Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Är du student och vill hjälpa biblioteket att bli bättre? 2018-02-22 Dina åsikter är viktiga för att biblioteket ska kunna vidareutvecklas och förbättras. Vi vill veta hur du tycker att biblioteket fungerar för dig! Därför genomför vi nu i mars en användarundersökning i form av intervjuer.
 • Lågt tryck i vattenledningar på Frescati 2018-02-22 En vattenläcka i Lill-Jansskogen påverkar vattentrycket i hela Frescatiområdet. Stockholm vatten och avfall arbetar med att åtgärda läckan.
 • Queerseminariet: Flersamhet i samtida svenskspråkig skönlitteratur 2018-02-22 Maria Margareta Österholm, doktor i litteraturvetenskap, Stockholms Universitet.
 • Temafika Kommunikationsnätverket - #Faktatillit 2018-02-22 Välkommen till ett temafika då Elsa Helin från Sektionen för kommunikation berättar om satsningen #faktatillit. Hör om hur du som kommunikatör kan jobba med och använda dig av hashtag faktatillit.
 • Lunch för Kommunikationsnätverket 2018-02-22 Från 11.15 och en timme framåt är alla som arbetar med kommunikation på SU välkomna att äta lunch tillsammans.
 • Årsredovisning 2017 2018-02-22
 • Problem med kopplingen Mondo-Ladok gör att information tillfälligt kan försvinna 2018-02-21 Alla lärosäten i Sverige går över till Ladok i snabb takt under 2018. När Ladok stängs ner påverkas alla system med kopplingar till Ladok, bland annat Mondo som tappar information tillfälligt.
 • Myrdalpriset till Timo Boppart och Per Krusell 2018-02-21 Myrdalpriset 2017 har tilldelats Tomi Boppart och Per Krusell vid Institutet för Internationell ekonomi vid Stockholms universitet.
 • Stockholms universitets hållbarhetsforum 2018-02-21 Den 21 mars 2018 anordnas Stockholms universitets hållbarhetsforum i Aula Magna, på temat Framtidens energi och resurser. Du är välkommen att delta i dialogen med våra forskare kring hur problemen inom miljö- och hållbarhetsområden ska kunna lösas.
 • Universitetets värderingar synas 2018-02-21 Vart är Stockholms universitet på väg? Och lever vi upp till våra värderingar? Nu börjar arbetet med att utforma nästa omgång övergripande strategier. Samtidigt kommer universitetet att ingå i ett stort internationellt projekt om lärosätens kärnvärden.
 • SU förbereds för nya dataskyddsförordningen 2018-02-21 Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft, den så kallade GDPR, General data protection regulation. Vid lärosäten och andra myndigheter pågår ett intensivt arbete inför den nya lagen, som kommer att påverka alla som hanterar personuppgifter.
 • Juho Härkönen utnämnd till professor i sociologi vid EUI i Florens 2018-02-20 Juho Härkönen har utnämnts till professor i sociologi vid European University Institute, EUI, i Florens.
 • Workshop: Konflikthantering i forskarhandledning 2018-02-20 Relationen mellan doktorand och handledare är inte alltid friktionsfri utan kan kantas av allt från mindre frustrationer till utagerande konflikter. Workshop för dig som är forskarhandledare där du får en ökad förståelse för konflikternas natur och verktyg att hantera och lösa dem.
 • Universitetsnytt 1 2018 2018-02-19 En ny institution med fokus på folkhälsa, internationellt projekt om lärosätens värderingar och tema kvalitet inom utbildning hittar du i detta nummer av Universitetsnytt. 2018 års första profil är Katarina Bendtz, fysiker som forskar inom psykologi samt ligger bakom podden Professor Magenta.
 • Ny bok från Stockholms universitet upplåst i globalt Open access-projekt 2018-02-19 Stockholms universitet har sedan starten 2014 stöttat projektet Knowledge Unlatched som låser upp forskning publicerat på traditionella förlag och släpper den som open access. I mars publiceras The triple bind of single-parent families, samförfattad av Rense Nieuwenhuis. Men redan nu är den släppt fri.
 • 2018 års pedagogiska ambassadörer utsedda 2018-02-16 Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution. Åtta nya utvecklingsprojekt har startat för att stimulera till utveckling av undervisning och lärande. Projekten kommer bl.a. att arbeta med att motverka plagiering, utveckla nya undervisningsformer och kollegial återkoppling.
