Inom Humanvetenskapliga området beviljas ansökningar om sabbatstermin för:
1. Ken Benson, Romanska och klassiska institutionen, 1 termin vid universitetet i Salamanca, Spanien
2. Mickaëlle Cedergren, Romanska och klassiska institutionen, 1 termin vid universitetet i Strasbourg, Frankrike
3. Håkan Fischer, Psykologiska institutionen, 1 termin vid University of Florida, USA
4. Mark Graham, Socialantropologiska institutionen, 1 termin vid Western Sydney University, Australien
5. Caroline Kerfoot, Institutionen för svenska och flerspråkighet, 1 termin vid Stellenbosch Institute for Advanced Study, Sydafrika.
6. Tanja Schult, Institutionen för kultur och estetik, 2 terminer vid Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österrike

Inom Naturvetenskapliga området beviljas ansökningarna om sabbatstermin för:
1. Joseph Samec, Institutionen för organisk kemi, till en sabbatstermin vid Padovas universitet, Italien
2. Jesús Piqueras, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, till en sabbatstermin avseende vistelse vid Köpenhamns universitet.