Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Program om kunskapsresistens beviljas 50,4 miljoner kronor 2018-10-19 Åsa Wikforss, professor i filosofi vid Filosofiska institutionen tilldelas 50, 4 miljoner kronor för programmet ”Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel” från Riksbankens Jubileumsfond.
 • Tio forskare vid SU får forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond 2018-10-19 Riksbankens Jubileumsfond har fattat beslut om vilka forskare som får medel i årets ordinarie utlysning. Forskare vid Stockholms universitet har beviljats sammanlagt 125,9 miljoner kronor.
 • Workshop: Pedagogisk skicklighet: hur den beskrivs, styrks och bedöms 2018-10-19 Vad är egentligen pedagogisk skicklighet? Hur kan den specificeras i krav och beskrivningar? Hur kan den beläggas av sökande och hur bedöms den av sakkunniga? Workshop där du tillsammans med kollegor får prova på att identifiera hur pedagogisk skicklighet styrks i ansökningar, diskutera bedömning i relation till ställda krav och formulera ett utlåtande om den sökandes pedagogiska skicklighet.
 • De tyska sömmerskorna på Algots 2018-10-19 Schleswig-Holstein-aktionen var ett avtal mellan Sverige och Västtyskland om att skapa jobb och utbildning åt tyska ungdomar under 1950-talet. Till Borås kom ett 90-tal kvinnor för att arbeta som sömmerskor
 • Forskningsmedel från Stiftelsen för strategisk forskning 2018-10-19 Två forskare vid Stockholms universitet tilldelas medel från Stiftelsen för strategisk forskning. Forskarna är verksamma vid Fysikum respektive Institutionen för material och miljökemi.
 • Introduktionsdag för nya kommunikatörer 2018-10-19 Målet med dagen är att du som är nyanställd kommunikatör ska få en god inblick i hur kommunikation- och samverkansarbetet vid Stockholms universitet är organiserat.
 • New collegial network on international education at Stockholm University 2018-10-18 This collegial network welcomes academics who are involved in international education at Stockholm University. Next meeting Nov 12th.
 • Nya professorer vid Stockholms universitet 2018-10-18 De senaste månaderna har flera nya professorer anställts och befordrats vid Stockholms universitet.
 • Temafika Kommunikationsnätverket - Uppföljning av GDPR 2018-10-18 Välkommen på ett temafika om uppföljning av dataskyddsförordningen vid Stockholms universitet. Vi ger en kort introduktion till dataskyddsförordningen, GDPR, och vad som gäller för oss vid SU. Vad finns det för systemstöd? Vad finns det för verktyg och stöd för oss kommunikatörer?
 • Naturvetenskapliga fakulteten söker 35 doktorander 2018-10-18 35 platser i utbildningen på forskarnivå höstterminen 2018 inom 18 olika ämnen.
 • Det statliga taxiavtalet har avslutats i förtid 2018-10-18 Inga nya bokningar kan göras från MyCab. Vid beställning av taxi, fram tills dess att ett nytt avtal är på plats, kontakta någon av de etablerade taxiföretagen. Resor med FlygTaxi/TågTaxi, i samband med tjänsteresor, kan som vanligt bokas via vår avtalsleverantör BCD.
 • Madeleine Modin får pris 2018-10-18 Musikvetaren Madeleine Modin belönas av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur för sin nyligen framlagda avhandling.
 • Seminarium: Hur kan nya samverkansformer bidra till ökad forskningskvalitet inom vård och hälsa? 2018-10-18 Humanvetenskapliga områdets samverkansberedning och Stockholms läns landsting arrangerar ett seminarium inom vård och hälsa med fokus på ökad forskningskvalitet.
 • NC-podden Språk och yrke 2018-10-17 Malin Dahlström och Lisa Gannå är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC). Under hösten 2018 arbetar de deltid som sfi-lärare på en undersköterskeutbildning med integrerad sfi för elever på studieväg 2. Podden följer deras arbete med att pröva ut och utveckla en didaktisk modell för hur lärare kan arbeta med yrkesintegrerad sfi.
 • I höst träffar Stockholms universitet alumner i Indien, USA, Kina och Japan 2018-10-17 I höst kommer universitetets alumnteam att genomföra fem internationella alumnträffar. I september träffade de alumner i Delhi och New York och i oktober besöker de Tokyo och Shanghai.
