Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Ökat flygresande vid universitetet 2019-05-17 Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med flygresor utgör en stor del av universitetets miljöpåverkan. Nu ska resebyrån erbjuda tåg som förstahandsval vid kortare resor.
 • Vägen mot ett hållbart universitet 2019-05-17 Hållbar utveckling ska enligt strategierna genomsyra arbetet vid Stockholms universitet. Men vad innebär det i praktiken?
 • Fler hakar på trend med vegetarisk mat vid evenemang 2019-05-17 Bolincentret för klimatforskning var tidigt ute med vegetarisk mat som norm vid evenemang. Redan 2016 infördes att deltagare behöver ange om de vill ha kött på interna och externa evenemang. Anges ingenting får deltagaren lakto-ovo-vegetarisk mat (utan kött, fisk och skaldjur).
 • Upptäckterna i Ytterby gruva som bidrog till periodiska systemet 2019-05-17 Sverige står sig imponerande starkt i antalet upptäckter av grundämnen. Mycket tack vare ett fynd av en mystisk, svart sten för mer än 200 år sedan i Ytterby gruva.
 • Pröva omvänt mentorskap 2019-05-17 Den tidigare succén med omvänt mentorskap är nu tillbaka med en ny omgång. Nu har du möjligheten att utveckla nya kunskaper och erfarenheter tillsammans med en ledare på Pfizer.
 • Hållbarhet tema i nya Universitetsnytt 2019-05-17 Här kan du bland annat läsa om hur universitetet ska arbeta med att minska sin klimatpåverkan och hur Företagsekonomiska institutionen hållbarhetsprofilerar sina utbildningar. Profilintervjun är med fysikprofessor Hiranya Peiris.
 • Webbstuga för redaktörer på su.se, su.se/english och su.se/medarbetare 2019-05-17 För att säkra innehållsarbete, aktualitet, tonalitet, sökmotoroptimering samt de olika "inkastar möjligheterna" erbjuder vi webbstugor för webbredaktörer inom universitetsförvaltningen. Jag visar både på utwebb och i Polopoly, samt utför förändringar direkt där så är möjligt tidsmässigt.
 • Underlätta för studenter att klara svåra kurser 2019-05-17 Nu finns möjlighet för fem universitetslärare att delta i utbildning om samverkansinlärning i höst. Samverkans-Inlärning (SI-PASS) är en pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas med svåra, ofta inledande kurser. Du får verktyg att tillsammans med kollegor öka genomströmningen vid institutionens kurser. Vidare kommer du att ingå i ett nätverk med uppgift att bygga upp kunskap och erfarenhet om samverkansinlärning vid Stockholms universitet.
 • Ny rapport: Drama och teater i kulturskolan ur pedagogernas perspektiv 2019-05-17 Kerstin Grip, Sofia Cedervall, Eva Österlind och Annelie Einarsson (Malmö universitet) har skrivit två rapporter om drama och teater i kulturskolan. Resultatet återger drama- och teaterämnets bakgrund och kartlägger dess förekomst inom kulturskolan, liksom drama- och teaterpedagogernas förutsättningar, utmaningar och arbetssätt.
 • Lärarutbildningarna behöver arbetsro 2019-05-17 Krönika av prorektor Clas Hättestrand.
 • Lärarutbildningens nyhetsbrev – det senaste brevet 2019-05-17 Få tips om vidareutbildning och forskning som rör skola och utbildning genom att prenumerera på Lärarutbildningens nyhetsbrev. Läs det senaste nyhetsbrevet här.
 • Leidenrankningen 2019 2019-05-17 I mitten av maj kom resultatet av 2019 års Leidenrankning som listar 950 universitet över hela världen avseende andelen högt citerade publikationer under perioden 2014-2017.
 • Säkerhetshål i Microsofts fjärrskrivbord 2019-05-16 Ett allvarligt säkerhetshål har upptäckts i Microsofts fjärrskrivbord. Säkerhetshålet är allvarligt och IT-avdelningen har därför beslutat att omgående spärra tillgången till fjärrskrivbord i väntan på nödvändiga säkerhetsuppdateringar.
 • Stockholms universitet ansluter till GD-forum 2019-05-16 Rektor Astrid Söderbergh Widding har nu skrivit under en avsiktsförklaring för att ansluta till GD-forum.
 • Hallå där, chefen för Naturvetenskapliga områdeskansliet! 2019-05-16 Katariina Kiviniemi Birgersson, avdelningschef för Naturvetenskapliga områdeskansliet, berättar vad kansliet arbetar med.
 • Hallå där, chefen för Humanvetenskapliga områdeskansliet! 2019-05-16 Fredrik Oldsjö, chef för Humanvetenskapliga områdeskansliet, berättar vad avdelningen arbetar med.
 • Hallå där, chefen för Forskningsstöd! 2019-05-16 Maryam Hansson Edalat, chef för Avdelningen för forskningsstöd berättar vad avdelningen arbetar med.
