Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Nya möjligheter till samverkansfinansiering 2018-06-21 Universitetet har som ambition att stärka och utveckla samverkan med det omgivande samhället. Samverkansavdelningen inleder därför en satsning på att underlätta initiering och utveckling av samverkan genom en utlysning av medel – så kallade samverkanscheckar.
 • Två SU-forskare inom spetsforskningsprogram 2018-06-21 Ytterligare två forskare vid Stockholms universitet utses till Pro Futura-forskare inom Riksbankens Jubileumsfonds satsning på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap.
 • Sök stipendier och projektbidrag från Lars Salviusföreningen 2018-06-21 Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå? Då kan du ansöka om stipendium på 30 000 kronor.
 • Samverkansprojekt om programspecifika VFU-skolor 2018-06-21 Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) och ett antal skolor i Sollentuna har startat samverkansprojektet ”Programspecifika VFU-skolor, för ökad professionsanknytning i lärarutbildningen och stimulans till utveckling i skolan.”
 • ALMEDALEN 2018: Kulturskoleklivet - vart är vi på väg? 2018-06-21 Sex lärosäten har fått regeringens uppdrag att inom ramen för strategin "En tillgänglig och jämlik kulturskola", anordna fortbildningsutbildning för pedagoger till kulturskolan. Under Almedalsveckan presenteras förslagen på utbildningar.
 • Samverkans-Inlärning (Supplemental Instruction) — pedagogisk modell för ökad genomströmning 2018-06-21 Samverkans-Inlärning (SI-PASS) är en pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Studenter ökar sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater. Andra färdigheter som förbättras är problemlösning, lagarbete och samverkan, kritiskt tänkande och att presentera inför grupp. Inspirerande föreläsning om erfarenheter och forskning om Samverkans-Inlärning med Leif Bryngfors, Lunds universitet och lärare och studenter vid Stockholms universitet.
 • Åsa Wikforss invald som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien 2018-06-21 Vid sammankomsten den 13 juni valdes Åsa Wikforss och Ulf Ellervik in i Kungliga Vetenskapsakademiens klass 10, klassen för humaniora och för framstående förtjänst inom vetenskap.
 • De är Årets lärare 2018 2018-06-21 Robert Daniels, Inst f biokemi och biofysik, Nils Larsson, Inst f språkdidaktik, Iñaki Rodriguez Longarela, Företagsekonomiska institutionen och Emma Wikberg, Fysikum, får årets pedagogiska pris.
 • Rekordstort förtroende för svenska universitet 2018-06-21 Ingen förtroendekris för svensk forskning trots Macchiariniaffär och diskussion kring ”alternativa fakta”. Det visar en ny rapport från Vetenskap & Allmänhet.
 • Vägledarinfo från Studentavdelningen 2018-06-19 Välkommen till Vägledarinfo – nyhetsbrevet för dig som jobbar med studentadministration vid Stockholms universitet. Med detta månatliga brev vill vi informera om Studentavdelningens aktiviteter m.m. till institutionerna så att ni är uppdaterade om allt från ändrade öppettider till aktuella seminarier och alltid har korrekt information.
 • Bästa avhandling 2017 2018-06-19 Högskoleföreningens pris 2018 för bästa vetenskapliga prestation inom den humanistiska fakulteten tilldelas Linn Eikje Ramberg, för avhandlingen ”Mynt er hva mynt gjør. En analyse av norske mynter fra 1100-tallet: produksjon, sirkulasjon og bruk”.
 • Lunchföreläsning: Att utvärdera och stärka studenternas motivation att lära 2018-06-19 Hur motiverar du dina studenter att lära mer? Möt världsberömde professor Tom Angelo, professor i innovativ högskolepedagogisk utveckling från The UNC Eshelman School of Pharmacy, USA. En interaktiv session där du får ta del av praktiska tillämpningar av forskningsresultat som syftar till att öka studentens motivation att lära. Du får med dig minst tre strategier som du direkt kan använda i din egen undervisning och/eller akademiska ledarskapsarbete.
 • Uppstartsmöte för nytecknade ramavtal inom laboratorieområdet 2018-06-19 Startup meeting for newly signed Framework Agreements for laboratories
 • Goda förbindelser krävs för akademisk utveckling i Stockholm 2018-06-19 Studenter och forskare behöver bättre möjligheter att ta sig mellan Stockholms lärosäten. Det är ett måste för Stockholm som en av Europas starkaste universitetsstäder säger en ny rapport.
 • Stöd Stockholms universitet! 2018-06-19 Vi lever i en tid med stora utmaningar där utbildning och forskning har en avgörande roll för samhällets utveckling. Stockholms universitet ska bidra till lösningar på samhällets problem och till att driva utvecklingen framåt.
