Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Workshop: Video i dina kurser — skapa bättre filmer med redigering 2022-05-23 För dig använder film i din undervisning. Oavsett om du vill göra en avancerad film eller bara klippa ihop olika tagningar kommer du att behöva använda ett videoredigeringsprogram. I den här workshoppen går vi igenom hur redigering kan hjälpa dig att skapa bättre filmer. Vi utgår ifrån programmet Camtasia och tittar på de vanligaste verktygen.
 • SU:s Latinamerikaforum (SULAF) 2022-05-20 Stockholms universitets Latinamerikaforum är öppet för alla medarbetare och avser träffas en gång per termin.
 • Forum för fastighetsinformation | 3 juni | online via zoom 2022-05-20 Fastighetsavdelningen välkomnar prefekter och administrativa chefer vid Stockholms universitet att ta del av aktuell och viktig information som berör universitetets verksamheter.
 • Workshop: Formulera begripliga, relevanta och examinerbara kursmål 2022-05-20 En workshop där då får möjlighet att reflektera kring kursmålens betydelse för lärandet och hur vi skapar de bästa förutsättningarna för våra studenter. Varje kurs inom högre utbildning ska ha en kursplan som bland annat beskriver vilka mål studenterna måste uppnå för att bli godkända på kursen. Dessa kursmål talar om vad studenten ska kunna efter avslutad kurs och kan därför ses som minimikrav för ett godkänt resultat. Som lärare och examinator i kursen måste du kunna garantera att alla godkända studenter uppfyller samtliga kursmål. Det är därför av stor vikt att kursmålen är begripliga, relevanta och examinerbara.
 • Introduktion till ALC-lärosalarna för dig som undervisar 2022-05-20 Ska du undervisa i eller skulle vilja undervisa i en av universitetets nya ALC-lärosalar? ALC står för Active Learning Classroom, med teknik och pedagogik skapar du här en studentaktiverande undervisning. Du får nycklarna till en dynamisk lärosal som lyfter både din undervisning och dina studenters lärande. 18 aug kl 11—12
 • Introduktion till ALC-lärosalarna för dig som undervisar 2022-05-20 Ska du undervisa i eller skulle vilja undervisa i en av universitetets nya ALC-lärosalar? ALC står för Active Learning Classroom, med teknik och pedagogik skapar du här en studentaktiverande undervisning. Du får nycklarna till en dynamisk lärosal som lyfter både din undervisning och dina studenters lärande. 18 aug kl 10—11
 • Introduktion till ALC-lärosalarna för dig som undervisar 2022-05-20 Ska du undervisa i eller skulle vilja undervisa i en av universitetets nya ALC-lärosalar? ALC står för Active Learning Classroom, med teknik och pedagogik skapar du här en studentaktiverande undervisning. Du får nycklarna till en dynamisk lärosal som lyfter både din undervisning och dina studenters lärande. 24 aug kl 10.30—11.30
 • Introduktion till ALC-lärosalarna för dig som undervisar 2022-05-20 Ska du undervisa i eller skulle vilja undervisa i en av universitetets nya ALC-lärosalar? ALC står för Active Learning Classroom, med teknik och pedagogik skapar du här en studentaktiverande undervisning. Du får nycklarna till en dynamisk lärosal som lyfter både din undervisning och dina studenters lärande. 24 aug kl 11.30—12.30
 • Introduktion till ALC-lärosalarna för dig som undervisar 2022-05-20 Ska du undervisa i eller skulle vilja undervisa i en av universitetets nya ALC-lärosalar? ALC står för Active Learning Classroom, med teknik och pedagogik skapar du här en studentaktiverande undervisning. Du får nycklarna till en dynamisk lärosal som lyfter både din undervisning och dina studenters lärande. 25 aug kl 13—14
 • Introduktion till ALC-lärosalarna för dig som undervisar 2022-05-20 Ska du undervisa i eller vill undervisa i en av universitetets nya ALC-lärosalar? ALC står för Active Learning Classroom, med teknik och pedagogik skapar du här en studentaktiverande undervisning. Du får nycklarna till en dynamisk lärosal som lyfter både din undervisning och dina studenters lärande. 25 aug kl 14—15
 • Föreskrifter om bisysslor för anställda vid Stockholms universitet 2022-05-20 Rektor har 2016-02-25 beslutet om Föreskrifter om bisysslor för anställda vid Stockholms universitet (dnr SU SU FV-1.1.2-0592-16).
 • Fortfarande platser kvar på hållbarhetskonferens i samband med Stockholm +50 2022-05-20 Det finns fortfarande platser kvar till konferensen som äger rum på Albano 1 juni. Huvudfokus är hur akademins roll genom forskning och högre utbildning bidrar till omställning till en hållbar utveckling.
 • Högskolepedagogisk utvecklingskonferens med tema ”att synliggöra lärande” 2022-05-20 Konferensen NU2022 är Sveriges största mötesplats för spridning, dialog och debatt om pedagogiskt utvecklingsarbete i högre utbildning.
 • Guide visar hur du undervisar i en ALC-lärosal 2022-05-20 Hur undervisar man med ett teknikförstärkt aktivt lärande? Jo, det kan man göra i en av universitetets nya ALC-lärosalar som finns på campus Frescati och campus Albano.
 • Ny rapport kring klimatarbetet: Liknande utmaningar för den europeiska akademin 2022-05-19 Universitet och högskolor inom Europa står inför liknande utmaningar i att minska sina egna klimatavtryck – samtidigt finns det också erfarenheter som går att dra lärdom från varandra. Det visar nu en rapport som tagits fram av All European Academies (ALLEA).
 • Viktig info gällande universitetskonton 2022-05-18 På grund av ett fel under ett underhållsjobb har ett stort antal lösenord till universitetskonton för studenter och anställda blivit återställda. Detta resulterar i att kontot blir låst. Vi beklagar det inträffade.
 • Mentorsprogram för att stödja unga forskare 2022-05-17 Mentorsprogrammen vid de båda områdena har olika utformning men samma mål: att stödja yngre forskare att utvecklas och växa in i rollen som självständig lärare och forskare.
 • – Många studenter är intresserade av utbytesstudier, men kaffe och godis lockar också, berättar utbytesambassadören Sofie Westergren. Foto: Stockholms universitet. Europadag lockar med utlandserfarenheter 2022-05-17 Europadagen 9 maj och Erasmus+ fyller 35 år i år. International Office vid Studentavdelningen firade genom att bjuda in studenter för att fika och prata om utbytesstudier och utlandspraktik. Men även personal kan göra utbyten.
 • Karriärdag för doktorander i slutfas och nyblivna doktorer 2022-05-17 Karriärdagen anordnas av fakultetskanslierna vid Humanvetenskapliga och Naturvetenskapliga området och vänder sig till nydisputerade doktorer och doktorander i slutfas som avser att göra karriär i Sverige.
 • Lärare behöver utbildning för att undervisa i ALC-lärosalarna — nya introduktionstillfällen 2022-05-16 Nu finns fler nya tider för introduktion till universitetets ALC-lärosalar. Vi hjälper dig komma igång med undervisning i en ALC-lärosal utformad för undervisningsmetoden ”Active Learning Classroom”. En ALC-lärosal är möblerad och utrustad med digital teknik för en studentaktiverande undervisning. För att få ihop teknik och pedagogik på ett bra sätt ges en introduktionsutbildning till salarna för universitetets lärare.
