Har du använt ett digitalt verktyg någon gång? Skapat en visuell tankekarta och testat olika arbetsvägar för ett projekt? Låtit en talsyntes läsa din text så att du kan ”korrekturlyssna” eller använt en läslinjal för att inte tappa bort dig bland alla siffrorna i Excel-arket?

Om inte kanske det är dags att prova. Det nyligen inköpta digitala verktyget Claro består av ett flertal program med en massa smarta funktioner som finns tillgängliga kostnadsfritt för alla medarbetare och studenter vid Stockholms universitet.

– De här programmen kan användas av vem som helst och är även ett hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, säger Erika Lempke, IKT-pedagog och samordnare på Särskilt pedagogiskt stöd vid Studentavdelningen. Här finns talsyntes, tankekartsverktyg, funktioner för att samla ihop text och länkar, läslinjal och mycket annat.

Erikas fingrar flyger fram över tangentbordet när hon snabbt och entusiastiskt klickar sig runt bland verktygets olika delar för att visa vad man kan använda det till. Själv brukar hon till exempel skapa en grafisk tankekarta med textbubblor, bilder och länkar för att planera föreläsningar och projekt.

Användbart för att planera texter

Tankekartsverktyget gör att man lätt kan se över och redigera innehåll och upplägg. Det kommer även väl till pass när hon arbetar fram hur innehållet på hennes och kollegornas webbsidor bäst presenteras.

– Det finns studenter som använder verktyget för att göra en tidslinje för studieplanering.
Det kan också med fördel användas av alla som jobbar med att strukturera texter.

– Man gör en disposition av texten och med ett klick görs tankekartan om till ett Word-dokument och dispositionen hänger med, förklarar Erika.

Talsyntesen brukar hon använda för att lyssna på artiklar, mejl och hemsidor, samt även för att korrekturläsa och lyssna på sina egna texter. 

– Det kan vara bra att höra sin egen text och talsyntesen kan hjälpa en att avslöja stavfel som inte plockas upp av stavningskontrollen i Word, menar hon och spelar upp ett smakprov på hur en syntetisk talsyntesröst kan låta.

Mångfacetterat verktyg som passar de flesta

Det finns flera språk och röster att välja mellan men verktyget kan inte översätta. Om man vill ha en fransk röst som läser så måste själva texten vara på franska. Det går även att ställa in hastigheten på uppläsningen.

– När vi valde vilket verktyg som skulle köpas in var det viktigt att välja något som passar de flesta och är mångfacetterat, säger Erika.

Varje termin håller hon ett antal föreläsningar om digitala studieverktyg såsom appar, datorprogram och tillägg, och dessa är öppna för alla studenter vid Stockholms universitet. Studenter som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning kan även få individuell handledning.

Vid installation av Claro talsyntes (ClaroRead Plus) följer en rad extraprogram automatiskt med. Övriga verktyg kan laddas ned separat.

Ladda ner Claro

Anställda som är intresserade av att ladda ned programmen kontaktar Helpdesk. 

Studenter kan ladda ned via: su.se/utbildning/studentservice/it-för-studenter/licenser-och-program/instruktion-claro