 • 10-års jubileum för MND:s FoU-dag 2018-06-19 Onsdagen den 13 juni genomfördes den årliga FoU-dagen (forskning och utvecklingsdagen) vid MND. Dagen är uppskattad av personalen och har därför levt vidare under lång tid och i år var det dags för 10-års jubileum.
 • Nya strategierna på väg 2018-06-19 Som framgått i olika sammanhang under våren arbetar universitetsledningen som bäst med att ta fram nya strategier för perioden 2019–2022.
 • Gör så här för att följa dataskyddsförordningen! 2018-06-19 Fredagen den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft. Lagen innebär skärpta regler för personuppgiftsbehandling och gäller även dig. Ta tillfället i akt och utnyttja den lite lugnare sommarperioden till att städa dina mappar i jobbdatorn och mobilen.
 • Vi ses i Almedalen! 2018-06-18 Almedalsveckan firar nu 50 år. Sammanlagt medverkar IMS forskare i 7 seminarier och universitetets experter i ett 50-tal.
 • Genusakademins doktorandkonferens 2018 2018-06-18 Välkommen att fira Genusakademins första genusdoktorer och lära känna andra doktorander med genusinriktning!
 • ReachMee – uppgradering till version 9 2018-06-16 Vi kommer att gå över till ReachMee, version 9, tisdagen 19/6 kl. 08.30. Versionsbytet sker bland annat för att uppfylla dataskyddsförordningens krav.
 • Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning 2018-06-15
 • Nätverksträff Kommunikationsnätverket 2018-06-15 Välkommen till sommarens Kommunikatörsträff där du får träffa representanter från SciLifeLab, KI:s Kommunikationsavdelning samt höra om hur du effektivt jobbar med rekryteringskommunikation, pressarbete och digitala kanaler. Hur arrangeras bäst ett evenemang som rör forskningskommunikation och vilka sociala medier väntar egentligen runt hörnet? Dessa frågor tas också upp under dagen. Under lunchen har du möjlighet att mingla i en minimässa där Samverkansavdelningens olika verksamheter presenterar sig närmare. Vi avslutar dagen med mingel inne och ute.
 • Områdeskansliet för naturvetenskap söker en utbildningsledare 2018-06-15
 • Filminspelning i Frescati Hage 19-29 juni 2018-06-15 Frescati Hagväg 8 kommer att användas som inspelningsplats för en film under andra halvan av juni. Scener kommer att spelas in såväl interiört som exteriört under dessa dagar, och inkluderar utryckningsfordon den 27 juni.
 • Samtyckesblanketter för foto, rörlig bild och ljudinspelningar 2018-06-14 Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya regelverk för personuppgiftsbehandling, dataskyddsförordningen (GDPR). Det nya regelverket innebär skärpta regler, kraftigt ökade sanktionsavgifter, för myndigheter på 5-10 miljoner kronor samt utökad efterlevnadskontroll.
 • STIAS fellowships för svenska forskare 2018-06-14
 • Jenny Berglund intervjuad kring koranstudier 2018-06-14 HSDs nya professor i religionsdidaktik, Jenny Berglund, uttalar sig i SVT Dalarna om koranstudier och förespråkar mer öppen dialog mellan skolpersonal och religiösa ledare.
 • Ny organisation för nationell infrastruktur inom toxikologi 2018-06-14 Rise Research Institutes of Sweden (RISE) tar över infrastrukturen vid forskningsanläggningen Swetox för att skapa en nationell infrastruktur inom toxikologi som erbjuder uppdrags- och testbäddsverksamhet, forskning och utbildning. Stockholms universitet är ett av elva lärosäten som är verksamma inom Swetox.
 • Hälsosam mat för en hållbar planet 2018-06-14 På framtidens tallrik ligger mer grönsaker och nötter än idag och mindre kött. Åtminstone om vi ska tro Line Gordon. Hon vill få oss alla att äta mer hållbart och hälsosamt, men utan pekpinnar och ensidiga lösningar.
 • Beror koncept i vår hjärna på det språk vi talar? Projekt får 3,1 milj. kr av Vetenskapsrådet 2018-06-13 En central fråga för kognitionsvetenskapen är om och i vilken utsträckning människans förståelse av världen beror på språket, i synnerhet om våra koncept formas av det språk vi talar. Guillermo Montero Melis har blivit beviljad en internationell postdok av Vetenskapsrådet, och kommer att forska vid Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen, Nederländerna under tre år.
 • Anvisning för webb & sociala medier 2018-06-13 All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet utgör i dataskyddsförordningens mening en personuppgift. Detta innebär också att alla fotografier, videoinspelningar och podcaster där levande personer kan identifieras innehåller personuppgifter.