 • Kemikaliemottagningens öppettider i sommar 2022-05-16 Mellan 27 juni–22 augusti är Kemikaliemottagningen endast öppen på onsdagar och rummet för radioaktivt avfall stängt. Om du behöver lämna radioaktivt avfall under sommaren, meddela detta till SEKA Miljöteknik.
 • Foto: I Engström Ge blod i Frescati 23 maj 2022-05-13 Måndag 23 maj kommer blodbussen till Frescati. Klockan 8:30–15:00 går det att lämna blod på vändplanen vid Södra huset, Universitetsvägen 10.
 • Ny handbok för att motverka plagiering 2022-05-13 Hur kan du tänka om du misstänker fall av plagiering? Hur tolkar du digitala textjämförelseverktyg som finns för att upptäcka plagiat? Hur hjälper du studenter till bättre studieteknik? I en nyskriven handbok får SU:s lärare stöd och vägledning för att motverka plagiering.
 • Videoproduktion för lärare 2022-05-12 Kursen som hjälper dig bli riktigt bra på att göra videofilmer. Du lär dig hela processen från koncept till manus till inspelning, redigering och publicering. Här producerar du en film under handledning.
 • CIVIS/MSCA-DN Info day 30 May 2022-05-12 On May 30, CIVIS universities will host an online infoday to present the opportunities offered by the Marie Sklodowska-Curie Doctoral Networks program to the CIVIS community. 
 • VIKTIG information från Egencia under rådande situation 2022-05-12 Information från Egencia som berör resenärer samt de som bokar resor.
 • Henrik Cederquist. Foto: Niklas Björling Dekanus har ordet, maj 2022 2022-05-10 Det är väldigt mycket som pågår inom fakulteten och universitetet, inom universitets- och högskolesektorn i stort och inom forskningen och forskningsfinansieringen just nu.
 • Lyckad kurs för chefer inom laborativ verksamhet 2022-05-10 Hallå där, Hanna Gustavsson, laboratoriesäkerhetssamordnare för Naturvetenskapliga fakulteten som har anordnat en kurs för chefer i laborativ verksamhet.
 • Kan du inte logga in på ditt universitetskonto? 2022-05-09 Har du inte uppgraderat ditt universitetskonto före 9 maj har det blivit spärrat och du kan inte logga in. För att komma åt ditt konto måste du först uppgradera det.
 • Nå ut med din forskning genom The Conversation 2022-05-06 17 juni välkomnas alla forskare som vill nå en internationell publik till en workshop med The Conversation, ett populärvetenskapligt magasin med 38 miljoner läsare i månaden.
 • 120 medarbetare samlades i Aula Magna för att motta utmärkelsen av rektor Astrid Söderbergh Widding. Foto: Rickard Kilström Festlig ceremoni efter 30 år i rikets tjänst 2022-05-06 På grund av den tidigare coronapandemin samlades i år extra många medarbetare för att ta emot utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”.
 • Foto: Ingmarie Andersson Tre promotionshögtider arrangeras i år 2022-05-03 På grund av coronapandemin har universitetets traditionella installations- och promotionshögtid i Stadshuset fått ställas in och flyttas fram flera gånger.
 • UHR tar över ansvaret för genomförandet av högskoleprovet permanent 2022-05-03 På grund av covid-19-pandemin flyttade regeringen hösten 2020 tillfälligt ansvaret för högskoleprovets genomförande från universitet och högskolor till Universitets- och högskolerådet (UHR). Regeringen har nu beslutat att UHR även framöver ska ansvara för genomförandet av provet.
 • Gemensam webbportal ska stärka svensk studenthälsovård 2022-05-03 Regeringen har beslutat om att skapa en gemensam webbportal för studenthälsovården.Universitets- och högskolerådet, UHR, har tillsammans med Stockholms universitet och Linköpings universitet fått i uppdrag att utveckla plattformen som ska ge studenter ökad tillgång till studenthälsovård.
 • Panorama Europa-special: Förändringens vindar från Bryssel 2022-05-02 EU höjer tempot inom högskoleområdet, med nya initiativ och nya pengar. Vad betyder det för oss?
 • Uppehåll i fruktleverans under sommaren 2022 2022-05-02 I sommar under vecka 26-33 sker planerat uppehåll i frukt- och mjölkleveranserna till verksamheterna vid universitetet.
 • Foto: Ingmarie Andersson Extern visselblåsarfunktion inrättas för medarbetare 2022-05-02 I sommar kommer Stockholms universitet att ha ett nytt system på plats för att anmäla missförhållanden på arbetsplatsen.
 • Pedagogisk ambassadör utvecklar digitalt studiematerial 2022-05-02 Nu kan den som vill ansöka om att bli pedagogisk ambassadör 2023. En av årets ambassadörer är Nicklas Selander, Institutionen för organisk kemi. Han utvecklar digitalt studiematerial som skapar mer utrymme för problembaserat lärande under föreläsningarna och hjälper studenterna att förstå det som är riktigt svårt inom organisk kemi.
 • Välkommen till IT-arenan! 2022-05-02 Snart är det dags för IT-arenan igen, välkommen att anmäla dig!
 • Låsta lärosalar 2022-05-02 Lärosalar i Albano och Frescati tillsvidare låsta. Det finns en funktion att låsa upp en dörr med ditt SU-passerkort.
 • Blended Intensive Programmes - Call for proposals 2022-04-29 In the context of its aim to increase mobility among its students and staff members and in view of promoting the values above and cultivating innovation in the mentioned areas, CIVIS is launching a call for Blended Intensive Programmes (BIPs) to be designed, submitted and implemented by the ten partner universities.
 • Nya bilder i universitetets mediabank 2022-04-29 Under första halvan av 2022 kommer Mediabanken att fyllas på med minst 450 nya bilder.
 • Prorektor Clas Hättestrand. Foto: Sören Andersson Vinster med breddad rekrytering 2022-04-29 Om vi lyckas med att bredda rekryteringen kommer vi att kunna få bättre studenter på våra utbildningar.
 • Temadag: Om genus och jämställdhet i undervisningen 2022-04-29 Vad innebär det att undervisa för jämställdhet? Hur kan genusmedvetenhet prägla lärosalar virtuellt? Ser förutsättningarna verkligen lika ut för personer med olika kön vid vårt universitet? Högskolepedagogisk temadag med exempel och diskussioner om genus och jämställdhet i undervisningen.
 • Foto: Frank Peters/Mostphotos Det här är cyberattacker och så kan du skydda dig 2022-04-28 Med det rådande säkerhetspolitiska läget i omvärlden har varningar för cyberattacker lyfts från både myndigheter och säkerhetsföretag. Vad kan du göra som enskild person för att skydda dig?
 • Professor Åsa Larsson, Fysikum, vald till ny ledamot i Områdesnämnden för naturvetenskap 2022-04-28 Fyllnadsval av ledamot i Områdesnämnden för naturvetenskap har genomförts inom Matematisk-fysiska sektionens valförsamling.
