Ingemar Dahlgren
Ingemar Dahlgren. Foto: privat.

– Det är väldigt roligt att det satsas på studenthälsovård. Vi kommer att rekrytera tre nya personer, men i övrigt är det inte klart hur pengarna kommer att användas, det är någonting vi diskuterar just nu, säger Ingemar Dahlgren, verksamhetschef för Studenthälsan i Stockholm.

Anslaget på 2 100 000 kronor tillfaller lärosätet och sedan är det upp till rektor att besluta om var anslaget ska hamna. Rektor har beslutat att hela summan ska gå till Studenthälsan i Stockholm.

Ökat tryck på Studenthälsan

Studentkåren har signalerat att behovet hos studenterna av stöd från Studenthälsan har ökat. Det är framförallt efterfrågan på de individuella samtalen som är stor och studenterna uppger att det är svårt att få tider. Ingemar Dahlgren ser ett ökat tryck på Studenthälsan men menar att det framförallt beror på organisatoriska förändringar.

– Antal bokade individuella samtal har ökat men vi har också slutit avtal med KTH från 1 januari 2020, vilket har inneburit 18 000 fler studenter och vi anställde då tre nya personer. Vi ser ju att tiderna vi lägger ut för individuella samtal går åt snabbt men det finns lediga platser i grupper och workshoppar och det är lätt att komma fram till telefonrådgivningen. Efterfrågan på vår kompetens i studiemiljöfrågor har ökat och vi har sedan oktober 2020 utsedda kontaktpersoner som arbetar med institutionerna i dessa frågor, säger Ingemar Dahlgren.

De individuella samtalen består av samtal med psykolog eller kurator som har utbildning i psykoterapi. Det är korta kontakter med i snitt tre samtal.

– Behöver man en längre samtalskontakt eller annan hjälp hänvisar vi till primärvården. Uppdraget vi har är att arbeta förebyggande, och det har inte förändrats i och med det ökad anslaget, därför hänvisar vi många vidare till primärvården, säger Ingemar Dahlgren.