 • Rättvist och effektivt med digitala tentor 2018-02-16 Effektivare, billigare, rättssäkrare och bättre för studenterna. Så sammanfattar Janne Flyghed övergången till digital tentamen.
 • Stor utökning av möjlighet till digital tentamen 2018-02-16 Nu finns möjlighet till digital tentamen i alla skrivsalar på Stockholms universitet. Tentamenstjänsten stödjer olika typer av tentamen och kan spara mycket tid för lärare och kursadministratörer.
 • Christina Garsten new principal at SCAS 2018-02-15 Christina Garsten, Chair of the Executive Board of Score, researcher at Score and Professor of Social Anthropology at Stockholm University has been appointed new principal at SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study).
 • Christina Garsten ny föreståndare på SCAS 2018-02-15 Christina Garsten, ordförande för Scores styrelse, forskare vid Score samt professor i Socialantroplogi vid Stockholms universitet har utsetts till ny föreståndare för SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study) i Uppsala.
 • Wallenbergforskare tackade för stöd 2018-02-15 Förra året slog Stockholms universitet rekord i antal utnämnda Wallenberg Academy Fellows. För att tacka för stödet i ansökningsprocessen överraskade forskarna forskningssekreteraren som hjälpt dem.
 • Lärarutbildningens nyhetsbrev - det senaste brevet 2018-02-15 För att alla som är intresserade av lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning ska kunna hålla sig uppdaterade, ger Stockholms universitet ut Lärarutbildningens nyhetsbrev.
 • Doktorsexamen leder till god ställning på arbetsmarknaden 2018-02-15 Drygt 80 procent av de personer som tog sin doktorsexamen 1998-2012 var förankrade på arbetsmarknaden efter tre år. Etableringen var högst inom teknik och lägst inom humaniora och konst.
 • Ny modell för VFU vid Stockholms universitet 2018-02-15 Krönika av prorektor Clas Hättetrand.
 • Vägledarinfo från Studentavdelningen 2018-02-15 Välkommen till Vägledarinfo – nyhetsbrevet för dig som jobbar med studentadministration vid Stockholms universitet. Med detta månatliga brev vill vi informera om Studentavdelningens aktiviteter m.m. till institutionerna så att ni är uppdaterade om allt från ändrade öppettider till aktuella seminarier och alltid har korrekt information.
 • Ansök om stöd till fakultetsöverskridande utbildning 2018-02-15 Områdesnämnden för humanvetenskap stödjer fakultetsöverskridande utbildning – sista ansökningsdag är den 1 mars.
 • Ge blod i Frescati 2018-02-14 Onsdag 21 februari kommer blodbussen till Frescati. Klockan 8:30–18:00 går det att lämna blod på vändplanen vid Södra huset, Universitetsvägen 10.
 • Utlysning av medel för strategiska satsningar 2018-02-14 Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för bidrag till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 14 mars.
 • Anmälan till prefektmöte 2018-02-13 Rektors prefektmöten för vårterminen 2018 äger rum den 5 mars, 12 mars och 15 mars.
 • Temafika - Sammanhållen kommunikation till nationell och internationell student 2018-02-13 Välkommen till ett temafika där vi går igenom Stockholms universitets kommunikationskoncept som riktar sig mot nationell och internationell student.
 • Lärarkonferensen om undervisning i föränderlig värld 2018-02-13 Den 8 februari träffades över 300 universitetslärare vid universitetets lärarkonferens för att lära sig mer om undervisning och lärande i en föränderlig värld. Bland de frågor som lyftes var digitala verktyg i undervisningen, internationalisering, mångfald och inkluderande undervisning.
 • Nätfiskeförsök ”Kontrollera Din E-post” från Outlook Web App 2018-02-13 Ett nytt nätfiskeförsök cirkulerar just nu. E-postmeddelandet utger sig från att komma från Outlook Web App och innehåller länkar som du absolut inte ska klicka på.
 • Lär dig söka, värdera och referera vetenskapligt – källkoll för skrivande studenter 2018-02-13 Kom till biblioteket och lär dig hur du hittar vetenskaplig information och blir bättre på källkritik och referatteknik till din uppsats eller rapport. Efter föreläsningen, som tar 45 minuter, finns möjlighet till frågor och individuell handledning om informationssökning och akademiskt skrivande.