 • Har ditt universitetskonto rätt tillitsnivå? 2022-04-28 Från och med 9 maj måste alla medarbetare på SU ha minst tillitsnivå AL1 på sitt universitetskonto. Har du inte redan det behöver du uppgradera ditt konto så fort som möjligt.
 • The Arrhenius lab at Stockholm University, where several of the chemistry labs are situated. Photo: Ingmarie Andersson/Stockholm University Nicklas Österlund är årets Sigrid Arrhenius-stipendiat 2022-04-27 Stipendiet har karaktären av pris för ett framstående forskningsarbete som leder fram till doktorsexamen.
 • Miljöombyte som utvecklar din forskning - sök Strategisk mobilitet! 2022-04-26 Nu går det återigen att söka Strategisk Mobilitet! Bidraget där Stiftelsen för Strategisk Forskning finansierar lönekostnaden för personer som forskar och som under en period vill röra sig mellan industri/näringsliv/myndighet/sjukhus och akademi/forskningsinstitut.
 • SPV:s webbseminarier – lär dig mer om din pension 2022-04-26 Pensionsinformation för dig som funderar att gå i pension.
 • Region Stockholm och Stockholms universitet - Aktuell utlysning 2023 2022-04-26 Inom ramen för det strategiska partnerskapet och samarbetet mellan Region Stockholm och Stockholms universitet utlyses forskningsmedel för 1, 2 och 3 år. Välkommen med ansökan 20 april – 24 augusti, 2022
 • Vägledarinfo – ett nyhetsbrev från Studentavdelningen 2022-04-25 Välkommen till Vägledarinfo – nyhetsbrevet för dig som jobbar med studentadministration vid Stockholms universitet. Med detta månatliga brev vill vi informera om Studentavdelningens aktiviteter m.m. till institutionerna så att ni är uppdaterade om allt från ändrade öppettider till aktuella seminarier och alltid har korrekt information.
 • ”Mentorsprogrammet hjälper mig att få perspektiv på saker och ting” 2022-04-25 Kalle Berggren vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen deltar i Mentorsprogrammet. Han menar att det har varit värdefullt att få ta del av mentorns perspektiv, men även att tvingas formulera sina egna tankar.
 • Utlysning av positioner som pedagogisk ambassadör 2022-04-22 Ansök om position som pedagogisk ambassadör år 2023. Som pedagogisk ambassadör leder du ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid din institution. Du stödjer också kollegor, leder pedagogiska diskussioner, initierar och driver utvecklingsdagar om frågor som är relevanta för dig och dina lärarkollegor.
 • Bli handledare i Samverkans-Inlärning 2022-04-22 Tillfälle för dig som undervisar vid SU att lära allt om en pedagogisk metod som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Nationell handledarutbildning om samverkansinlärning (eng. Supplemental Instruction) gästar universitetet i vår.
 • Klistra fast parkeringstillståndet 2022-04-21 Parkeringstillstånd (P-dekal - AIMO 2022) som tidigare kunnat delas mellan medarbetare behöver nu klistras fast, synligt i bilens framruta.
 • Profilseminarium: Flexiprogrammet – samverkan som inspirerar till nya forskningsfrågor 2022-04-21 Vad är Flexitprogrammet och hur kan det hjälpa till i forskningsarbetet? Välkommen till höstens första profilseminarium inom Humanvetenskapliga området.
 • Workshop: Bidra till dina studenters studieframgång 2022-04-20 Att studenter hoppar av eller inte tar sina poäng har flera orsaker och frågan har fått mycket uppmärksamhet inom högskolepedagogisk forskning. Här lär du mer om förutsättningar för studenters studieframgång och får redskap att reflektera kring hur du och dina kollegor kan hjälpa era studenter att ta sina poäng och avsluta sina kurser. Vad skulle du, eller ni på institutionen, kunna utveckla?
 • Virtuellt lunchsamtal: Vikten av återkoppling och möjligheter för "automatisk" återkoppling 2022-04-20 Vi samtalar om pedagogiska för- och nackdelar av återkoppling, samt möjliga implementeringar i Athena och Inspera. Dela med dig av dina erfarenheter med kollegor och diskutera möjliga risker och fördelar.
 • Virtuellt lunchsamtal: Case/scenariobaserad examination 2022-04-20 Vi samtalar om case och scenariobaserad examination. CeUL:s Digitala examinations-team (DET) presenterar några inspirerande exempel på case och scenariobaserad examination och bjuder in till diskussion om möjliga risker och fördelar.
 • Nätverksträff: Bemötande som bygger broar och river murar! 2022-04-20 Nätverket Administratörer för god utbildningsmiljö bjuder in till träff med tema samtal, professionellt förhållningssätt och bemötande.
 • Nu öppnar anmälan till Mentorsprogrammet 2022 2022-04-20 Hösten 2022 startar Mentorsprogrammet på nytt. Satsningen vid Humanvetenskapliga området sammanför juniora forskare med mentorer. Ansökan står öppen till 15 juni.
 • Virtuellt lunchsamtal: Peer och back review — pedagogiska fördelar och implementering i Athena 2022-04-20 Vi samtalar om peer och back review. Vilka pedagogiska för- och nackdelar finns det och hur kan detta implementeras i Athena. Dela med dig av dina erfarenheter med kollegor och diskutera möjliga risker och fördelar.
 • Poppiusros utanför Bloms hus, Campus Frescati. Foto: Per Larsson Expertlista sommar 2022 2022-04-19 Letar du som journalist någonting spännande att göra reportage om, eller en expert som kan kommentera det som händer under sommaren? Här finns en sammanställning över några av våra experter som forskar om allt från husvagnssemester till gifter i solkräm.
 • Virtuellt lunchsamtal: Möjligheter och begränsningar med olika examinationsformer 2022-04-19 Vi samtalar om möjligheter och begränsningar med olika examinationsformer. Vilken typ av kunskap mäter man med olika slags frågetyper i Inspera? Dela med dig av dina erfarenheter med kollegor och diskutera möjliga nackdelar och fördelar.
 • Virtuellt lunchsamtal: Kontinuerlig och formativ bedömning i Athena och/eller Inspera 2022-04-19 Vi samtalar om kontinuerlig och formativ bedömning. Vilka pedagogiska för- och nackdelar finns och hur kan det implementeras i Athena och/eller Inspera. Dela med dig av dina erfarenheter med kollegor och diskutera möjliga risker och fördelar.
 • Sommaruppehåll för beställning av kemikalier/gas 2022-04-19 Behöver du kemikalier eller gas i sommar? Planera ditt inköp och gör en beställning i Serviceportalen senast den 21 juni.
 • Forskare i labb Foto: Jens Olof Lasthein Enkät visar ökad risk att internationella forskare ratar Sverige 2022-04-19 Kraven för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige har skärpts. En undersökning visar att detta sannolikt leder till att färre internationella doktorander stannar kvar i Sverige.
 • Mehwish Akram "Tvingade mig att tänka på att flytta från Sverige" 2022-04-19 Mehwish Akram är postdoktor vid Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) och en av de forskare som berörs av förändringarna i utlänningslagen.
