– Det är viktigt att följa hur det lokala urvalet används och att det sker på ett rättssäkert och transparent sätt. Vi får nu en kartläggning och analys av lokalt beslutade urvalsgrunder vid antagning till högre utbildning, och det kommer hjälpa oss att se hur urvalet används, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Universitetskanslersämbetet ska redovisa uppdraget till Utbildningsdepartementet senast den 1 mars 2021.