Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling


Som så mycket annat våren 2020 fick universitetets lärarkonferens ställas in i slutet på mars på grund av coronavirusutbrottet. Med kort varsel skapade Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) istället ett program under en halvdag om det som många lärare just nu konfronteras med: hur man kan undervisa och genomföra examinationer på distans med hjälp av digitala verktyg och alternativa arbetsmetoder. Parallella sessioner hölls varje timme via e-mötestjänsten Zoom och den som ville ta del av programmet behövde bara klicka på rubriken ”Gå till sessionen”.
Ulf Olsson som är universitetspedagogisk utvecklare vid Institutionen för data- och systemvetenskap och biträdande föreståndare vid CeUL höll i passet ”Från undervisning på campus till undervisning online” och lyfte fram att digital undervisning kan skapa en mer aktiv kontakt mellan lärare och studenter.

Ulf Olsson. Foto: Maud Hermansson
Ulf Olsson. Foto: Maud Hermansson

– Det finns studier som visar att det faktiskt kan bli bättre resultat med online-kurser och att studenter ägnar mer tid åt studier om de får uppgifter på distans. Men det beror på vilka aktiviteter som genomförs, sade han.
När det inte finns vanliga, schemalagda lektioner på campus finns det förstås en ökad risk för drop-outs, alltså att studenter slutar att följa en kurs, poängterade han, men ett tips för att undvika det är att skapa fler inlämningsuppgifter och att lärare kommunicerar mer med studenterna under kursen.
– Om det är möjligt att träffas en gång på campus innan en digital kurs drar igång så är det bra. Studenter som ska jobba i grupp kan också skriva ett slags specialkontrakt med varandra, för att synliggöra hur schemat ser ut den närmaste tiden och vem som gör vad. Allt som kan få igång ett slags ”socialt grupptryck” är bra och uppmuntran i form av mejl från lärarna uppskattas. Som lärare är det viktigt att visa att du ser studenten – även om det sker digitalt.

Annan typ av undervisning

Ulf Olsson berättade att en del lärare har vittnat om att de saknar att hålla sina klassiska föreläsningar när allt ska ske online, liksom kicken att stå inför en publik.
– Det är en stor skillnad på att undervisa på distans och att undervisa i ett klassrum, det går inte att komma ifrån, men vissa saker går att genomföra ändå, en föreläsning går att spela in på video till exempel. Sen tror jag att man får acceptera att det blir en annan typ av undervisning online och att det finns fördelar: Många lärare vittnar om att de får bättre kontakt med studenter online än vad de brukar få. En del studenter som inte tar så stor plats i klassrummet vågar kommentera och fråga mer än vad de gör annars.  
Hans tips för att underlätta digital undervisning är att planera så mycket som möjligt i förväg, och att undvika att undervisa i stora grupper utan att ha förberett möjligheter till interaktion.
– Den största fallgropen är att vår föreställning om undervisning är så kopplad till ett fysiskt klassrum. Försök att få bort den bilden och ha istället en tätare dialog och få studenterna att bli mer aktiva. Ge mer feedback så stödjer du deras lärande och deras motivation.

Mer läsning

Skapa närvaro online

Testa verktygen innan tentan

Råd om undervisning online: su.se/undervisaonline

Tips vid distansundervisning

 • Hälsa på alla som kommer in i Zoom för att etablera kontakt
 • Rikta frågor direkt till olika deltagare
 • Namnge den du ställer en fråga till
 • Uppmuntra alla att ha en videobild eller stillbild på sig själva
 • Låt deltagarna diskutera i smågrupper, så kallade breakout rooms
 • Använd reaktionssymboler som att räcka upp handen
 • Använd chatten för frågor och kommentarer
 • Gör en poll/enkät i förväg om du har frågor som deltagarna kan svara ja eller nej på
 • Använd en padlet/anslagstavla för gemensamma idéer
 • Variera rösten och tempot när du håller en lektion
 • Titta in i kameran, inte på skärmen, när du pratar till hela gruppen
 • Skapa fler inlämningsuppgifter
 • Ge mer feedback i form av mejl och meddelanden än vid en vanlig kurs
 • Låt studenterna testa verktyget innan en digital examination
 • Samtala med kollegor kring den digitala examinationen och testa idéer på varandra