Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Kraftfulla åtgärder om klimatmålen ska nås 2019-03-22 Klimatpolitiska rådet har överlämnat sin första rapport till regeringen. I rapporten konstaterar de att kraftfulla åtgärder krävs för att Sverige ska nå klimatmålen.
 • Ny forskning om äldreomsorg presenterades 2019-03-22 Institutionen för socialt arbete arrangerar årligen en forskardag om äldre och äldreomsorg för praktiker, politiker, journalister samt de som jobbar med forskning och utveckling inom området.
 • Gör som Caroline Gustavsson – åk på lärarutbyte med Erasmus + 2019-03-22 Religionsdidaktiker Caroline Gustavsson åker till University of Applied Sciences i Utrecht, Nederländerna via ett lärarmobilitetsavtal genom Erasmus +. Syftet är erfarenhetsutbyte kring lärarutbildningen och att möta forskningskollegor.
 • Karin Gunnarsson om jämlikhet och normer i samhällskunskapsundervisning 2019-03-22 Vad händer i mötet mellan en feministisk post-humanistisk ansats och samhällskunskapsämnet? Läs om den nypublicerade artikeln i tidskriften Gender and Education.
 • Stockholms universitet och Agenda 2030 2019-03-22 Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, främja god hälsa och utbildning, öka jämställdhet och jämlikhet, säkra de mänskliga rättigheterna för alla samt främja fred och hållbar tillväxt. Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 för hållbar utveckling.
 • Stora Psykologpriset 2019 går till Lars-Göran Öst 2019-03-22 Lars-Göran Öst, legitimerad psykolog och professor emeritus vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, är årets mottagare av Stora Psykologpriset.
 • Strategierna 2019-2022 – utskrift och print-on-demand 2019-03-21 Genom kunskap, upplysning och sanningssökande bidrar Stockholms universitet till det hållbara demokratiska samhället. ”Strategier för Stockholms universitet 2019-2022” anger inriktning och prioriteringar för forskning, utbildning, samverkan och verksamhetsstöd. Strategierna är grunden för all verksamhetsplanering.
 • Förändrade inställningar gör det säkrare att dela mappar i Box 2019-03-21 IT-avdelningen gör en förändring i Box som påverkar delade mappar. Du som har delat ut behörighet till en kollega kan behöva göra om det.
 • Test av brandlarm 2019-03-21 Brandlarm testas kvartalsvis i Frescati, Kräftriket och Studentpalatset. Vecka 12–13 kommer dessa att ske enligt följande.
 • Servicecenter 2019-03-21 Fastighetsavdelningens servicecenter (Södra huset, Hus D, plan 4) vid Stockholms universitetsbibliotek hjälper dig som anställd, student eller besökare med olika lokal-, service- och säkerhetsrelaterade frågor. Servicecenter administrerar även bostadsrelaterade frågor till internationella studenter och gästforskare.
 • Lena Lundqvist om fastighetsavdelningen 2019-03-21
 • Lär dig mer om grupphandledning av examensarbeten 2019-03-21 Vill du förnya och effektivisera din handledning av examensarbeten? Workshop där du ges möjlighet att diskutera och reflektera kring hur du kan arbeta med grupphandledning och hur det kan öka kvaliteten i handledningen för både dig och dina studenter.
 • Korta webbadresser att kommunicera i tal och skrift 2019-03-21 På de centrala webbplatserna finns webbsidor och samlingssidor för olika målgrupper eller ändamål. Sidorna finns på olika nivåer i strukturen, men alltid i ett relevant sammanhang. För att enkelt kunna kommunicera dessa har de fått en kortadress, ett så kallat webbalias.
 • Nytt rektorsråd för internationell samverkan 2019-03-20 Rektor har utsett Karin Bergmark, professor i sociologi och tidigare vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap, till nytt rektorsråd för internationell samverkan.
 • Har du fått hotfulla mejl? 2019-03-20 Att få hotfulla mejl är aldrig trevligt och många som får sådana mejl kan känna sig oroliga även om det är osannolikt att mejlen har någon substans. Om du har tagit emot ett mejl med grova hot ska du alltid rapportera det och göra en polisanmälan.
 • Introduktionsdag för nya kommunikatörer 2019-03-20 Målet med dagen är att du som är nyanställd kommunikatör ska få en god inblick i kommunikation- och samverkansarbetet vid Stockholms universitet.
 • Forskare på IVA:s 100-lista 2019-03-20 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien har samlat forskning som kan ligga till grund för innovation i form av nya företag, nya produkter och tjänster, affärsutveckling eller annan form av nytta på en 100-lista.
