Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • 30% personalrabatt på Dramaten i höst 2018-08-20 Dramaten erbjuder alla medarbetare vid Stockholms universitet 30% rabatt på samtliga föreställningar under hösten.
 • Ge blod i Frescati 2018-08-20 Måndag 3 september kommer blodbussen till Frescati. Klockan 8:30–15:15 går det att lämna blod på vändplanen vid Södra huset, Universitetsvägen 10.
 • Ytterligare fokus på internationella arbetet 2018-08-20 Universitetet fortsätter att fokusera på internationalisering för att göra de globala aspekterna av forskning, utbildning och samverkan tydliga och tillgodose en internationell akademisk miljö. I samband med att centrala strategier för perioden 2019-2022 nu tas fram har rektor därför beslutat om en särskild strategi för fortsatt internationalisering, vars huvudpunkter även ska ingå i de övergripande strategierna.
 • Varning för dolda avgifter 2018-08-17 Ett företag vid namn EUBS har kontaktat flera personer och institutioner vid Stockholms universitet med uppmaning att lärosätet ska uppdatera sina adressuppgifter i deras digitala World Business List. Informationen om att uppdateringen sker till en kostnad om ca 10 000 kr är otydlig, det framställs som att uppdateringen är gratis, och det är lätt att luras till att fylla i de efterfrågade uppgifterna.
 • Introduktion i systematiskt miljöarbete 2018-08-17 Är du ny som miljörepresentant eller vill lära dig mer om universitetets miljöarbete passar denna introduktion för dig. Introduktionen ges fyra vid tillfällen.
 • Strategier för miljösäkra laboratorier 2018-08-17 Välkomna till introduktionen i strategier för att miljösäkra laboratorier som riktar sig till medarbetare som arbetar i laborativ verksamhet.
 • Universitetet med och skapar fler vägar in i läraryrket 2018-08-17 Sju universitet och högskolor har fått regeringens uppdrag att arbeta med insatser som ska resultera i effektiva vägar in i läraryrket.
 • Expedition kartlägger klimathistorien på arktiska öar 2018-08-16 Den 19 augusti lämnar fartyget Stålbas Longyearbyen på Svalbard för en åttadagars expedition till Sjuøjane och Storøya som ligger norr om Svalbard. Syftet är att öka kunskapen om det forna istäcket över Svalbard och Barents hav.
 • Migration temat för stor socialantropologisk konferens på campus 2018-08-16 Den 14-17 augusti håller det europeiska antropologförbundet sin stora, vartannatårliga konferens på Frescati. Det övergripande temat är ”Staying, Moving, Settling”.
 • Anvisning för kommunikationssäkerhet 2018-08-16 Syftet med anvisningen är att stödja institutionerna att implementera säkerhetsåtgärder i enlighet med Riktlinjer för informationssäkerhet vid Stockholms universitet.
 • Vill du ha en aha-upplevelse? Läs en kurs hos oss i höst! 2018-08-16 Hur skapades vi och allt det fantastiska som vi har runt omkring oss? Läs en kurs i naturvetenskap i höst så kommer du att förstår världen bättre. En och annan aha-upplevelse kan vi nog också nästan garantera.
 • Stockholms universitet på plats 77 i världsrankning 2018-08-15 Stockholms universitet hamnar på plats 77 i årets Academic Ranking of World Universities (ARWU), populärt kallad Shanghairankningen.
 • Möjlighet till forskningsvistelse i Kina, Ryssland eller Mexiko 2018-08-15 Forskare, lärare och forskarstuderande kan fortlöpande anmäla intresse för kortare vistelse, inom ramen för Stockholms universitets samarbetsavtal, vid ett antal partneruniversitet i flera länder.
 • Stöd för forskningsbaserad innovation 2018-08-14 Är du forskare eller lärare vid Stockholms universitet och har forskningresultat eller undervisningsmaterial som du tror skulle kunna omvandlas till nya produkter eller tjänster? Stockholm universitet hjälper dig att komma igång.
 • Viktiga förändringar på medarbetarwebben 2018-08-14 Stora och små förändringar pågår på medarbetarwebben, www.su.se/medarbetare. I början av augusti flyttade innehållet i Regelboken in med ny struktur på medarbetarwebben. Och Personal-ingången döptes om till Anställd för att förtydliga att innehållet handlar om dig och din anställning.
 • Två Facebook-sidor blir en 2018-08-14 Vi slår ihop Stockholms universitets centrala Facebook-sidor den 14 augusti 2018.
 • Sök stipendier och projektbidrag från Lars Salviusföreningen 2018-08-14 Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå? Då kan du ansöka om stipendium på 30 000 kronor.
 • Om lagring, visualisering och tillgängliggörande av forskningsdata vid Bolincentret 2018-08-14 Den 13 december klockan 12 kommer Anders Moberg från Bolincentret för klimatforskning. Hans föredrag belyser komplexiteten i olika typer av spatiala och temporala data inom klimat- och miljöforskning samt behov och önskemål från både forskare och övriga samhället att data görs tillgängliga.