 • su.se/forskare Relanseringen av su.se/forskare och su.se/researchers är utförd 2022-04-19 Projektet för att samla och förbättra innehållet för universitetets forskare på de interna webbplatserna är avslutad. Innehållsutveckling kommer att ske regelbundet efter behov och önskemål.
 • Rektor Astrid Söderbergh Widding. Foto: Anna-Karin Landin
Ny modell av resursfördelning utformas under våren 2022-04-19 Det bästa är att fokusera på lärosätets övergripande profilering istället för på ett antal enskilda ansökningar.
 • Forskare vid universitetet toppar listan över hållbarhetsmäktigaste 2022-04-14 Två forskare vid Stockholms universitet är mäktigast i miljösverige enligt tidningen Aktuell hållbarhet. Nummer två är Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska rådet och adjungerad professor vid Stockholms universitet. Nummer tre är Johan Rockström, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research och professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet.
 • Gratis kurs i design thinking hos Openlab 2022-04-13 Nu släpps kostnadsfria platser till Openlabs kurs Design Thinking Intro den 11, 17 och 20 maj 2022, för dig som vill ingå i Openlabs nya ambassadörsnätverk.
 • Läs mer: Golvvård i sommar 2022-04-13 Information om årets (2022) golvvård meddelas endast här. Men veckan innan arbetet utförs kommer upphandlad leverantör att sätta upp anslag på entrédörrarna – för påminnelse vilken dag som golvvård utförs, samt om att inte beträda golven.
 • Kvällsöppet på Accelerator 2022-04-12 Varje onsdagkväll har konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet öppet till kl 20. Då kan du titta på aktuella utställningar med samtidskonst och det finns också möjlighet att äta eller dricka något gott. Accelerators värdar är på plats och ger gärna en kort introduktion till konsten som visas.
 • Kvällsöppet på Accelerator 2022-04-12 Varje onsdagkväll har konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet öppet till kl 20. Då kan du titta på aktuella utställningar med samtidskonst och det finns också möjlighet att äta eller dricka något gott. Accelerators värdar är på plats och ger gärna en kort introduktion till konsten som visas. 
 • Korrigerad kostnad för tentamensservice 2022-04-12 Under april månad görs korrigeringar gällande debiteringar för tjänsten tentamensservice.
 • Ukrainska studenter och forskare prioriteras bostad 2022-04-12 För att göra det enklare för ukrainska studenter och forskare att söka sig till Stockholms universitet gäller en tillfällig ändring av reglerna för fördelning av student- och forskarbostäder.
 • Kvällsöppet på Accelerator 2022-04-12 Varje onsdagkväll har konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet öppet till kl 20. Då kan du titta på aktuella utställningar med samtidskonst och det finns också möjlighet att äta eller dricka något gott. Accelerators värdar är på plats och ger gärna en kort introduktion till konsten som visas. 
 • Universitetet halkar ner på Klimatstudenternas ranking – men det finns förklaringar 2022-04-11 Universitetet har nu halkat ner på Klimatstudenternas rankning. Under förra året kom Stockholms universitet på sjätte plats men halkade i årets ranking ner till en artonde plats. Men det är inget som oroar Magnus Breitholtz, ordförande vid Stockholms universitets Miljöråd.
 • Foto: Jason Goodman/Unsplash Vill din institution delta i mentorskapsprogrammet 2022-2023? 2022-04-07 Den centrala alumnverksamheten bjuder nu in institutioner som vill delta i nästa läsårs mentorskapsprogram. Programmet stärker kopplingen mellan institutioner och alumner samt svarar på studenters behov av arbetslivsanknytning.
 • På MSB:s karta över skyddsrum i Sverige går det att ta fram vilka skyddsrum som finns på Frescati. B Så fungerar det med skyddsrum på Frescati 2022-04-06 På universitetsområdet i Frescati finns plats för omkring 6 500 personer i de skyddsrum som finns i olika byggnader.
 • Marie Högström, personalchef vid Stockholms universitet. Foto: Anna-Karin Landin. Så kan du som anställd stötta Ukraina 2022-04-04 Kriget i Ukraina fortsätter och det finns ett stort engagemang för Ukraina hos medarbetare och studenter. Många vill hjälpa krigsdrabbade kollegor. Marie Högström, universitetets personalchef, berättar vad som är viktigt att tänka på för den som vill engagera sig, inte bara som privatperson.
 • Yvonne Svanström. Foto: Ingmarie Andersson Nu inleds fokusutvärdering av forskningsmiljöer 2022-04-04 Målet är att föra konstruktiva samtal om forskningsmiljöers sammansättning och kommande utveckling.
 • Information om sjukskrivning med anledning av coronaviruset 2022-03-31 Krav på läkarintyg från dag 15 (fr.o.m. den 19 januari) samt slopat karensavdrag (fr.o.m. den 8 december 2021) upphör den 31 mars 2022.
 • Magnus Nermo: Jag är hedrad att ingå i Samhällsvetenskapliga fakultetens ledning 2022-03-31 Sedan förra året är professor Magnus Nermo vicedekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Som tidigare prefekt vid Sociologiska institutionen kan han förstå det viktiga och ofta tunga uppdrag fakultetens prefekter har.
 • Enkät: Vad har du för smultronställe i Södra huset? 2022-03-30 Den långa korridoren med allt ”liv”, konsten och arkitekturen, Café Prego och biblioteket på Nordiska Latinamerikainstitutet. Läs vad några medarbetare har för smultronställen i Södra huset.
 • Höjt friskvårdsbidrag 2022-03-30
 • På sikt är tanken att den nya institutionen ska samlokaliseras i en del av Arrheniuslaboratorierna. Bild framtagen av Nyréns Arkitektkontor AB. Ny institution samlar flera lärarutbildningar 2022-03-29 Tre institutioner har gått samman till universitetets största – Institutionen för ämnesdidaktik. Det bådar för en tydligare organisation både för medarbetare och studenter, menar de båda prefekterna.
 • Foto: Unsplash Ny lagringstjänst underlättar för forskare att dela data 2022-03-29 Med molntjänsten Sunet Drive har det blivit enklare och säkrare för forskare att lagra, hantera och dela forskningsdata med varandra.
 • Alasdair Skelton, Magnus Breitholtz och Paul Glantz. Foto: Ingmarie Andersson. Forskare från universitetet på plats vid klimatdemonstration 2022-03-29 Under fredagen den 25 mars genomfördes klimatdemonstrationer runt om i världen. I Stockholm hade det samlats tusentals människor utanför Riksdagshuset för att sedan tåga mot Tantolunden. Flera forskare från Stockholms universitet var på plats för att visa sitt stöd.
 • Exportkontroll 2022-03-28
 • Illustration: Elsa Wikander/Azote Forskningsetisk policy för universitetet 2022-03-24 Stockholms universitet har nu en forskningsetisk policy för att främja god forskningssed och ge vägledning åt medarbetare.
 • Demonstation på Sergels torg till stöd för Ukraina. Foto: Per Larsson Engagemang för att hjälpa ukrainska forskare 2022-03-23 Frysta samarbeten med ryska universitet och möjlighet att söka stipendier för att ta emot ukrainska forskare. Vi har talat med rektor och ett par prefekter om hur Rysslands krig mot Ukraina påverkar Stockholms universitet.