 • Riktlinjer för kommunikation och innehåll på internet där Stockholms universitet är avsändare 2018-10-17 Riktlinjer för kommunikation och innehåll på universitetets domän su.se och i sociala mediekanaler syftar till att säkra en tydlig och enhetlig avsändare, att gällande lagstiftning följs, samt att universitetets kommunikationspolicy avspeglas. Information och tjänster som publiceras på internet, inom universitetets domän eller i sociala medier där institutioner, institut, centra eller avdelning inom universitetsförvaltning är avsändare, ska vara relevant och ha ett direkt samband med verksamheten vid Stockholms universitet.
 • Frescatihallen ht 2018 2018-10-17
 • Hösten 2018 visar Accelerator verk av Janine Antoni 2018-10-17 Hösten 2018 visar Accelerator verken Moor (2001) och Touch (2002) av Janine Antoni på Stockholms universitets campus. Verken presenterar resultat av två performativa akter där livssituationer och livsberättelser sammanlänkas.
 • Fastighetsavdelningen ser över och utvecklar service och tjänsteutbud 2018-10-16 Fastighetsavdelningen arbetar intensivt med att se över, förfina och utveckla service och tjänsteutbud. För att tydligare kunna möta de önskemål som ställs har avdelningen omorganiserats.
 • Nu finns uppdaterade samtyckesblanketter 2018-10-16 Samtyckesblanketterna för bild och rörlig bild har uppdaterats. Du hittar de uppdaterade blanketterna i balnkettarkivet.
 • Tematräff för miljörepresentanter 2018-10-15
 • Food trucks får ny placering 2018-10-15 Från och med den 4 september finns två stycken food trucks på universitetsområdet. De har varit stationerade mellan Gréens Villa och Arrheniuslaboratorierna men byter nu plats till entrén vid Arrhenius, hus A-C, i Frescati.
 • Berg och Bortolozzi nya docenter 2018-10-15 Institutionen för kultur och estetik gratulerar Annika Berg som har utnämnts till docent i idéhistoria, och Anna Bortolozzi som har utnämnts till docent i konstvetenskap.
 • Arbetsordning respektive Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet 2018-10-15 Här återfinns Arbetsordning vid Stockholms universitet samt universitetets Besluts- och delegationsordning.
 • Forskarhandledning i teori och praktik VT19 2018-10-13 Kursen vänder sig till dig som är forskarhandledare, antingen du är erfaren eller ny. Du får här verktyg och möjlighet att tillsammans med kollegor från olika ämnesområden reflektera över din handledning, genom grupparbete och engagemang får du med dig nya kunskaper, insikter och inspiration. START: 7 februari
 • Learn to create collaborative and flexible learning environments online 2018-10-13 Open Networked Learning is an online course for university teacher who wants to learn about how to create collaborative and flexible learning environments online. Extend your professional network meeting colleagues from different universities, disciplines and cultures. Together you will learn to develop teaching using digital tools and methods in a pedagogical context as well as getting updated on research and trends in online learning. START: Feb 18
 • Lasse Mårtensson professor i nordiska språk 2018-10-12 Lasse Mårtensson har befordrats till professor i nordiska språk. Han är verksam vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Han forskar bl.a. om den medeltida svenska skriften och om medeltida personnamn.
 • Carla Jonsson docent i tvåspråkighet 2018-10-12 Carla Jonsson har antagits som docent i tvåspråkighet. Hon är verksam vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.
 • Samverkan och samarbete för kopplingen mellan studier och karriär 2018-10-12 Undersökningar visar att karriär är viktigt för de studenter som väljer att studera vid Stockholms universitet, detta gäller både nationella och internationella studenter.
 • Anmälan till prefektmöte 2018-10-12 Rektors prefektmöten för vårterminen 2018 äger rum den 5 mars, 12 mars och 15 mars.
 • Hallå där, planeringschefen! 2018-10-12 Åsa Borin, chef för Avdelningen för planering och ledningsstöd, berättar om avdelningens arbete.
 • Nu lanseras den nya e-mötestjänsten 2018-10-12 E-mötestjänsten Adobe Connect avvecklas och ersätts av Zoom. Zoom är ett modernt och användarvänligt verktyg för e-möten som du får tillgång till via ditt universitetskonto.
 • Föreläsningsserie inom Open Science 2018-10-11 Här kan du hitta inspelningar från bibliotekets tidigare öppna föreläsningar inom temat öppen vetenskap. Ta del av olika aktörers syn på utmaningar och möjligheter med öppen tillgång till forskning.
 • Gustav Nilsonne om de förändringar som behöver ske inom forskningspolitik i Sverige 2018-10-11 “Det handlar framför allt om en kulturförändring i forskarsamhället. Vi forskare behöver bli bättre på att värdera öppen vetenskap i samband med ansökningar om anslag och tillsättning av tjänster”, skriver Gustav.
