser 2018-12-20 Hur skapades vi och allt det fantastiska som vi har runt omkring oss? Läs en kurs i naturvetenskap i vår så kommer du att förstår världen bättre. En och annan aha-upplevelse kan vi nog också nästan garantera.
 • Hur väl håller vi våra nyårslöften? 2018-12-20 Martin Oscarssons psykologexamensuppsats "Hur väl håller vi våra nyårslöften? En randomiserad kontrollgruppsstudie med tolvmånadersuppföljning" har blivit förstasidesnyhet i Psykologtidningen - och en ny bok på Natur och Kultur.
 • Världspremiär för film om polarforskning 2018-12-20 Under Forskardagarna är det världspremiär för filmen om den internationella forskningsexpeditionen SWERUS-C3 till Arktis. Forskarna undersöker den metan som ligger bunden i permafrost och gashydrater i de svårtillgängliga öst-sibiriska grundhaven och avslöjar den arktiska havsisens historia.