 • Hallå där, chefen för personalavdelningen! 2019-05-16 Marie Högström, chef för personalavdelningen, berättar vad avdelningen arbetar med.
 • Hallå där chefen för Studentavdelningen! 2019-05-16 Jerker Dahne, avdelningschef för Studentavdelningen, berättar vad avdelningen arbetar med.
 • Serieentreprenör och professor bakom bolag som bekämpar tuberkulos 2019-05-16 Med en ny enkel diagnosmetod, utvecklad vid Stockholms universitet, kan tuberkulospatienter snabbt få rätt behandling. Bakom bolaget EMPE Diagnostics står professor Mats Nilsson och tidigare kollegan Pavan Asalapuram.
 • Frescatihallen vt 2019 2019-05-15
 • Stockholms universitet och Agenda 2030 2019-05-15 Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, främja god hälsa och utbildning, öka jämställdhet och jämlikhet, säkra de mänskliga rättigheterna för alla samt främja fred och hållbar tillväxt. Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 för hållbar utveckling.
 • Ska du söka ett masterprogram på engelska i sociologi eller demografi? Deadline 15 januari 2020 2019-05-14 Till hösten 2020 kommer Sociologiska institutionen att övergå till en antagningsomgång för masterprogrammen som ges på engelska. Du kommer endast kunna söka till de programmen i den första/internationella antagningsomgången som öppnar 16 oktober 2019 och som stänger 15 januari 2020.
 • Sökmotoroptimera webb och webbsidor för att bli hittad av dina målgrupper 2019-05-13 Du får veta hur du bäst sökmotoroptimerar webben och hamnar högt upp i sökresultaten. Vad mallarna i Polopoly tar hand om och vilka möjligheter du som webbredaktör har för att bli hittad av dina målgrupper. Föranmälan krävs.
 • Informationsmöte projekt Webb2021: nuläge och framåt 2019-05-13 Webbprojektet har hittills gjort två större lanseringar med den digitala utbildningskatalogen. På det här informationsmötet berättar vi om resultatet av det arbetet men även pågående och planerade projektaktiviteter. Och hur din institution nu kommer att bli mer involverad i projektet.
 • Klimatfestival vid universitetet 13–15 maj 2019-05-13 Under tre dagar besöker 2 000 skolelever Stockholms universitet för att lära sig mer om klimatforskning vid Bolincentrets klimatfestival.
 • Åsa Wikforss: viktigt att ha med en filosof 2019-05-13 Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, väljs in i Svenska Akademien. Hon efterträder Sara Danius på stol 7.
 • Vetenskaplig forskning: den dåliga och den preregistrerade 2019-05-10 Vad bör vi äta eller inte äta? Fungerar verkligen vaccinet? Orsakar mobiltelefoner cancer? Vi vill gärna fatta förnuftiga beslut för vårt handlande i vardagslivet. För dessa beslut spelar vetenskapliga fakta ofta en viktig roll, men finns det alltid stark evidens för det fakta som vi ofta använder som vägledning för våra beslut?
 • Seminarium om utmaningar och möjligheter med jämställdhetsintegrering vid universitetet 2019-05-10 Alla universitet behöver och vill arbeta aktivt med frågor kring genus och jämställhet men vägen till ett verkligen jämställt universitet är inte självklar. Var med utveckla idéer om hur jämställdhetsintegrering kan genomsyra både våra institutioner och vår undervisning. Seminariet vänder sig till dig som undervisar, forskar eller arbetar administrativt vid universitetet.
 • Network of International Education 2019-05-10 Our network brings together university teachers from across Stockholm University with a shared interest in international teaching and learning in higher education.
 • Hallå där Åsa Borin, 2019-05-10 planeringschef och biträdande universitetsdirektör, som den 8 maj fick ta emot utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”.
 • Nit och redlighet 2019 2019-05-10 Den 8 maj var det dags för 2019 års utdelning av utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” vid Stockholms universitet.
 • VD:ar ges verktyg för hållbarhetsarbete 2019-05-09 För att hållbarhetsfrågor ska genomsyra näringslivet måste även VD:ar och styrelseledamöter kunna dessa frågor. Stockholm Resilience Centre har startat en utbildning för att möta detta behov.
 • Dataskyddsrådet vid Stockholms universitet 2019-05-09 Rektor beslutade den 9 maj 2018 att inrätta ett råd för dataskydd. Rådet ska utgöra en rådgivande och stödjande funktion till dataskyddsombudet.
 • Kommande utveckling i Athena 2019-05-09 IT-avdelningen har nu presenterat planen för kommande uppdateringar av lärplattformen Athena. Utvecklingsarbetet ska till exempel göra det möjligt att skapa kursplatser för olika kombinationer av kurs- och tillfälleskoder i Athena.
 • Att skriva för besökare på webben 2019-05-08 Grundläggande utbildning i hur du bäst skriver samt strukturerar innehållet på webbsidor med hänsyn till universitetets målgrupper. Utbildningen riktar sig till alla webbredaktörer inom Stockholms universitet oavsett vilket webbpubliceringssystem som används.
 • Webbstuga för utbildade huvudredaktörer i Polopoly 2019-05-08 Har du huvudredaktörutbildning i Polopoly, och är huvudredaktör för en webbplats inom su.se-domänen, kan du komma och fräscha upp dina webbredaktörskunskaper. Vi går igenom presentationssätt, strukturer, listor samt ger råd och stöd kring innehållsproduktion, innehållsspridning och sökmotoroptimering i Polopoly. Föranmälan krävs.
 • Tarkovskijfeeling när ”Three Wise Men – an Easter Tale” visas på MicroActs Cavecinema 2019-05-08 "Three Wise Men - an Easter Tale", en film av Stockholms universitets Love Ekenberg, Olle Karlsson och Lars In De Betou och Jon Karlung, Bahnhof, är uttagen när filmfestivalen MicroActs har premiär i London.
 • Forskare koordinerar Horizon 2020-projekt om hur luftföroreningar påverkar klimatet 2019-05-08 Projektet ”Constrained aerosol forcing for improved climate projections”, eller FORCeS, ska bidra till säkrare klimatmodeller genom att minska osäkerheten kring hur partiklar i luften påverkar klimatet.
 • Grillpub på Fakultetsklubben 22 maj kl 16:30 2019-05-08 Onsdagen den 22 maj från kl 16:30
 • Genomförd release i Polopoly 2019-05-08 2019-05-08 I denna uppgradering av Polopoly uppdaterades webbservrarnas operativsystem.
 • Workshop: Gör dina pedagogiska resurser sökbara 2019-05-07 Ny öppen databas för dig som skapat digitala lärresurser. Pedagogiska resurser blir sökbara, delbara och citerbara. Lär dig mer om att synliggöra och dela dina pedagogiska resurser med andra. Du bidrar till en utvecklings- och spridningskultur vid universitetet och fyller på din pedagogiska meritportfölj — allt i ett.
 • Lärarkonferens2020 lyfter vetenskapligt förhållningssätt till undervisning 2019-05-07 Möjligheter med akademiskt lärarskap! Det är temat på Stockholms universitets fjärde högskolepedagogiska konferens för universitetets lärare och pedagogiskt ansvariga. Lärarkonferens2020 som går av stapeln den 26 mars 2020 är en mötesplats för utbyte av utveckling och utforskning av den universitetspedagogiska praktiken. Vik dagen redan nu!
 • Podd #16 – Gratis kurslitteratur: framtid eller utopi? 2019-05-07 Kurslitteratur tar inte bara lång tid att läsa, det kan dessutom svida rejält i plånboken att köpa allt. Varför finns det inte fler exemplar på biblioteket och hur jobbar universitet för att alla ska få tillgång?
 • “Vad det är vi talar om när vi talar om undervisning internationellt?" 2019-05-07 Välkommen till en Good Morning with Global Engagement frukostträff på temat internationalisering! Information in English below.
 • Kronprinsessa och president deltog i klimatseminarium 2019-05-07 Kronprinsessan Victoria och Greklands president Prokopis Pavlopoulos deltog när universitetets fältstation NEO i Grekland bjöd in till seminarium.
 • Administratörsträff om kursvärderingar för utveckling av goda utbildningsmiljöer 2019-05-06 Hur ser utvecklingen ut av universitetets generella kurvärderingsverktyg? Hur kan man engagera studenter i kurs- och programutvärdering på kompletterande sätt? Nätverket Administratörer för god utbildningsmiljö bjuder in till träff med tema kursvärderingar. Gäst är Cormac McGrath, universitetspedagogisk utvecklare.
 • Stöd för att genomföra evenemang, konferenser, besök och möten 2019-05-03 Här hittar du information om det stöd som Stockholms universitet kan erbjuda dig som ska anordna olika typer av evenemang. För dig som vill koordinera arbetet på egen hand har vi sammanställt en checklista, kommunikationsmaterial och praktiska verktyg som underlättar arbetet.
 • Frekvens för ekonomisk uppföljning 2019-05-03 Rektor har 2018-04-19 fattat beslut om frekvens för ekonomisk uppföljnings (dnr SU FV-1.1.5-1405-18). Detta beslut ersätter tidigare beslut fattat av rektor (dnr SU FV-1.1.5-1936-14) .
 • Var med i nätverket för studenters förstaårsupplevelser 2019-05-03 Nätverket för studenters förstaårsupplevelser är ett högskolepedagogiskt nätverk för dig som är intresserad av olika aspekter av studenters första år vid universitetet. Vi delar erfarenheter och lär oss mer om hur förstaårsstudenter vid universitetet upplever sin studiesituation och hur vi kan skapa bra upplevelser för dem. Vi undersöker bland annat teman som breddat deltagande, akademiskt skrivande och inkluderande utbildning.