 • Fler forskare behöver engagera sig i Open Science 2018-10-11 Delad data gör att fler kan använda datan – men också upptäcka fel. Det gynnar alla och förändrar dynamiken i forskningen. Men fler forskare behöver engagera sig för att ändra normerna i forskarvärlden, säger Lars Arvestad, lektor vid Matematiska institutionen.
 • Utomhusmatematik på universitetet för 300 skolbarn 2018-10-10 Under en heldag fick drygt 300 skolelever i årskurs 2, 3 och 4 prova på matematikundervisning utomhus på Frescati. Det var lärarstudenter som fått i uppdrag att planera utomhusmatematik och sedan genomföra den praktiskt med skolbarnen.
 • Upphandlingen av julbordsförmedlingstjänster är överprövad 2018-10-10 Stockholms universitet beslutade i våras att upphandla tjänsten att förmedla julbord till hela SU. Den upphandlingen har nu blivit överprövad och kommer troligtvis behöva göras om. Det är två förmedlare inblandade, Julbordsmäklarna och Festmäklarna. Vi rekommenderar att ni, vid bokning av julbord, INTE använder några av dessa utan vänder er direkt till önskad restaurang
 • Arbetsmiljö och lika villkor – SU:s ansvar kopplat till studenter 2018-10-10 Detta är en utbildning riktad till dig som chef! Studentavdelningen vid Stockholms universitet kommer att behandla olika ämnen ur ett studentperspektiv.
 • Lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt 2018-10-09 Kom till biblioteket på lunchföreläsning onsdag 10 oktober för att bli bättre på att hitta vetenskaplig information och få bättre källkoll till din uppsats eller rapport.
 • Rutiner för externfinansierad forskning 2018-10-09 Här vill vi tydliggöra processer rörande extern forskningsfinansiering för dig som är prefekt, administrativ chef och enskild forskare.
 • Utlysning av medel ur Fonden för sigillhistorisk forskning 2018-10-08 Stockholms universitet utlyser nu medel ur Fonden för sigillhistorisk forskning. Sista ansökningsdag är den 15 november 2018.
 • INSTÄLLT! Vilka miljölagar och andra krav behöver du känna till? 2018-10-05 Välkomna till introduktionen "Vilka miljölagar och andra krav behöver du känna till?" som i första hand riktar sig till miljörepresentanter.
 • Forskningsmedel från Forte till sjutton forskare vid universitetet 2018-10-05 Sjutton forskare vid Stockholms universitet inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd har beviljats medel från Forte.
 • Lunchföreläsning: Att utvärdera och stärka studenternas motivation att lära 2018-10-05 Hur motiverar du dina studenter att lära mer? Möt världsberömde professor Tom Angelo, professor i innovativ högskolepedagogisk utveckling från The UNC Eshelman School of Pharmacy, USA. En interaktiv session där du får ta del av praktiska tillämpningar av forskningsresultat som syftar till att öka studentens motivation att lära. Du får med dig minst tre strategier som du direkt kan använda i din egen undervisning och/eller akademiska ledarskapsarbete.
 • Stöd för forskningsbaserad innovation 2018-10-05 Är du forskare eller lärare vid Stockholms universitet och har forskningresultat eller undervisningsmaterial som du tror skulle kunna omvandlas till nya produkter eller tjänster? Stockholm universitet hjälper dig att komma igång.
 • Workshop: Aktivt lärande i stora studentgrupper 2018-10-05 Att skapa en effektiv motiverande och inspirerande undervisning, samtidigt som du ska lära ut nyckelbegrepp och idéer till en stor studentgrupp, kräver både planering och kreativitet. Workshop om idéer till nya pedagogiska grepp i stora undervisningsmiljöer.
 • Nytt EU-bidrag till HERA-projekt 2018-10-05 Ett nytt EU-bidrag har beviljats för projektet ”Integrating Environment and Health Research: a Vision for the EU” (HERA) där Stockholms universitet är partner.
 • Verksamma vid DSV måste återställa lösenord efter dataintrång 2018-10-05 I slutet av september skedde ett omfattande dataintrång vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV). Det var bara ett universitetskonto som drabbades men som en säkerhetsåtgärd har alla universitetskonton vid institutionen återställts. I praktiken innebär det att alla anställda och studenter vid DSV får nya lösenord. Inga andra verksamheter vid Stockholms universitet är drabbade av intrånget.
 • Stockholms universitets hållbarhetsforum 2018-10-05 Den 21 mars 2018 anordnade Stockholms universitets hållbarhetsforum i Aula Magna, på temat Framtidens energi och resurser.
 • Fakultetsklubben inbjuder till föreläsning 2018-10-04 med professor Åsa Wikforss