UHR bedömer gymnasiala utbildningar, eftergymnasiala yrkesutbildningar och högskoleutbildningar från andra länder. En bedömning visar vad en utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet och utlåtandet kan användas av den som planerar att studera vidare eller söka arbete i Sverige.

Syrien fortsatt i topp

Under 2017 ökade antalet positiva bedömningar som UHR utfärdade med 21,2 procent jämfört med 2016. Liksom föregående år ligger Syrien i topp både när det gäller antal ansökningar och antal utfärdade bedömningar. Därefter följer Iran och Irak.

Högskoleingenjör, civilingenjör, arkitekt, jurist och socionom är några av de vanligaste högskoleexamina. Men i särklass flest utlåtanden inom akademisk utbildning gäller allmänna kandidat-, magister- och masterexamina, där ekonomi och språk är vanligast.

Mer information på UHR:s webbplats.