 • Fler forskare behöver engagera sig i Open Science 2018-08-14 Delad data gör att fler kan använda datan – men också upptäcka fel. Det gynnar alla och förändrar dynamiken i forskningen. Men fler forskare behöver engagera sig för att ändra normerna i forskarvärlden, säger Lars Arvestad, lektor vid Matematiska institutionen.
 • Studieinformation utomlands 2018 2018-08-14 Stockholms universitet kommer att delta i rekryteringsaktiviteter utomlands under 2018. Delegationen ska informera om universitetets studieutbud för internationella studenter genom olika aktiviteter.
 • Korta webbadresser att kommunicera i tal och skrift 2018-08-14 På de centrala webbplatserna finns webbsidor och samlingssidor för olika målgrupper eller ändamål. Sidorna finns på olika nivåer i strukturen, men alltid i ett relevant sammanhang. För att enkelt kunna kommunicera dessa har de fått en kortadress, ett så kallat webbalias. Webbredaktörer, främst inom universitetsförvaltningen, har ansvar för innehållets aktualitet, kvalitet och att innehållet utvecklas.
 • Nya filmer: internationella studenter om Stockholm och vikingaforskning på Birka 2018-08-13 De internationella studenterna Alyssa och Andrei intervjuas i tidningen The Local om hur de upplever att det är att vara student i Stockholm. Tidigare i våras producerades också en film om universitetets vikingaforskning som fick stor spridning internationellt.
 • Hydrologins historia 2018-08-10 Professor Gia Destouni intervjuas för att lyfta upp hur samhället kan utveckla en historisk vattenkunnighet och integrera denna i undervisning, forskning och samhällsplanering för att förbättra kunskapen om våra vattenresurser.
 • Forskningsetik och vetenskaplig redlighet - seminarieserie inom forskarutbildningen 2018-08-10 Utbildningen är ett led i att säkerställa inslag av etik i utbildningen på forskarnivå inom Humanvetenskapliga området.
 • Samverkans-Inlärning (Supplemental Instruction) — pedagogisk modell för ökad genomströmning 2018-08-10 Samverkans-Inlärning (SI-PASS) är en pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Studenter ökar sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater. Andra färdigheter som förbättras är problemlösning, lagarbete och samverkan, kritiskt tänkande och att presentera inför grupp. Inspirerande föreläsning om erfarenheter och forskning om Samverkans-Inlärning med Leif Bryngfors, Lunds universitet och lärare och studenter vid Stockholms universitet.
 • Så kan du rädda relationen efter semestern 2018-08-09 Ny bok och intervju i Nyhetsmorgon på TV4: Sommarsemestern är över, många känner kanske att ledigheten har slitit på relationen och undrar: Går den att rädda? Professor Per Carlbring, Psykologiska institutionen, har tillsammans med tre kollegor skrivit en självhjälpsbok som kan ge resultat.
 • Upptakt för universitetets medarbetare 2018-08-08 Den 4 september är du välkommen till Aula Magna för att delta i årets upptakt med tema Akademiska kärnvärden/Living Values.
 • Utlysningar inom samarbetet mellan Stockholms universitet och Tokyo universitet 2018-08-08
 • Andra utlysning inom samarbete med Tokyo universitet 2018-08-08 Sista ansökningsdatum för denna utlysning är 5 oktober 2018.
 • Rektor delar ut medaljer 2018-08-07 Rektor har beslutat dela ut Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band till tre personer som på olika sätt har främjat universitets verksamhet.
 • Rutiner för ingående av avtal om cotutelle vid Stockholms universitet 2018-08-06 Rektor har 2013-09-19 fattat beslut om Rutiner för ingående av avtal om cotutelle vid Stockholms universitet. Ett cotutelleavtal är ett avtal om samarbete kring handledning av utbildning på forskarnivå mellan två lärosäten där doktoranden har en handledare vid vartdera lärosäte och bedriver doktorandstudier vid båda lärosätena. Rutinerna kompletterar Rutiner för avtalsarbete vid Stockholms universitet (dnr SU FV 1.1.2-2685-13), som också bör iakttas i arbetet med att ta fram ett cotutelleavtal. Rektor har 2017-02-02 fattat beslut om ett tillägg till rutinerna för ingående av avtal om cotutelle, se nedan.
 • Karin Sandwall utses till utredare för sfi 2018-08-01 Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur sfi behöver förändras för att höja kvaliteten och öka genomströmningen. Till särskild utredare utser regeringen Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk. - Jag är glad över förtroendet att leda den här viktiga utredningen, säger Karin Sandwall. Sfi har i dagsläget många utmaningar, men det finns också många goda exempel att utgå från i förbättringsarbetet.
 • Åsa Wikforss invald som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien 2018-07-31 Vid sammankomsten den 13 juni valdes Åsa Wikforss och Ulf Ellervik in i Kungliga Vetenskapsakademiens klass 10 (klassen för humaniora) för framstående förtjänst inom vetenskap.
 • Frescatihallen ht 2018 2018-07-24
 • Upplever du problem med webmailen i din mobiltelefon? 2018-07-18 Har du problem att logga in i webmail med din mobiltelefon? Då kan det hjälpa att rensa bort temporära filer i telefonens webbläsare.
