Stockholms universitet går mot den nationella trenden; antalet antagna studenter minskar med 1 procent 2019 jämfört med första antagningsomgången hösten 2018, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR). Flest antagna studenter har Uppsala universitet, följt av Stockholms universitet och Umeå universitet.

Psykologutbildningen vid universitetet är den utbildning som kräver högst betyg landet för att bli antagen, högsta betyg i alla ämnen och maximala meritpoäng.

Mer om första antagningen till höstterminen 2019 finns på UHR:s webb.