Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Utbildningar i arbetsmiljö och säkerhet 2018-04-20 Utbildningar i brandsäkerhet, första hjälpen, hjärt- och lungräddning, arbetsmiljö och säkerhet på lab, utbildningar i KLARA samt krisplanering utförs av Fastighetsavdelningen och Biosäkerhetskommittén.
 • Karna Lidmar-Bergström ny hedersdoktor vid Göteborgs universitet! 2018-04-20 Ur motiveringen: Karna Lidmar-Bergström har på ett betydande sätt utvecklat metoder för analys av urbergets storskaliga landformer i relation till de yngre sedimentära bergarterna.
 • Bättra på din italienska inför sommaren! 2018-04-20 Nu finns en unik chans att bättra på din italienska inför sommaren! Benvenuti a un ciclo di incontri per sviluppare le abilità linguistiche: leggere, ascoltare, parlare e scrivere.
 • Stina Ekblad och Lena ten Hoopen bland 2018 års hedersdoktorer 2018-04-20 Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Däribland finns skådespelaren Stina Ekblad och författaren och journalisten Lena ten Hoopen.
 • Olle Lundberg förstärker Agenda 2030-delegationen 2018-04-19 Sju ytterligare ledamöter har utsetts till Agenda 2030-delegationen av regeringen, bl a Olle Lundberg som är professor på institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet.
 • Workshop: Röstvård som verktyg i undervisning 2018-04-19 Att undervisa är en röstkrävande uppgift. Är du trött i rösten efter en dag av föreläsningar, handledning och möten? Att nå ut till alla åhörare och samtidigt få rösten att hålla trots dagligt röstmaraton kräver en god teknik. Workshop för universitetslärare där du lär dig grundläggande röstteknik och röstproduktion.
 • Lunch för Kommunikationsnätverket 2018-04-19 Från 11.15 och en timme framåt är alla som arbetar med kommunikation på SU välkomna att äta lunch tillsammans.
 • Ny föreståndare för Navarino Environmental Observatory 2018-04-19 Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Institutionen för naturgeografi, blir ny föreståndare för Navarino Environmental Observatory (NEO).
 • Plattformsekonomins gig-jobbare - en ny sorts arbetare med företagarens ansvar 2018-04-18 Gig-arbetaren tar samma ansvar som entreprenören, utan att få friheten. Men för den som vill jobba deltid finns möjligheter, menar Airi Lampinen i A-Studio, YLE TV1.
 • Geobiblioteket integreras med Frescati 2018-04-18 Den närmaste tiden genomgår enhetsbiblioteken en större organisatorisk förändring. Geobiblioteket kommer under 2018 att integreras med Frescatibiblioteket.
 • Här är vår nya sida med guider 2018-04-18 Nu blir det enklare för dig som student att hitta alla bibliotekets guider och filmresurser, när vi lanserar en sida som samlar allt på samma ställe.
 • Följ SciLifeLab i magasinet Synergi 2018-04-18 I början av maj kommer ett nytt nummer av SciLifeLabs magasin Synergi, där man kan läsa om olika forskningsprojekt som dragit nytta av SciLifeLabs nationella infrastruktur.
 • Sara Strandberg och Belén Martín-Matute Göran Gustafssonpristagare 2018-04-18 Sara Strandberg, Fysikum, får Göran Gustafssonpriset i fysik och Belén Martín-Matute, Institutionen för organisk kemi, får priset i kemi. Priset innebär 4,5 Mkr i anslag och ett personligt pris på 250 000 kronor.
 • Varför är politik så viktigt att studera? 2018-04-17 Vad forskas det om på Statsvetenskapliga institutionen? Och varför är statsvetenskaplig forskning så viktig?
 • Camilla Alm, lokal samverkanskoordinator som vill lyfta fysikens roll i samhället 2018-04-17 Ansvarar för: Fysisk-Matematiska sektionen
 • Skärpta regler för hantering av personuppgifter 2018-04-17 Forskare, lärare, administratörer – och studenter. Alla måste tänka på hur de hanterar information om människor.
 • Birgittapriset till två medeltidsforskare 2018-04-17 Birgittapriset 2018 går till medeltidsforskarna Ingela Hedström och Sara Risberg som kastat nytt ljus över livet i Vadstena kloster.
 • Nätverk för medföljande till internationella anställda i Stockholm 2018-04-17 Är du en internationell medarbetare vid Stockholms universitet med en medföljande partner eller make/maka? Då kan han eller hon bli medlem i Stockholm Dual Career Network (SDCN), ett nätverk som riktar sig till medföljande till internationella anställda i Stockholm.
 • Nya publiceringsverktyg tillgängliga 2018-04-17 För att underlätta skrivandet och publiceringen av vetenskapliga texter i olika format erbjuder Stockholms universitet två olika publiceringsverktyg: APA Style Central och Overleaf.
 • Nytt forum samlar migrationsforskare 2018-04-17 I februari drog Forum för forskning om transnationell migration igång med ett seminarium med Thomas Faist. Återstående seminarier under våren äger rum 18 april med Anju Mary Paul och den 23 maj med Miriam Ticktin.
 • Temafika Kommunikationsnätverket - 25 maj införs GDPR – vad är gjort vid SU och vad kvarstår? 2018-04-16 Välkommen på temafika där Benita Falenius berättar om införandet av GDPR vid SU samt om verktyget som ska användas för registerförteckning av personuppgifter. Nya samtyckesblanketter för bild och rörlig bild samt vilken utveckling som planeras i mediabanken.
 • Ny chef för Facility Management på Fastighetsavdelningen 2018-04-16 Tony Flykt på Fastighetsavdelningen ska se över, förtydliga och utveckla avdelningens stödfunktioner så att de blir effektivare.
 • Universitetsnytt nr 2 2018 2018-04-16 Profilintervjun i detta nummer är med överbibliotekarie Wilhelm Widmark som leder en verksamhet i stark förändring. Temat är internationalisering. Du kan även läsa om klimatforskarna som ifrågasätter om de behöver flyga till konferenser och om forskning kring hur tomater motverkar stress.
 • Tvärvetenskapligt firande av jubileum för mänskliga rättigheter 2018-04-16 I år blir ett av världens viktigaste och mest översatta dokument 70 år: FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Universitetet firar med en föreläsningsserie och en ny kurs.
 • Stockholms universitet först med forskningsdatapolicy 2018-04-16 Stockholms universitet har tagit ytterligare ett steg i arbetet för öppen tillgång till forskningsresultat genom rektorsbeslut om en forskningsdatapolicy.
 • Beredningar lyfter samverkan 2018-04-16 Inom såväl humanvetenskapliga som naturvetenskapliga området finns nu samverkansberedningar. Flera projekt är på gång, och inom det humanvetenskapliga området finns medel att söka.
 • Rysslands första konferens om medieöversättning – viktig för yrkets status 2018-04-16 Det är av stor betydelse för medieöversättningen i Ryssland att man har en sådan här konferens, den första i sitt slag. Det skapar synlighet för området och ökar statusen för yrket, som är väldigt litet och åsidosatt i Ryssland, säger Jan Pedersen, docent och lärare i översättningsvetenskap. Han var en av plenarföreläsarna på konferensen.
 • Nya Ladok: Problem tas tillvara i vidareutvecklingen 2018-04-16 Övergången till nya Ladok har orsakat problem. Studentavdelningen försöker stödja institutionerna med support, information och utbildning. Synpunkter förs även vidare för att åtgärda brister på nationell nivå.
 • Föreläsningsserie inom Open Science 2018-04-16 Här kan du hitta inspelningar från bibliotekets tidigare öppna föreläsningar inom temat öppen vetenskap. Ta del av olika aktörers syn på utmaningar och möjligheter med öppen tillgång till forskning.
 • Learn to create collaborative and flexible learning environments online 2018-04-13 Learn how to create collaborative and flexible learning environments online and how to use Problem Based Learning in an open setting. Try different digital tools and methods in a pedagogical context and get updated on research and trends in online learning. This along with the opportunity to extend your professional network — in the new course Open Networked Learning for university teachers.
 • Vägledarinfo från Studentavdelningen 2018-04-13 Välkommen till Vägledarinfo – nyhetsbrevet för dig som jobbar med studentadministration vid Stockholms universitet. Med detta månatliga brev vill vi informera om Studentavdelningens aktiviteter m.m. till institutionerna så att ni är uppdaterade om allt från ändrade öppettider till aktuella seminarier och alltid har korrekt information.
 • Informationsträffar – ny officiell anslagstavla och rekryteringsprocessen 2018-04-13 Stockholms universitet ska informera om beslut om anställning på myndighetens anslagstavla enligt AF 7 §. Ny process fr.o.m. den 16 april 2018.
 • Forskarhandledning i teori och praktik HT18 2018-04-12 Kursen vänder sig till dig som är forskarhandledare, antingen du är erfaren eller ny. Du får här verktyg och möjlighet att tillsammans med kollegor från olika ämnesområden reflektera över din handledning, genom grupparbete och engagemang får du med dig nya kunskaper, insikter och inspiration. START: 18 oktober
 • Temafika Kommunikationsnätverket - #Faktatillit 2018-04-12 Välkommen till ett temafika då Elsa Helin från Sektionen för kommunikation berättar om satsningen #faktatillit. Hör om hur du som kommunikatör kan jobba med och använda dig av hashtag faktatillit.
