Paneldiskussionen vid presentationen av VA-barometern.
Paneldiskussionen vid presentationen av VA-barometern.
 

Efter ett par år med mycket höga förtroendesiffror, har andelen svenskar som har ganska eller mycket stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor i år sjunkit, från 89 till 78 procent. Även förtroendet för forskare vid företag har minskat och är nu 55 procent, mot 59 procent i fjol.

– Det är en relativt stor förändring. Men vi måste hålla i minnet att förtroendet de senaste två åren har varit rekordhögt, och att årets siffror fortfarande är höga jämfört med många andra yrkesgrupper, säger Maria Lindholm, chefsutredare Vetenskap & Allmänhet.

Även tilltron till den vetenskapliga utvecklingens förmåga att förbättra livet för gemene man sjunker i årets barometer – från 88 till 74 procent. Tilltron till den tekniska utvecklingen ligger däremot kvar stabilt kring 80 procent.

EU:s forskningsprogram Horisont 2020 genomsyras av en strävan mot ”ansvarsfull forskning och innovation”. Tanken är att forskning för att hitta lösningar på stora samhällsproblem, som till exempel ohälsa och klimatförändringar, ska bedrivas i dialog mellan forskare, företag, föreningsliv, utbildning, beslutsfattare och allmänheten. I VA-barometern uttrycker mer än varannan vilja att vara med i sådana forskningsprocesser.

Östersjöcentrum bra exempel på forskningskommunikation

I samband med presentationen av VA-barometern på Nobelmuséet den 15 december arrangerades en paneldiskussion om resultaten med Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding, vetenskapsjournalisten Malin Attefall och Stiftelsen för strategisk forsknings VD Lars Hultman.

Astrid Söderbergh Widding varnade för att frånvaron av forskningsfrågor i media kan påverka forskningen negativt. Hon framhöll även att lärosätena måste bli bättre på att kommunicera forskningsresultaten. Som ett konkret exempel på hur det bör fungera lyfte hon fram Östersjöcentrum vid Stockholms universitet som har i uppdrag att kommunicera forskning och där forskare och kommunikatörer arbetar nära varandra.

Fakta om VA-barometern

Barometern görs genom cirka 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16–74 år. Mätningen är den trettonde sedan Vetenskap & Allmänhet bildades 2002. Barometern genomförs med stöd av Forte, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Se film på Rektors blogg från presentationen.

Ta del av VA-barometern.