 • Konferens lyfter akademins roll i övergången till ett hållbart samhälle 2022-03-22 I juni hålls en konferens kring akademins roll i övergången till ett hållbart samhälle. Konferensen anordnas av universitetsalliansen Stockholm trio och Stockholm Environment Institute.
 • Foto: Most Photos Ha koll på utrustningen vid utlandskontakter 2022-03-21 Inte bara kemikalier, utrustning och programvaror kan användas både civilt och militärt. Också kunskap och information om hur de används kan ha dubbla användningsområden och får därför inte föras utanför EU utan tillstånd.
 • Försening av upphandling av tryckeriavtal 2022-03-21 Upphandling av nytt avtal med tryckerier pågår och beräknas vara klart Q2-2022. Det berör dig som beställer trycksaker från bland annat produktionsverktyget.
 • Dekanus krönika – mars 2022-03-18 Läs vad Yvonne Svanström, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten, skriver i sin senaste krönika.
 • Henrik Cederquist. Foto: Niklas Björling Lärarrekrytering, ekonomi och en orolig omvärld 2022-03-18 Den anslagsfinansierade verksamheten vid Stockholms universitet var i ekonomisk balans under förra året. Det är bra, men det har också inneburit att det strategiska utvecklingsarbetet har fått stå tillbaka.
 • Nya arbetstider för teknisk och administrativ personal 2022-03-17 De lokala parterna vid Stockholms universitet har tecknat ett nytt kollektivavtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal. Avtalet gäller retroaktivt från 1 januari 2022.
 • Foto: Igor Stevanovic/Mostphotos Forskarsamtal på temat heder, brott och samhällets ansvar att skydda 2022-03-17 Stockholms Barnrätsscentrum bjuder in forskare vid universitetet som intresserar sig för, eller vill lära sig mer om, heder brott och samhällets ansvar.
 • Seminarium för universitetslärare: Erfarenheter av hybridundervisning 2022-03-16 Seminarium om hybridformer i undervisning — möjligheter, utmaningar, teknik och annat smått och gott. Under seminariet diskuterar vi vad vi lärt oss om hybridformer hittills, och hur vi ser på framtida utveckling.
 • Temafika om vårens rekryteringskampanj och studentens fem personlighetstyper 2022-03-16 För dig som vill ha koll på universitetets centrala kommunikationskampanj och kanske få inspiration till institutionens eget arbete.
 • Dekanus har ordet – december 2022-03-16 Läs vad Yvonne Svanström, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten, skriver i sin senaste krönika.
 • Tillfälliga prisjusteringar gällande gas  2022-03-16 Just nu upplever våra leverantörer oväntat höga prisökningar, vilket innebär att de gjort tillfälliga pristillägg för att kunna upprätthålla hållbar produktion och leverans av exempelvis gas.
 • Äldre böcker ut bibliotekets samling. Foto: Niklas Björling. ”Biblioteken är samhällets och forskningens minne” 2022-03-16 Vilka böcker på Stockholms universitetsbibliotek bör bevaras på ett säkert ställe om det skulle uppstå en krigssituation? Hur sker urvalet och vem gör vad?
 • Uppdaterat Officepaket med tillgänglighetsanpassade formatmallar 2022-03-15 Ladda ner universitetets uppdaterade Officepaket som är anpassat efter nya digitala riktlinjer och har tillgänglighetsanpassade formatmallar.
 • Bilpool vid Frescati 2022-03-14 Nu finns en bilpoolslösning på parkeringen vid Södra Huset. Tre bilar tillhandahålls för allmänheten, men tanken är att dessa främst ska användas av medarbetare eller studenter vid Stockholms universitet.
 • Internationell konferens för universitetslärare — ISSOTL22 2022-03-11 Samarbete, tvärvetenskapligt och innovativt om undervisning och lärande i högre utbildning när universitetslärare träffas i Kanada vid den årliga internationella konferensen ISSOTL22 den 2–5 november. Dags lämna bidrag!
 • Ny studie: Digitala möten minskar klimatavtrycket upp till tusen gånger 2022-03-11 Klimatavtrycket orsakat av en konferens i Paris skulle vara tusen gånger större om den sker på plats, jämfört med om konferensen skulle genomföras digitalt. Det visar en mindre studie gjord av klimatforskare vid Stockholms universitet.
 • Stockholms universitet är nu med i Science Business 2022-03-10 Science|Business är ett nätverk av organisationer från industri, forskning och innovation samt politiska beslutsfattare. Genom Science|Business har Stockholms universitet tillgång till en ny plattform där den senaste utvecklingen inom forsknings- och innovationspolicy och -praxis diskuteras.
 • Ny mall i e-postverktyget 2022-03-10 Nu är nya mallen för nyhetsbrev klar att användas efter höstens uppdatering.
 • Nyhetsbrevet om utveckling av undervisning baserat på forskning 2022-03-08 Nypremiär! Nyhetsbrevet Aktuell högskolepedagogisk forskning utkommer med ny grafisk form och dessutom med ett temanummer om genus och jämställdhet i högre utbildning. Det är gjort med AHF-redaktionens fulla entusiasm och stora kunskap.
 • Åsa Petri Foto: Regeringskansliet Universitetet får ett International Office 2022-03-08 Sedan januari 2022 finns universitetets stöd för det internationella arbetet samlat i International Office, Gruppen för stöd till internationalisering på svenska. Gruppen är placerad vid Studentavdelningen.
 • Berit Olofsson. Foto: Rickard Kilström Hon driver på för en jämställd akademi 2022-03-07 Berit Olofsson, professor i organisk kemi och sektionsdekan för kemi, är aktiv i arbetet för att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att verka inom akademin.
 • Ökad risk för cyberattacker med anledning av världsläget 2022-03-07 Var alltid försiktig med att öppna bifogade filer och klicka på länkar i mejl, särskilt nu. Även om ett mejl ser ut som de kommer från någon du känner så kan avsändaren vara förfalskad. 
 • UD avråder från alla resor till Ukraina, Belarus och Ryssland 2022-03-07
 • Karina Shyrokykh har varit med och arrangerat manifestationer för Ukraina, här vid Norrmalmstorg. Foto: Nordic Ukraine Forum ”Invasionen är en tragedi som också är svensk” 2022-03-04 Karina Shyrokykh är född och uppvuxen i Ukraina. Hon kom till Stockholms universitet som postdoktor 2019 och är lektor vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.
 • Systematiskt arbete med informationssäkerhet 2022-03-04 Etableringen av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete skyddar och säkrar universitetets informationstillgångar.
 • Profilseminarium: Öppen akademi och trygga rum? Om kontroversiella teman i våra utbildningar 2022-03-04 Akademin behöver vara en central del av det demokratiska samhällets infrastruktur och värna om den akademiska friheten. Men vad händer när olika ideal kolliderar i undervisningssituationer? Hur kan vi värna om den akademiska friheten samtidigt som vi skapar trygga rum? Välkommen till årets första profilseminarium vid Humanvetenskapliga området
 • En uppmaning med anledning av låsta salar 2022-03-04 Vi vill påminna om att det är mycket viktigt att den person som låst upp en lokal säkerställer att lokalen är tom och att dörren är låst när lokalen lämnas.