 • Genomförd release i Polopoly 2018-04-12 2018-04-12 I denna release av Polopoly uppgraderades och implementerades några funktioner.
 • Forskare och förskolan - Ingrid Engdahl 2018-04-10 Ingrid Engdahl som både är forskare, universitetslektor och biträdande prefekt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen intresserar sig för de yngsta barnen, deras vardagsliv och att bygga framtiden tillsammans med dem.
 • Stockholms universitet gör ytterligare satsningar på Öppen vetenskap 2018-04-10 Forskare från Stockholms universitet kan nu publicera sig i Open Access-förlags tidskrifter utan att betala någon författaravgift. Detta tack vare nya avtal med fyra internationella Open Access-förlag.
 • Frescatihallen vt 2018 2018-04-10
 • Grundutbildning i personaladministration 2018-04-09 För ett effektivt personalarbete krävs kännedom om de lagar, förordningar och kollektivavtal som styr verksamheten. Därutöver krävs kännedom om universitetets beslutsprocesser, rutiner och av rektor fattade policybeslut.
 • Nytt nummer av IT-avdelningens nyhetsbrev ute 2018-04-09 Nu kan du läsa årets andra nyhetsbrev från IT-avdelningen. Är du inte redan prenumerant kan du bara anmäla dig genom att ange ditt namn och e-postadress så missar du ingen viktig information.
 • "Athena uppmuntrar till god pedagogik" 2018-04-09 Under våren har universitetets nya lärplattform testats i en pilotomgång där några utvalda lärare och kurser jobbat i verktyget. Niklas Janz, universitetslektor i ekologi vid Zoologiska institutionen, är en av de lärare som under vårterminen har testat Athena.
 • Sista chansen – börja använda nya lärplattformen i höst 2018-04-09 Vill du använda den nya lärplattformen Athena för dina kurser i höst? Alla institutioner har fortfarande chansen att skicka in intresseanmälan – sista anmälningsdag för intresseanmälan är förlängd till den 16 april.
 • "Samtal ingår" betyder inte obegränsat antal utlandssamtal 2018-04-09 Universitetet har s.k. flat rate för vår telefoni, vilket betyder att vi betalar en fast förutbestämd kostnad varje månad för samtal och SMS/MMS. Kontinuerlig uppföljning görs på utlandstrafiken och stora avvikelser debiteras institutionen/motsvarande.
 • Forskning med fokus på Latinamerika 2018-04-09 Stockholms universitet har flera forskare som arbetar med forskning med fokus på Latinamerika. Den här filmen presenterar kort några av dessa och Institutet för Latinamerikastudier vid Stockholms universitet.
 • Ny rapport kartlägger internationella forskningssamarbeten vid universitetet 2018-04-08 En ny intern rapport kartlägger Stockholms universitets internationella forskningssamarbeten genom att titta närmare på lärosätets vetenskapliga sampublikationer visar att andelen internationella sampublikationer ökar, idag är de 70%.
 • Att ranka universitet – om rankningar och Stockholms universitet 2018-04-08 Sedan nästan femton år tillbaka finns internationella listor som rankar universitet och lärosäten utifrån olika indikatorer. Rankningslistornas antal och betydelse har ökat under det senaste decenniet, men så har även kritiken mot rankningsorganisationernas metoder och brist på transparens. Ett nytt internt arbetsdokument tittar närmare på rankningar och dess betydelse för lärosätet.
 • Forskare poddar psykologi - en podcast från Psykologiska institutionen 2018-04-06 Psykologin som vetenskap har identifierat en rad övergripande karaktärsdrag hos människan. Den här podden handlar om dessa karaktärsdrag och vad det psykologiskt sett innebär att vara människa.
 • Naturvetenskapliga fakulteten söker 54 doktorander 2018-04-04 Utlysning av 54 platser i utbildningen på forskarnivå vårterminen 2018 inom 22 olika ämnen.
 • Ny bok av Dirk Gindt 2018-04-04 Dirk Gindt, docent i teatervetenskap, har precis publicerat antologin "Viral Dramaturgies: HIV and AIDS in Performance in the Twenty-First Century" (Palgrave Macmillan 2018).
 • Anslag inom matematik ska ge internationell tätposition 2018-04-04 14 matematiker får ta del av 2018 års anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses omfattande satsning på matematik. Fyra av dessa anslag går till Matematiska institutionen vid Stockholms universitet.

Prenumerera på medarbetarnotiserna

En sammanställning av medarbetarnotiser skickas ut via mejl varje vecka. Vill du också få sammanställningen? Mejla Press & redaktion! 
E-post: redaktion@su.se