 • Utbildning i BESTA-klassificering 2018-02-13 Den partsgemensamma lönestatistiken inom det statliga avtalsområdet baserar sig på klassificeringssystemet BESTA, befattningsgruppering för statistik i staten.
 • ULV, VAL och Snabbspåret deltog på Bazaren 2018-02-12 Flera av de kompletterande lärarutbildningarna vid Stockholms universitet deltog vid årets utbildningsmässa Bazaren.
 • Bluffmail - phishing - nätfiske - skräppost 2018-02-09 Bedrägeriförsök på nätet blir allt vanligare och mer och mer sofistikerade. Var misstänksam mot e-postmeddelanden från personer du inte känner och var försiktig med att klicka på länkar och bifogade filer.
 • SPV:s informationsträffar 2018 – lär dig mer om din pension 2018-02-09 Myndighetsgemensam pensionsinformation för dig som har några år kvar till pensionen, men inte är på väg att ansöka om pension riktigt än.
 • Elina Druker ny professor i litterarurvetenskap 2018-02-09 Institutionen för kultur och estetik gratulerar Elina Druker som har utsetts till professor i litteraturvetenskap, med inriktning på barn- och ungdomslitteratur.
 • Fler forskare behöver engagera sig i Open Science 2018-02-08 Delad data gör att fler kan använda datan – men också upptäcka fel. Det gynnar alla och förändrar dynamiken i forskningen. Men fler forskare behöver engagera sig för att ändra normerna i forskarevärlden, säger Lars Arvestad, lektor vid Matematiska institutionen.
 • Nytt nummer av IT-avdelningens nyhetsbrev 2018-02-08 Nu kan du läsa årets första nyhetsbrev från IT-avdelningen. Är du inte redan prenumerant kan du bara anmäla dig genom att ange ditt namn och e-postadress så missar du ingen viktig information.
 • Utbildning PlanEdit (forts.) 2018-02-08 Detta är ett fortsättningstillfälle för dig som deltagit i PlanEdits grundutbildning
 • Utbildning PlanEdit (grund) 2018-02-08 För att få behörighet till PlanEdit måste du delta vid ett utbildningstillfälle.
 • Minska mängden skräppost genom träning 2018-02-08 Att få skräppost är irriterande för alla. Vårt skräppostfilter minskar mängden skräppost, och ju fler användare som hjälper till att ”träna” filtret desto effektivare blir det.
 • Utbildning i PlanEdit (grund) 2018-02-08 För att få behörighet till Planedit måste du delta i ett utbildningstillfälle
 • Utbildning i PlanEdit (forts.) 2018-02-08 Detta är ett fortsättningstillfälle för dig som deltagit i PlanEdits grundutbildning
 • Vill du arbeta som provledare på högskoleprovet 14 april? 2018-02-07 Vårens högskoleprov skrivs lördagen den 14 april. Vi behöver fler noggranna och ansvarstagande provledare inför kommande provtillfällen och söker dig som är anställd vid Stockholms universitet.
 • Rekryteringsutbildning 2018-02-06
 • Ladokutbildningar för personal 2018-02-06 Utbildning i Ladok är obligatorisk för den som ska lägga in uppgifter i Ladok. Gäller dock ej lärare och examinator. Vecka 44 2017 gick vi över till ett helt nytt Ladok och ger fortsättningsvis tvådagarskursen "Ladok grundutbildning", tidigare kallad "Ladok komplett". Vi ger även de separata kurserna, "Ladok forskaradministration" samt "Ladok Utbytesstudier".
 • Samernas nationaldag 6/2 2018-02-06 Samiska är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk, och det har minst lika gamla rötter på svensk mark som svenskan. Samiska är ett finsk-ugriskt språk, men samiska och finska är inte begripliga sinsemellan. De samiska dialekterna är också mycket olika; särskilt skiljer sig sydsamiskan från nordsamiska och lulesamiska.
 • Semikolonets dag 6/2 2018-02-06 Semikolonet lever gott i svenska språket; allt annat är lösa rykten. En av de hetaste skrivregelfrågorna genom alla tider är hur man använder semikolon.

Prenumerera på medarbetarnotiserna

En sammanställning av medarbetarnotiser skickas ut via mejl varje vecka. Vill du också få sammanställningen? Mejla Press & redaktion! 
E-post: redaktion@su.se