 • Petition för ökad forskningsbudget 2018-07-18 På mötet Euroscience Open Forum i juli togs ett initiativ för att samla in signaturer till en petition för en ökad forskningsbudget inom EU. För att kunna möta de globala utmaningarna och för att klara konkurrensen med de asiatiska länderna behöver Europa satsa.
 • Nätfiskeförsök florerar igen 2018-07-17 Flera nätfiskeförsök i form av e-post har förekommit de senaste dagarna. Klicka aldrig på länkar i den här typen av e-post, har du redan gjort det - byt ditt lösenord omgående!
 • Utvecklas i rollen som lärare inom lärarutbildningen 2018-07-13 Hur är det att undervisa om att undervisa och att modellera undervisning? Ny behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs för dig verksam inom någon del av universitetets lärarutbildning. Kursen hjälper dig att utforska och utvecklas i den komplexa rollen som lärare för lärare, att vara forskare i lärarutbildningar och att vara ”curriculum developer”. I kursen undersöker vi också lärarutbildarens identitet, värderingar och relation till samhället.
 • Workshop: Pedagogisk skicklighet: hur den beskrivs, styrks och bedöms 2018-07-13 Vad är egentligen pedagogisk skicklighet? Hur kan den specificeras i krav och beskrivningar? Hur kan den beläggas av sökande och hur bedöms den av sakkunniga? Under workshopen kommer du tillsammans med kollegor att få prova på att identifiera hur pedagogisk skicklighet styrks i ansökningar, diskutera bedömning i relation till ställda krav och formulera ett utlåtande om den sökandes pedagogiska skicklighet.
 • Workshop: Hjälp dina studenter knäcka ämneskoden 2018-07-13 Ta ett nytt grepp om din undervisning. Under den här workshopen får du utifrån modellen ”Decoding the disciplines” möjlighet att arbeta fram lärandeaktiviteter som hjälper dina studenter att få en verklig förståelse för ditt ämne. Kompetensutvecklande workshop för universitetslärare.
 • Workshop: Hjälp dina studenter ta makten över sitt tänkande 2018-07-13 Workshop om pedagogik för kritisk självreflektion i komplexa frågor. Hur hjälper du dina studenter att ta makten över sitt tänkande? Lär dig mer om hur du kan hjälpa dina studenter till en god fackkunskap och också att utveckla förmågor som behövs för att kunna navigera med sin fackkunskap på ett kritiskt, omdömesgillt och ansvarsfullt sätt i en föränderlig verklighet. Det inkluderar även sådant som analytisk förmåga, civilkurage och integritet.
 • Workshop: Använd designmönster i Athena för pedagogisk kursutveckling 2018-07-13 Lär dig använda Athena i dina kurser ur ett pedagogiskt perspektiv. Under workshopen får du arbeta med olika speciellt framtagna designmönster för kursutveckling i universitetets nya lärplattform Athena. Använt på "rätt sätt" blir Athena en god lärresurs för dina studenter.
 • Workshop: Använd designmönster i Athena för pedagogisk kursutveckling 2018-07-13 Lär dig använda Athena i dina kurser ur ett pedagogiskt perspektiv. Under workshopen får du arbeta med olika speciellt framtagna designmönster för kursutveckling i universitetets nya lärplattform Athena. Använt på "rätt sätt" blir Athena en god lärresurs för dina studenter.
 • 29 744 nya studenter erbjuds plats 2018-07-12 Närmare 30 000 sökande erbjuds utbildningsplats vid Stockholms universitet till höstterminen 2018. Juristprogrammet är den utbildning som har flest reserver.
 • Neutriner i isen pekar ut källa till kosmisk strålning 2018-07-12 En trolig källa för var den kosmiska strålningen som når jorden bildas är identifierad av ett internationellt forskarteam. Upptäckten gjordes med neutrinoteleskopet IceCube vid Sydpolen.
 • Ytterligare stöd till forskare vid Stockholms universitet att publicera sig i ren Open Access 2018-07-11 De pengar Stockholms universitet sparar på att inte längre ha avtal med förlaget Elsevier används för att publicera forskning i rena Open Access-tidskrifter.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2018-07-11 De senaste månaderna har flera nya professorer anställts och befordrats vid Stockholms universitet.
 • Så här fungerar avfallshanteringen vid universitetet 2018-07-10 Kom och lär dig mer om universitetets avfallshantering. Alla medarbetare är välkomna att delta.
 • Nytt utseende på webmail under sommaren 2018-07-10 Alla e-postanvändare flyttas till modernare e-postservrar under sommaren. Flytten ska inte medföra några driftstörningar, utan den skillnad du kommer märka är att webmailen kommer se annorlunda ut samt får ett bättre stöd för mobila enheter.
 • Friskvårdsersättning, Regler för 2018-07-06 Anställda har mot uppvisande av kvitto rätt till skattefri ersättning för friskvård med 1 500 kr per år.

Prenumerera på medarbetarnotiserna

En sammanställning av medarbetarnotiser skickas ut via mejl varje vecka. Vill du också få sammanställningen? Mejla Press & redaktion! 
E-post: redaktion@su.se