 • Utlysning av blandade intensivprogram (BIP) inom Civis 2022-03-04 Inom CIVIS finns nu en utlysning av så kallade Blended Intensive Programmes (BIP:s) för att ge kortare kurser om 3-6 ECTS som innehåller både en fysisk och en virtuell kursdel. I utlysningsformen ingår ersättning för planeringstid, omkostnader och mobiliteter för både studenter och lärare.
 • Inventering av samarbeten med Ryssland och Belarus 2022-03-02 Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och de sanktioner som införts behöver Stockholms universitet inventera pågående forskningsprojekt och forskningssamarbeten.
 • Kort kö till gästforskarbostäder 2022-02-25 Just nu är kön kortare än vanligt till universitetets gästfoskarbostäder. Informera gärna inresande medarbetare/kollegor om möjligheten att hyra bostad via universitetet!
 • Workshop: ABC-metoden för kursdesign 2022-02-23 Med ABC-metoden skapar du och dina kollegor välstrukturerade kurser med en inspirerande blandning av läraktiviteter som stödjer studenters lärande. Läraktiviteterna kan användas i både fysiska och digitala rum inom områdena; inhämta kunskap, samarbeta, diskutera, utforska, tillämpa och praktisera, skapa. Workshoppen är anpassad för att skapa kurser i Athena. Delta gärna i lärarlag med fokus på en av era kurser.
 • Anvisningar för rektorsföredragning, RF 2022-02-23 Här hittar du anvisningar och mallar för föredragning av ärenden som ska anmälas för beslut av rektor vid rektorsföredragningen.
 • Rektorsbeslut om återgång till campus 2022-02-22 Från den 9 februari 2022 är de flesta restriktioner mot covid-19 är borttagna. Universitet återgår successivt till undervisning på campus, anställda återgår successivt till arbetsplatsen.
 • Dolda gudar, föreläsning på Fakultetsklubben 2022-02-21 med Nils Håkanson, kl 17-19
 • Foto: Anna-Karin Landin Nu börjar arbetet med nya strategier 2022-02-21 En universitetsstrategi befäster och kommunicerar lärosätets långsiktiga vision, dess kärnvärden och dess övergripande prioriteringar.
 • Foto: Mostphotos Forskare kan söka populärvetenskapligt arbetsstipendium 2022-02-18 Bokförlaget Natur & Kultur utökar antalet stipendier under 2022.
 • Grundutbildning för arbetsmiljöombud – två heldagar 2022-02-18 En grundläggande utbildning för dig som arbetsmiljöombud om arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor.
 • Dan Andrée, Brysselrepresentant för universitetsalliansen Stockholm trio. Foto: Brysselkontoret Han sätter Stockholm trio på kartan 2022-02-18 1983 smet han in bakvägen i Bryssel. 2020 försökte han ta sig därifrån. Nu sätter Dan Andrée Stockholm trio på både Bryssel- och världskartan. Pandemin har inneburit svårigheter men Brysselkontoret invigdes 2021 och nu växlar man upp.
 • Nytt Panorama 18 februari 2022-02-18 Utbildningsministern tycker till, en märklig gammal tavla, och hur ska vi egentligen undervisa efter pandemin?
 • Teknikergruppens rondering i Albano 2022-02-17 Från och med 1 mars uppdateras schemat för teknikernas tillsyn av lokalerna i Albano. En gång i veckan kommer medarbetare från teknikergruppen att göra en kontrollrunda vid verksamheterna.
 • Rekryteringsutbildning 2022-02-17
 • Fyllnadsval till fakultetsnämnden 2022-02-16 Ett fyllnadsval har genomförts för att fakultetsnämnden ska vara fulltalig.
 • Klimatverktyget lanseras 1 februari 2022-02-16 Från och med 1 februari är klimatverktyget tillgängligt för alla institutioner och avdelningar vid universitetet.
 • CIVIS academy 2022-02-14 Civis-alliansen erbjuder tolv seminarier och kurser för T/A-personal och lärare som äger rum under våren och sommaren. Vissa av dem anordnas på plats, vissa online. Vissa riktar sig till utpekade funktioner, andra är mer allmänt tillgängliga. De flesta handlar om erfarenhetsutbyte.
 • Förändrad rutin vid bokning av resa 2022-02-14 Nu krävs det att den som beställer en resa förtydligar vem det är som ska resa samt vad är ändamålet med resan.
 • Kontaktperson för lokalvård – påminnelse 2022-02-14 Hanteringen av kontaktpersoner för lokalvård vid universitetets institutioner/avdelningar är sedan förra året automatiserad. Följande är en påminnelse om att tilldela medarbetare rollen.
 • Träning i Frescatihallen vårterminen 2022 2022-02-10 Anställda vid Stockholms universitet har möjligheten att gratis delta i gruppaktiviteter i Frescatihallen. Nedan finns information om hur du kan delta och schemat för vårens aktiviteter.
 • Ny tidplan för projektet Införande av Inspera 2022-02-09 Projektet för att införa Inspera som nytt verktyg för digital examination har delats upp. Fr o m april blir det möjligt att använda Inspera för hemtentamen och tentor/duggor. Inspera kommer att införas gradvis på universitetet, mer information om tidplanen kommer senare.
 • Enkäten visar att pandemin orsakat problem för många doktorander. Foto: Jens Olof Lastein Pandemin vållade problem för doktorander 2022-02-09 Doktoranderna är generellt nöjda. Men pandemin har ställt till med problem och många önskar en bättre introduktion. Det visar medarbetarundersökningen.
 • SILA-projektet ska skapa kvalitet i distansutbildning 2022-02-08 Nytt högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt ska generera i en modell för hur man kan arbeta med att skapa hög kvalitet i distansutbildning för studenter och lärare med fokus på den studiesociala miljön genom dialog, kontinuerlig utveckling och kollegial samverkan.
 • ”Examinationslyftet” ska hjälpa lärare tänka nytt kring digital examination 2022-02-08 Institutioner och lärare som vill examinera studenter med universitetets nya digitala examinationsverktyg Inspera ska få hjälp att komma igång med verktyget men också att tänka nytt kring examinationsformer.
 • Workshop: Examinera dina studenter effektivt, hållbart och pedagogiskt med digitala stödsystem 2022-02-07 Lär dig mer om hur du som lärare kan examinera dina studenter med de digitala stödsystem som tillhandahålls av Stockholms universitet. En introduktion till universitetets nya digitala examinationsverktyg Inspera. Här får du konkreta råd och tips kring hur du kan tänka när du omvandlar din salstentamen till digital hemtentamen samt möjlighet att diskutera och reflektera över hur du kan utveckla dina digitala examinationer.
 • Kommunikationsnätverksträff 2022-02-07 Under förmiddagen fredagen den 11 februari kommer du som är medlem i Kommunikationsnätverket att kunna delta i vårens Kommunikationsnätverksträff.
 • Delta kostnadsfritt i SNS seminarier 2022-02-07 Under 2022 är Stockholms universitet medlemmar i SNS, Studieförbundet näringsliv och samhälle. Alla anställda kan delta kostnadsfritt i SNS seminarier under året.