 • Välbesökt symposium om barnkultur 2019-03-20 I mitten av mars arrangerades årets barnkultursymposium vid universitetet. Temat var djur, natur och klimat i barnkulturen.
 • Välkommen till Trafikverkets Forsknings- och innovationsdag 2019 2019-03-19 Trafikverket bjuder för sjunde året i rad in till en forsknings- och innovationsdag, denna gång med temat Klimat – Forskning- och innovation som ett verktyg att nå klimatmålen.
 • Video: Professor Caroline Parker om Living Values 2019-03-19 Professor Caroline Parker, Glasgow Caledonian University om Living values
 • Nya strategierna på väg 2019-03-19 Som framgått i olika sammanhang under våren arbetar universitetsledningen som bäst med att ta fram nya strategier för perioden 2019–2022.
 • Akademiska kärnvärden med förnyad aktualitet 2019-03-19 ”Kunskap, upplysning och sanningssökande är ideal som präglar Stockholms universitet alltifrån grundandet 1878 som ett modernt lärosäte för huvudstaden i upplysningstidens anda, med målet att skapa ny kunskap, fostra till kritiskt tänkande och verka i samhällets tjänst.”
 • Hur ser du på kommunikation och öppen vetenskap? 2019-03-19 Vilket stöd behövs för att kommunicera med det omgivande samhället? Hur ser du på utvecklingen mot öppen vetenskap? Passa på att svara på den stora nationella enkät som görs om forskningskommunikation och öppen vetenskap.
 • Podd #13 – Kom igång med uppsatsen 2019-03-19 Det är svårt att skriva uppsats, eller självständigt arbete. Det kräver att en förstår komplicerade akademiska begrepp, är kreativ nog att komma på ett ämne, samt orkar ta sig i mål i tid. Men hjälp finns att få.
 • Good Morning with Global Engagement. SU:s långsiktiga internationaliseringsplan 2019-03-19 Välkommen till frukostträff på temat internationalisering! Information in English below.
 • Informationsträff: Finansiering för samverkan och innovation 2019-03-18 Om din idé för samverkan eller innovation inte faller inom ramarna för din ordinarie finansiering eller tjänst, finns det möjlighet att ansöka om riktat ekonomiskt stöd för den typen av aktiviteter. Vill du veta mer? Samverkansstöd och SU Innovation arrangerar en informationsträff om samverkans- respektive innovationscheckar den 28 mars. Välkommen!
 • Universitetets nya IT-chef drivs av utveckling och utmaningar 2019-03-18 Universitetet har i Linn Myhrman fått en IT-chef med lång erfarenhet av IT-styrning och förändringsledning, och som brinner för verksamhetsutveckling.
 • Forskare stödjer krav vid klimatprotester 2019-03-18 I en artikel på DN Debatt uttrycker 270 klimatforskare sitt stöd till Greta Thunberg och de klimatprotester som sker världen över. Det är hög tid för beslutsfattarna att ta forskningsresultaten på allvar.
 • Servicecenter 2019-03-18 Med Servicecenter bredvid biblioteket kan Fastighetsavdelningen på ett samlat och effektivt sätt assistera vid lokal- och säkerhetsrelaterade servicefrågor. Där administreras även bostadsrelaterade frågor till internationella studenter och gästforskare.
 • Förvaltningsträff och inspirationsföreläsning i Aula Magna 2019-03-15 Den 10 april arrangeras förvaltningsträff och inspirationsföreläsning om kommunikation i Aula Magna kl 8.30-10.45. Träffen är för administrativa chefer och medarbetare inom SU, som arbetar med verksamhetsstöd.
 • Östersjöcentrum söker nya medarbetare 2019-03-15 Vid Stockholms universitets Östersjöcentrum arbetar en unik kombination av experter och kommunikatörer. Just nu söker vi en postdoktor i biogeokemisk modellering av kustzonen.
 • Temafika för Kommunikationsnätverket – Bevarande och gallring - GDPR 2019-03-15 Välkommen till ett temafika som tar upp Bevarande och gallring och vad det innebär med hänsyn till GDPR och tillgänglighet.
 • Föreläsning: Utvärdera och stärk dina studenters motivation att lära 2019-03-15 Hur motiverar du dina studenter att lära mer? Interaktiv session där du får ta del av praktiska tillämpningar av forskningsresultat som ökar studentens motivation att lära. Du får med dig strategier till din undervisning och/eller akademiska ledarskapsarbete. Gästföreläsare är Tom Angelo, professor i innovativ högskolepedagogisk utveckling från USA.
