Folkhälsomyndigheten tar bort rekommendationen om utbildning på distans för universitet och högskolor från den 1 juni. Beslutet från Folkhälsomyndigheten innebär att lärosätena från och med den 1 juni kan återgå till undervisning och examination på campus, utan formella begränsningar i antal studenter. Med anledning av detta har rektor beslutat att från 1 juni påbörja en gradvis öppning av universitetet gällande undervisning och examination.

Varje institution gör egen bedömning

Vid universitetet innebär detta att varje institution får bedöma möjligheten att bedriva viss verksamhet på plats redan under sommaren. Verksamheten bör i så fall planeras för att minimera risken för spridning av covid-19.

Från och med höstterminen kan de flesta moment utföras på plats om smittläget och vaccinationstäckning så tillåter. Undervisning för stora studentgrupper på plats i form av storföreläsningar etc. bör dock undvikas, särskilt i början av hösten.

All undervisning och examination ska genomföras enligt Folkhälsomyndighetens gällande regler och rekommendationer om avstånd, undvikande av trängsel, handtvätt med mera för att minska risken för smittspridning.

Information om undervisning och examination under sommaren och hösten publiceras så snart som möjligt på institutionernas webbsidor, för hösten senast 20 juli 2021.

Salstentor kan genomföras

Tidigare beslut om att salstentor ej ska genomföras upphävs. Salstentor kan alltså åter genomföras, men av praktiska skäl i nuläget endast i institutionernas egen regi.

Sedan tidigare har Central tentamensadministration tagit emot bokningar för tentamenstillfällen från och med 1 november. Under perioden 1–4 juni öppnar de även för bokningar som avser tentamenstillfällen från 29 september till 31 oktober.

Mer information hos Folkhälsomyndigheten om gällande rekommendationer:

Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler, se särskilt gällande universitet och högskolor.

Inför sommaren och hösten 2021 – information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna.