Tjuvtitta på nya Albano. Exteriör hus 4, atrium och ingång till hörsal.
Tjuvtitt på campus Albano. Exteriör hus 4, atrium och ingång till hörsal.

 

Utemiljön är fortfarande en byggarbetsplats, men inuti börjar det bli klart för inflytt. Till hösten kommer byggnaderna att vara fyllda av medarbetare och studenter, förutsatt att coronasituationen tillåter. Den officiella invigningen blir inte förrän 2023, då alla byggnader och utemiljöer är färdiga.

Albano är ett jätteprojekt med Stockholms stad som planägare, Akademiska Hus som byggherre och Stockholms universitet och KTH som hyresgäster. Dessutom bygger Svenska Bostäder studentbostäder. När allt är färdigt beräknas området husera omkring 1 950 anställda, 11 850 studenter och 1 500 boende.

 

Albanovägen, till höger hus 4 följt av hus 2 och 1.
Albanovägen, till höger hus 4 följt av hus 2 och 1. Till vänster byggs studentbostäder och längst bort till vänster skymtar hus 3.

 

Redan på plats från Stockholms universitet är Nordita (Nordiska institutet för teoretisk fysik) och Institutionen för astronomi i hus 3, som delas med KTH som hyr det i första hand. Hus 2 och 4 hyrs av Stockholms universitet och möbleras och inreds för inflytt under sommaren. Institutionen för folkhälsovetenskap, Psykologiska institutionen och Statistiska institutionen flyttar in i hus 4. Företagsekonomiska institutionen och Institutionen för socialt arbete flyttar in i hus 2. Sommaren 2022 planeras inflytt i hus 1 för Matematiska institutionen, Specialpedagogiska institutionen och Stockholms resilienscentrum (SRC).

 

Nordita har redan flyttat in i hus 3, som delas med KTH. Hus 3 ligger närmast AlbaNova.
Nordita har redan flyttat in i hus 3, som delas med KTH. Hus 3 ligger närmast AlbaNova. Här i hörnet ska Norditas alla gäster kunna ha sina arbetsplatser när de är på plats för längre konferenser. Utanför ska det på sikt bli en park.

Hans von Zur-Mühlen, teknisk administratör vid Nordita, har slagit sig ner i hörnutrymmet:
– Vi satt förut utspridda över tre hus, vilket gjorde att vi blev isolerade från varandra. Här får vi sitta tillsammans över ett och ett halvt våningsplan. Plötsligt ser man folk man inte sett på flera år. Forskare från olika grupper sitter nu blandade för att underlätta samarbete.
 
 
Trappan vid entré hus 2 och 4
Den stora trappan mittemot caféet blir det första besökaren möts av för den som kommer via huvudentrén mellan hus 2 och 4.
– Jag tror att det kommer att bli den naturliga mötesplatsen, säger Lena Lundqvist, fastighetsdirektör.
 
 
Café vid entrén.
Caféet vid entrén.
 
 
Atrium hus 2
Atriumet är hjärtat av hus 2. Här sett från plan fyra där det blir restaurang, reception och kontor. Plan två, bottenvåningen, huserar undervisningslokaler. Plan tre undervisningslokaler och kontor och plan fem kontor. Allra längst ner finns garage och tekniska utrymmen.
 
 
Hörsal 180
Hörsal med plats för 180 personer. Alla undervisningslokaler förbereds med teknik för hybridundervisning, installation pågår och sedan är det dags för möblering.
 
 
Väggar i hörsalar
Väggarna i hörsalarna är utformade för att ge bra akustik och dämpa ljud, bland annat genom små hål i träet.
 
 
Case-sal
En så kallad Case-sal, undervisningslokal utformad för att underlätta interaktion. Rund så att alla ska se alla, tanken är att föreläsaren ska kunna röra sig i hela rummet och det ska passa för grupparbeten.
 
 
Utanför hus 2 och 4 finns stora terasser med planteringar.

Utanför hus 2 och 4 finns stora terasser med planteringar, bord och bänkar.

– Vi har lagt mycket krut på gröna terasser, att återskapa gröna ytor när vi bygger i nationalstadsparken. Albano är som första campus certifierat enligt Citylab, en miljöcertifiering för stadsdelar, säger Lena Lundqvist, fastighetsdirektör.

 

Atrium i hus 4
Trappan i atriumet i hus 4.

 

Albano sittnisch
Campus Albano är indelat i olika zoner. Utgångspunkten är hjärnan och zonerna är utformade för att optimera kreativitet, fokus, social samvaro eller avkoppling och reflektion. När inredningen är på plats kommer även färgsättningen att matcha de olika zonerna.

 

Albano hus 3
Hus 3 i Albano. Den assymetriska formen ger känslan av en förlängning av grannhuset AlbaNova. KTH hyr huset av Akademiska Hus i första hand, och Stockholms universitet hyr i sin tur två våningsplan.

 

Ralf Eichhorn
Vid Nordita finns några av de första medarbetarna från Stockholms universitet som är på plats i Albano, även om många jobbar hemifrån på grund av pandemin.
 
Ralf Eichhorn säger att det är fjärde eller femte gången han är på plats sedan han flyttade in på sitt nya kontor.
– Det är mindre än det förra men känns ändå bra, det finns fina gemensamma utrymmen. Jag ser fram emot tiden efter pandemin då vi kan jobba på riktigt här.
 
Utanför fönstret pågår bygget av hus 1.

 

Albano konferens
Hus 3 inhyser också flera konferensrum för Stockholms universitet.

 

Kontor Albano
Vakant kontor i hus 3.
– Det finns några intressenter men inget klart, säger Lena Lundqvist, fastighetsdirektör.

 

Trädplantering
En tysk jättemaskin planterar körsbärsträd som flyttats från Södermalm. Sex körsbärsträd och en liten lind flyttas från Stigbergsparken på Södermalm till Albano, för att ge plats för byggandet av den nya tunnelbanestationen Sofia. Trädflyttningsmaskinen skopar upp trädet med rötter och tar trädet till sin nya plats med kronan uppåt. Se en film om hur träd flyttas till Albano här.

 

Mer om Albano

Läs mer om Albano på su.se

Senaste nytt om Albano på medarbetarwebben