Laduvikssalen. Foto: Natalie Söderberg
Laduvikssalen. Foto: Natalie Söderberg


– Som det har varit tidigare har skrivsalarna hyrts ut till en institution i taget. Då har det varit många platser som inte utnyttjas. Med det här systemet kan institutionen beställa ett tentamenstillfälle och betala för ett visst antal platser per timme. Det har rekryterats ett antal tentamensvärdar som utbildas för att kunna vakta i skrivsalarna, säger Ann-Louise Berg, projektledare vid Fastighetsavdelningen som ansvarar för införandeprojektet.
De tre salarna som det handlar om ligger i Södra huset och rymmer cirka 550 platser. Tentorna i salarna kan genomföras antingen på papper eller digitalt via datorer i salarna.  
– En av grundtankarna med det här är att behandla alla studenter mer lika. Som det har varit hittills har anmälningsrutinerna inför tentor sett lite olika ut mellan institutioner och alla har haft sina egna vakter. 
Redan nu är 800 tentamenstillfällen från 26 institutioner bokade och schemalagda.
– Eftersom det finns en risk att coronakrisen fortsätter i höst förbereder vi oss för att alla dessa examinationer kan ske på distans med hjälp av Zoom, säger Cecilia von Mentzingen, som är gruppchef för tentamensservice på Fastighetsavdelningen.

Anpassad examen erbjuds

– Men det är också viktigt att vi kan erbjuda studenter att göra digitala tentor på plats i salarna, för de som har behov av det och som behöver anpassad tentamen. Vi kommer att göra en gles placering och släppa in studenter direkt utifrån där det går.
När det gäller frågan om hur det går att undvika fusk när tentor skrivs hemma, tror Cecilia von Mentzingen att Zoom kan fungera bra i dagsläget. Hon nämner att mindre högskolor som har längre erfarenhet av distansundervisning har haft system med extra webbkameror hos studenter för att kontrollera att de inte använder otillåtna hjälpmedel eller att det inte finns någon annan i rummet när de skriver en tenta.
– Sådana webbkameror kan visa upp skrivplatsen bakifrån.  
Med hjälp av Zoom kan en tentavärd övervaka till exempel 15 studenter och skapa breakout rooms där värdarna kan gå in då och då för att kontrollera att allt går rätt till.
– Det är den lösning som vi har i dag och vi tror att det kan fungera bra.

 

Artikeln är publicerad i Universitetsnytt nr 2, 2020.