 • Utbildning för administratörer i SISU 2022-02-03 I utbildningsdatabasen SISU hanteras kursplaner och utbildningsplaner för utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå. Dessutom finns stöd för att lägga in forskarkurser. Det är även i SISU det årliga utbildningsutbudet läggs in.
 • Utbildning i rekryteringssystemet ReachMee 2022-02-02
 • Min arbetsplats: Konsthallen Accelerator 2022-02-02 Ett stenkast från tunnelbanan ligger Accelerator, universitetets konsthall som visar samtidskonst av svenska och internationella konstnärer.
 • Hemarbete för de som kan till 14 februari 2022-02-02 Regeringens uppdrag till myndigheter att möjliggöra hemarbete för de som som kan upphör 14 februari.
 • Civis-universitet. Foto: Civis Mycket på gång inom Civis-samarbetet 2022-01-31 Stefan Nordlund, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik, samt representant för Stockholms universitet i Civis-samarbetet berättar om vad som är det viktigaste som händer kring universitetsalliansen Civis och Stockholms universitet just nu.
 • Anmälan vid exponering av coronaviruset 2022-01-31 Om en medarbetare/student vid universitetet blivit exponerad för covid-19 i samband med arbetet ska detta fortsatt anmälas, utan dröjsmål, som ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.
 • Migrationsverket ändrar sin praxis gällande heltidsstudier 2022-01-28 Migrationsverket har utökat möjligheten till undantag från kravet på heltidsstudier. Det gäller specifikt de studenter som behöver förlängning av sitt uppehållstillstånd utöver ordinarie studietid för att slutföra sin utbildning.
 • Ny version av Microsoft Office tillgänglig 2022-01-27 Nu finns en ny version av Microsoft Office tillgänglig för datorer som ej är anslutna till Arbetsplatstjänsten.
 • Universitetsgemensam kvalitetskonferens – kvalitetssäkring för utveckling av utbildning 2022-01-27 Stockholms universitetets första universitetsgemensamma kvalitetskonferens gick av stapeln via Zoom den 26 november, 2021, kl. 9-12.
 • Förändringar i inställningar för LDAP från 16 februari 2022-01-25 Vissa institutioner/personer använder ldap.su.se för att hämta information om användare. Fr o m 16 februari kommer endast krypterade kopplingar accepteras varför berörda måste ändra sina inställningar.
 • Clas Hättestrand. Foto: Sören Andersson/Stockholms universitet Kvalitetssäkringssystemet för utbildning utvärderat 2022-01-24 När UKÄ utvärderade universitetets kvalitetssäkringssystem hittade de brister, men det samlade omdömet blev dock Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll.
 • Lär dig bedöma pedagogisk skicklighet 2022-01-22 Nu öppnar anmälan till ny omgång av den nationella kursen "Att bedöma pedagogisk skicklighet". Tillsammans med kollegor från Sveriges olika lärosäten utvecklar du din förmåga att bedöma pedagogisk skicklighet. Du får bland annat läsa och bedöma pedagogiska portföljer samt skriva pedagogiska sakkunnigutlåtanden. Det finns gott om utrymme att diskutera bedömningsarbete med både mentorer och kurskollegor. OBS! Sista anmälningsdag 15 feb. Kursstart 20 sep
 • Astrid Söderbergh Widding Foto: Anna-Karin Landin Krav på myndighet för e-infrastruktur för forskning 2022-01-20 Inrätta en myndighet för e-infrastruktur. Det kräver rektorerna för Sveriges största universitet. Utan ett samordnat effektivt stöd kommer svensk forskning att hämmas, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.
 • Anne Stigell. Foto: Roger Olausson Ny nod för digital tillgänglighet 2022-01-20 Anne Stigell vid Kommunikationsavdelningen är universitetets nya projektledare för ökad digital tillgänglighet.
 • Workshop: Få oumbärliga verktyg till din digitala undervisning 2022-01-20 Lär dig hur digitala verktyg, öppna lärresurser och samarbetsmiljöer online kan användas för undervisning och lärande. För dig som letar nya idéer och undervisningsstrategier som hjälper dina studenter lyckas med studierna.
 • Foto: Theresé Täckenström Min arbetsplats: Centrum för universitetslärarutbildning 2022-01-19 Undervisa lärare, behövs det? Ja, absolut. Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet, även kallat CeUL, stöttar universitetslärare i pedagogisk utveckling
 • Organisationsförändringar från årsskiftet 2022-01-19 Den 1 januari 2022 skedde nedanstående organisationsförändringar vid Stockholms universitet.
 • Kreativa utvecklingsprojekt i fokus — pedagogiska ambassadörer berättar 2022-01-19 Utveckling av ny form för handledning av examensarbeten, digitalt lärande, digitala examinationer och mer när pedagogiska ambassadörer berättar om utvecklingsprojekt de genomfört vid sina institutioner under året — vilka utmaningar de har ställts inför, vad de har gjort och hur det gick.
 • Universitetslärarutbildning 1, omg 1 VT22 2022-01-19 I universitetets högskolepedagogiska grundkurs möter du en pedagogisk plattform för professionell dialog och reflektion kring universitetslärarrollens förutsättningar och möjligheter när det gäller undervisning och lärande. Här jobbar du bland annat med kursdesign: lärandemål, undervisningsformer, återkoppling/bedömning och examination.
 • Forskarhandledningskursen som lyfter både teori och praktik 2022-01-18 Kursen vänder sig till dig som är forskarhandledare, antingen du är erfaren eller ny. Du får verktyg och utrymme att tillsammans med kollegor från olika ämnesområden reflektera över din handledning. Genom gruppdiskussioner och engagemang får du med dig nya kunskaper, insikter och inspiration.
 • AlbaNova (foto: Ingmarie Andersson) Engergikartläggning AlbaNova 24/1–1/6 2022-01-18 Under våren 2022 genomför Akademiska hus en energikartläggning av samtliga byggnader i AlbaNova. Arbetet påbörjas den 24 januari och planeras vara klart slutet av maj.
 • Foto: Ingmarie Andersson Dialoger viktig del i kvalitetssäkring av forskning 2022-01-18 Universitetet utvecklar arbetet med kvalitetssäkring av forskning genom dialog och ökad användning av befintliga data. Nu har de första kvalitetsdialogerna genomförts.
 • Föreslå en artikelidé till The Conversation 2022-01-17 Är du forskare och har en bra idé på en populärvetenskaplig artikel som du tror skulle passa i det digitala magasinet The Conversation? Här kan du föreslå din idé.
 • Studentstödjande verksamheter för dig som universitetslärare 2022-01-13 Studenthälsan, Studie- och språkverkstaden och Särskilt pedagogiskt stöd stöttar universitetets studenter i olika frågor. Visste du att du som universitetslärare också kan nyttja deras kompetens?
 • Ta hjälp av den automatiska telefonisten! 2022-01-12 Med hjälp av vår automatiska telefonist kan du hänvisa din anknytning snabbt och enkelt. Du kan också få hjälp att ringa en kollega även om du inte kan dennes anknytning. Lägg anknytning 2300 på minnet eller i telefonen. 
 • Nu har vi öppnat det nya ekonomisystemet 2022-01-10 Vi har idag öppnat det nya ekonomisystemets delar leverantörsreskontraportal, kundreskontraportal, e-handelsportal, anläggningsmodul, projektmodul, bokföringsportal och uppföljningsmodul. Driftsättning av modulen Budget och prognos sker under hösten 2022.
 • Universitetslärarutbildning 3 ─ fördjupningskurs om pedagogisk utveckling och akademiskt lärarskap 2022-01-07 Du gör en djupdykning i en undervisningsfråga som är relevant för just ditt ämnesområde. Du lär dig mer om utveckling av undervisning baserat på forskning och hur du arbetar med ett akademiskt lärarskap. Här är fördjupningskursen Universitetslärarutbildning 3 för dig som undervisar inom det humanvetenskapliga området.
 • Nytt nationellt prov för grundläggande behörighet 2022-01-03 Universitets- och högskolerådet (UHR) har i uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt prov som mäter grundläggande behörighet för högskolestudier. Provet kommer att ges under en försöksverksamhet 2022–2023, med ett första provtillfälle 9 oktober 2022.
 • Möjlighet att hyra ut bostäder till alla studentgrupper förlängs 2022-01-03 Det behöver finnas goda möjligheter till rekrytering av studenter, särskilt från utlandet, och därför är det viktigt att lärosätena kan erbjuda en bostad. Nu förlängs möjligheten för nio lärosäten att hyra ut bostäder till alla grupper av studenter.
 • 13,5 miljoner till kvalitetshöjning i distansutbildning 2022-01-03 Stockholms universitet är ett av åtta lärosäten som får finansiering från Universitets- och högskolerådet (UHR) för att vidareutveckla distansutbildningen. Totalt fördelas 13,5 miljoner kronor.
 • Högskolepedagogiskt lyft ska stärka pedagogiken inom högskolan 2022-01-03 Regeringen ger Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att under 2022 samla det högskolepedagogiska arbetet i ett högskolepedagogiskt lyft som ska främja ett gemensamt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor.
 • Fläktservice Frescati Norra 2021-12-27 I februari och mars 2022 utförs fläktservice i Geovetenskapens Hus och Arrheniuslaboratorierna.
 • Covid-19: Planering inför vårterminen 2022 2021-12-26 Från och med 23 december 2021 gäller nya allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19.
 • Lär dig undervisa naturvetenskapliga ämnen — praktisk introdutionskurs 2021-12-22 Oavsett om du vill utforska pedagogiska teorier, hitta inspiration till din undervisning eller helt enkelt lära dig att undervisa ditt ämne, den här praktiska introduktionskursen hjälper dig komma igång att undervisa och du blir en skickligare universitetslärare.
 • Studie: Snålspolande kranar försämrar inte handhygienen 2021-12-20 Handhygienen förändras inte av att tvätta med snålspolande kranar. Det visar en mindre studie som gjordes vid Institutionen för miljövetenskap.
 • Arbetsordning respektive Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet 2021-12-20 Här återfinns Arbetsordning vid Stockholms universitet samt universitetets Besluts- och delegationsordning.
 • Lokalstrategi bidrar till målet om koldioxidneutralitet 2021-12-20 Hur kan rockader vid universitetet bidra till minskade koldioxidutsläpp och billigare hyror? Erik Wiklund, lokalstrateg vid Fastighetsavdelningen, menar att det finns ett tydligt samband.
 • Resultat miljörevision: Hög medvetenhet – men oro för konsekvenser av minskat flygande 2021-12-19 Medvetenhet och engagemang genomsyrar miljöarbetet vid Stockholms universitet, men samtidigt finns det också en oro hur minskat flygande kan påverka forskning, utbildning och samverkan. Det visar resultatet från miljörevisionen som genomfördes i november.
 • Stockhlms universitets julkort 2021. Foto: ARTDI Julkort 2021 2021-12-17 Årets julkort finns nu publicerade i Mediabanken.
 • Akut systemåtgärd i Polopoly 17/12 kl 15.30-16 2021-12-17 Avbrottet vara 20-60 minuter. Vi ber om överssende med att avbrottet måste ske med så kort varsel.
 • Viktig information för dig som använder det trådlösa nätet eduroam 2021-12-16 Alla som använder det trådlösa nätverket eduroam och inte använt de automatiska inställningarna behöver byta inställningar i sina enheter före den 12 januari. Det finns automatiska inställningar för olika enheter och du kan göra förändringen redan nu.
 • Aktivitetsskåp ska inspirera till aktivitet/rörelse utomhus 2021-12-16 Frescati och Kräftriket är bland de första universitetsområdena i Sverige som på prov utrustats med en sorts aktivitetsskåp. Skåpen erbjuder möjlighet till aktivitet utan krav på egen utrustning.
 • Lär dig undervisa humanvetenskapliga ämnen — praktisk introduktionskurs 2021-12-15 Du har liten erfarenhet av att undervisa och vill nu lära dig att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Den här praktiska högskolepedagogiska introduktionskursen hjälper dig komma igång att undervisa och du blir en tryggare och skickligare universitetslärare.
 • Covid-19: Nya rekommendationer från och med 8 december 2021-12-09 Den 7 december aviserade regeringen och Folkhälsomyndigheten att nya rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19 införs från och med 8 december.
 • Avsteg från kursplan möjligt även i vår, restriktioner för fysiska evenemang 2021-12-09 För att minska smittspridningen av covid-19 fortsätter avsteg från kursplaner vad gäller examinationsform vara möjliga även under första halvan av vårterminen 2022.
 • Foto: Privat Romanska och klassiska institutionen medverkade vid Statsbesök från Spanien 2021-12-03 Ken Benson, professor i spanska med inriktning på litteraturvetenskap vid Stockholms universitet deltog i panel om språkliga och litterära relationer mellan Sverige och Spanien.
 • Panorama december 2021 2021-12-02 En ny jätteinstitution efter nyår, varför du borde bli prefekt och VR-forskning! Och ett besök på Fakultetsklubben! Släpps 3 december 08.00.
 • Foto: Travis Olbrich/Flickr cc Forska utan att flyga – hur blir det när restriktionerna lättar? 2021-11-30 Under coronapandemin sjönk flygresorna inom universitetet. Hur blir det när och om det blir lättare att resa igen? Vid universitetet tas olika initiativ för att inspirera fler att välja alternativ till flyget.
 • Catering i Albano 2021-11-30 Nu kan universitetets alla verksamheter ta del av Proviant Albanos cateringtjänster.
 • Nytt system för att skicka brev/paket 2021-11-29 PostNords nuvarande system för att skicka paket/brev håller på att fasas ut och ersätts med deras webbaserade tjänst – PostNord Portal Business. Institutioner/avdelningar kan redan nu få tillgång till den nya tjänsten.
 • Samarbete för att göra skillnad 2021-11-29 Nu finns möjlighet för medarbetare och studenter vid Stockholms universitetet att skänka sin pant till förmån för Friends arbete mot mobbing.
 • Per Carlbring och Anna Mautner med vårdhunden Ludde som är med i behandlingen av patienter som lider av hundrädsla. Foto: Annika Hallman Här får patienter gå i terapi hos blivande psykologer 2021-11-29 Vid Psykologiska kliniken på Campus Albano möts patienternas behov av terapi och studenternas behov av utbildning. Med de nya lokalerna knyts också verksamheten närmare forskning.