 • Anvisning för molntjänster 2018-06-13 Det blir alltmer vanligt att anställda vid Stockholms universitet vill använda sig av s.k. molntjänster för sin personuppgiftsbehandling. Molntjänst innebär att IT-tjänster tillhandahålls av leverantörer över Internet såsom lagring av data, programvara, datorkapacitet etc.
 • Anvisning för differentierade mallar för samtycke 2018-06-13 Syftet med anvisningen för samtycke är att upprätta förslag på mallar att använda då lagstödet samtycke används.
 • Full fart framåt för Latinamerikainstitutet! 2018-06-13 Väldiga naturtillgångar, korruption, genusmedvetande, våld, minskad fattigdom, mänskliga rättigheter... Intresset för den mångfasetterade och dynamiska världsdelen ökar i både Europa och i USA, men allra mest i Kina. Vi har vind i seglen, konstaterar Andres Rivarola, lektor och föreståndare för Latinamerikainstitutet vid Stockholm universitet.
 • Varför ställer universitetet in lärarutbildningar? 2018-06-13 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Lärarutbildningens nyhetsbrev - det senaste brevet 2018-06-13 Få tips om vidareutbildning och forskning som rör skola och utbildning genom att prenumerera på Lärarutbildningens nyhetsbrev. Läs det senaste nyhetsbrevet här.
 • Anvisning för arkivering 2018-06-13 Stockholms universitet är en myndighet och ansvarar därmed för sin arkivbildning. Arkivbildningen består av den information som är allmänna handlingar och de innehåller givetvis också i många fall personuppgifter.
 • Anvisning för bevarande och gallring 2018-06-13
 • Kommunikatörspool - att anlita en kommunikatör 2018-06-13 Sektionen för kommunikation vid Samverkansavdelningen har inrättat en kommunikatörspool vid sektionen. Institutioner, avdelningar inom förvaltningen och andra enheter kan via poolen hyra in en kommunikatör för en kortare eller längre period och för kommunikationsuppdrag av olika omfattning och karaktär, både operativa och strategiska.
 • Medarbetarundersökning för hela universitetet 2018-06-13 Arbetsmiljön vid universitetet kartläggs nu i en medarbetarundersökning. Undersökningen påbörjades i höstas och ska vara klar under 2019.
 • Projekt ser över universitetets ekonomimodell 2018-06-13 Projektet ”Översyn av ekonomimodell och förberedelse inför val av ekonomiadministrativa system” är ett universitetsgemensamt projekt som påbörjades i mitten av mars efter beslut av förvaltningschefen. Översynen är en av de åtgärder som anges i Strategier för Stockholms universitet 2015-2018 och är en förstudie inför val av nytt ekonomisystem.
 • Årets miljöarbete har gett positiva resultat 2018-06-12 Miljörådets uppföljning av universitetets arbete med miljöpåverkan visar att den negativa miljöpåverkan har minskat och den positiva ökat under år 2017.
 • Anvisning för registerutdrag 2018-06-12
 • Universitetets miljöarbete efter fyra års miljöcertifiering 2018-06-12 Efter fyra års miljöcertifiering har miljörådet sammanställt styrkor och svagheter i miljöledningssystemet. De utmaningar som framkommit ska nu ses över inför den externa miljörevision som sker i september 2018.
 • Följ med bland skelett och uppstoppade djur 2018-06-12 I Studiesamlingen vid Institutionen för biologisk grundutbildning finns tusentals djurskelett och uppstoppade djur. Samlingen har mer än hundraåriga anor och används än i dag i undervisningen.
 • Anvisning för registerförteckning 2018-06-11
 • Söka, värdera och referera vetenskapligt 2018-06-11 I den här filmserien får du som ska skriva uppsats lära dig hur du söker vetenskaplig information och hur du kan tänka källkritiskt kring den information som du hittar. Du får också råd om referenshantering, referatteknik och akademiskt skrivande.
 • Fermi-satelliten firar tio år i rymden 2018-06-11 Onsdagen den 11 juni 2008 klockan 18:05 svensk tid tändes motorerna på den Delta II-raket som lyfte satelliten GLAST upp i rymden. Idag, tio år senare, har satelliten inte bara bytt namn till Fermi utan också revolutionerat vår syn på universum.
 • Fyra RJ Sabbatical till Stockholms universitet 2018-06-11 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ger fyra forskare vid Stockholms universitet möjlighet att under sex till tolv månader slutföra långt kommen forskning.

Prenumerera på medarbetarnotiserna

En sammanställning av medarbetarnotiser skickas ut via mejl varje vecka. Vill du också få sammanställningen? Mejla Press & redaktion! 
E-post: redaktion@su.se