Covid-19 kommer i hög grad att fortsätta påverka universitetets verksamhet även under höstterminen 2021. Undervisning och examination kommer därför att även under första halvan av höstterminen i huvudsak behöva genomföras digitalt. Alla som befinner sig på campus har ett ansvar att hjälpas åt att minska smittspridningen i enlighet myndigheternas föreskrifter och rekommendationer med anledning av sjukdomen covid-19.

Rektorsbeslut 2021-04-15

Undervisning och examination vid Stockholms universitet ska huvudsakligen bedrivas digitalt under första delen av höstterminen, fram till och med 31 oktober 2021 i linje med de former som gäller enligt tidigare rektorsbeslut. Detta innebär fortsatt att undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro inte får samla fler än åtta personer och att inga salstentor ges.

Institutionerna ska utarbeta en närmare planering för undervisningen under första delen av höstterminen. En sådan planering ska av institutionerna meddelas studenterna på institutionens webbsida så snart som möjligt, dock senast 15 maj 2021.

Uppdaterad information för medarbetare och studenter om universitetets ställningstaganden kring covid-19 finns på su.se/corona.