 • Internationalisering - sambandet mellan vägledning och mobilitet 2019-03-15
 • Normkritiska perspektiv på vägledningen 2019-03-15
 • Vägledarinfo från Studentavdelningen 2019-03-15 Välkommen till Vägledarinfo – nyhetsbrevet för dig som jobbar med studentadministration vid Stockholms universitet. Med detta månatliga brev vill vi informera om Studentavdelningens aktiviteter m.m. till institutionerna så att ni är uppdaterade om allt från ändrade öppettider till aktuella seminarier och alltid har korrekt information.
 • Workshop: Gör dina pedagogiska resurser sökbara 2019-03-14 Ny öppen databas för dig som skapat digitala lärresurser. Pedagogiska resurser blir sökbara, delbara och citerbara. Lär dig mer om att synliggöra och dela dina pedagogiska resurser med andra. Du bidrar till en utvecklings- och spridningskultur vid universitetet och fyller på din pedagogiska meritportfölj — allt i ett.
 • Anslag till forskning om funktionsnedsättning 2019-03-14 Sabina Hellborg vid Institutet för social forskning, SOFI, har av Forte beviljats ett postdokbidrag på två miljoner kronor.
 • Priser och medaljer från Kungl. Vitterhetsakademien 2019-03-14 Vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars delas medaljer och priser ut till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, varav flera är verksamma vid Stockholms universitet.
 • Hög kvalitet på forskarutbildning i litteraturvetenskap 2019-03-14 Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat forskarutbildningen i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Utbildningen får omdömet hög kvalitet.
 • "The Future of Work" - open lecture with Daron Acemoglu, MIT 2019-03-13 There is growing concern that new technologies, especially robots and artificial intelligence, will spell the end of work as we know it. Should we be concerned? Or can we hope that new technologies will increase both productivity and opportunities for labor like they have done many times in the past?
 • Pi-dagen med bla Christer Fuglesang 2019-03-13
 • Introduktion evenemangsverktyg 2019-03-13 Evenemangsverktyget gör det möjligt att skapa en webbsida enligt vår visuella identitet med information, anmälan och deltagarhantering kring ett evenemang. Verktyget ligger i "Verktyg för visuell identitet" som alla anställda vid Stockholms universitet kan använda utan kostnad, dock krävs en kort utbildning innan du ges tillgång till just evenemangsverktyget.
 • Introduktion evenemangsverktyg 2019-03-13 Evenemangsverktyget gör det möjligt att skapa en webbsida enligt vår visuella identitet med information, anmälan och deltagarhantering kring ett evenemang. Verktyget ligger i "Verktyg för visuell identitet" som alla anställda vid Stockholms universitet kan använda utan kostnad, dock krävs en kort utbildning innan du ges tillgång till just evenemangsverktyget.
 • Introduktion evenemangsverktyg 2019-03-13 Evenemangsverktyget gör det möjligt att skapa en webbsida enligt vår visuella identitet med information, anmälan och deltagarhantering kring ett evenemang. Verktyget ligger i "Verktyg för visuell identitet" som alla anställda vid Stockholms universitet kan använda utan kostnad, dock krävs en kort utbildning innan du ges tillgång till just evenemangsverktyget.
 • Introduktion evenemangsverktyg 2019-03-13 Evenemangsverktyget gör det möjligt att skapa en webbsida enligt vår visuella identitet med information, anmälan och deltagarhantering kring ett evenemang. Verktyget ligger i "Verktyg för visuell identitet" som alla anställda vid Stockholms universitet kan använda utan kostnad, dock krävs en kort utbildning innan du ges tillgång till just evenemangsverktyget.
 • Webbstuga för huvudredaktörer 2019-03-12 På webbstugan kan du som är utbildad huvudredaktör i Polopoly komma och få hjälp med specifika problem, få tips, bolla idéer kring struktur, innehåll och innehållsspridning och funktionalitet. Föranmälan krävs.
 • Forskare: True crime talar till våra värsta mardrömmar 2019-03-12 Podden Serial har belyst brister i ett nu 20 år gammalt mordfall. När HBO nu också lanserat en serie om samma rättsfall, intervjuades Ester Pollack igår i SVT om det stora intresset för true crime-genren.
 • Cykeldag på Frescati i maj 2019-03-11 Den 10 maj blir det cykeldag på universitetsområdet för att uppmuntra personal och studenter att börja cykelpendla.
 • Lansering av nya webbsidor för intresseområden och ämnen 2019-03-11 I projektet Webb2021 har nu steg 2 lanserats: en alternativ väg för presumtiva studenter att kunna botanisera och hitta sin utbildning via webbsidor för intresseområden och ämnessidor.