Stockholms universitets kostnad för pensionsavgifter, enligt pensionsavtalet PA16, kommer att öka från årsskiftet enligt en prognos från Statens Tjänstepensionsverk.

Från och med den 1 januari kommer också samtliga anställda, oavsett ålder, omfattas av samma interna lönekostnadspåslag. Tidigare har påslaget varierat mellan olika åldersgrupper.

Företagshälsovårdsavgiften kommer emellertid inte längre att ingå i LKP, vilket reducerar påslaget med 0,3 %. Finansieringsform för företagshälsovård kommer att utredas under 2020.

Det generella lönekostnadspåslaget för 2020 blir 52,28%, enligt de uppgifter om avgifter som finns idag. Definitivt besked om påslagets storlek för 2020 kommer i december.