Avdelningen för arkiv och registratur kommer från och med 8 februari uppgå i bibliotekets organisation. Det innebär att universitetets interna arkivorganisation får tillgång till bibliotekets omfattande kompetens när det gäller digital arkivering, och möjliggör nya arbetssätt och rutiner som kan ligga till grund för ett framtida e-arkiv för myndighetens allmänna handlingar. Omorganisationen innebär också att avdelningens 11 medarbetare fysiskt flyttar in i bibliotekets lokaler.